Vairuotojai yra ypatinga pareigybė Lietuvoje ne tik dėl savo darbo pobūdžio, bet ir dėl darbo santykių reglamentavimo, nes dirba ne tik pagal Darbo kodekso reikalavimus, bet ir pagal tarptautinius reglamentus.

2022-02-02 įsigaliojo DK pakeitimai dėl kelių transporto sektoriaus darbo sąlygų ypatumų. Remiantis pataisomis dirbantys LR teritorijoje komandiruotieji vairuotojai, tarptautiniais kelių maršrutais vežantys krovinius arba keleivius, turi vadovautis ne DK nuostatomis, o specialiais ES teisės aktais.

2022-07-01 turėtų įsigalioti aktualios pataisos, o būtent: kelių transporto kodekso bei transporto veiklos pagrindų įstatymo, taip pat ir ANK pakeitimai, susiję su naujos licencijos rūšies atsiradimu, komandiravimo deklaracijomis, vairavimo trukmės viršijimu, transporto priemonių vairuotojų poilsio laiko netinkamu suskirstymu bei mobilių kelių darbuotojų darbo laiko ir jo apskaitos pažeidimais.

2022-07-01 įsigalioja nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius, jeigu mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, numatyti kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte, suderintame su darbuotojo atstovais bei pakeičiantys išmokėjimo tvarką.

2022-06-01 įsigalioja GPMĮ pakeitimai, kuriais padidinamas mėnesio NPD dydis, turintis įtakos NPD formulei, jos koeficientui. Keičiama mėnesio pajamų suma iki 1 704 eurų, nuo kurios pasirenkama NPD skaičiavimo formulė ir didinamas fiksuotas NPD neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims. Pakeitimai bus taikomi apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra parengusi nutarimo Nr. 647 pakeitimo projektą, kuriuo siūloma įmonėms, turinčioms sąsajų su Ukraina ir dėl to patiriančioms finansinių sunkumų, atleisti nuo VSD įmokų mokėjimo nuo 2022-03-01 iki 2022-08-31, o pasibaigus minėtam laikotarpiui atidėti įsiskolinimų sumokėjimą. Taip pat siūloma neskaičiuoti PSD įmokų už Ukrainos piliečiams suteiktas nemokamas atostogas, kai jie atlieka piliečio pareigas savo šaliai.

Seime yra užregistruotas DK pakeitimo projektas, kuriuo siūloma panaikinti kompensacijas darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.

2023-06-01 turėtų įsigalioti ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebelieka kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą.

Svarbu paminėti, jog už nedeklaruotą ir nelegalų darbą gali būti skiriamos ne tik piniginės sankcijos, bet ir papildomos priemonės, tokios kaip: neįtraukimas į patvirtintų įmonių sąrašą, neišduodami leidimai dirbti ir nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties, nesuteikiamas paramos gavėjo statusas ir kt. Atkreiptinas dėmesys, kad VDI ir VSAT balandžio mėnesį vykdė neplaninę akciją siekiant užkirsti kelią nelegaliam darbui transporto sektoriuje. Nustačius nemažai pažeidimų, VDI teigia, kad tokia akcija pasitvirtino ir bus atliekama dažniau ateityje.

Kaip planuoti darbo laiką vairuotojams ir teisingai su jais atsiskaityti? Kaip teisingai apmokestinti ir deklaruoti vairuotojams išmokėtas lėšas? Kaip tinkamai informuoti ir užtikrinti, kad darbuotojo darbo grafikas atitiktų nustatytus darbo ir poilsio laiko trukmės reikalavimus? Būtent šiuos ir kitus klausimus nagrinėsime seminaro metu.

Temos:

 • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos.
 • Darbo santykiai su vairuotojais užsieniečiais. Darbo santykių įforminimo kalbos.
 • Darbo laiko apskaita – LR Darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimų tenkinimas.
 • Transporto įmonių specializacija. Darbo laiko apskaitos reglamentavimas transporto įmonėse:
  • Darbo laiko grafikai. Kada vairuotojui galima nesudaryti darbo grafiko?
  • Darbo laiko apskaita. Klaidinga žymėti tik nustatytą darbo laiką! Kaip gauti informacijos apie faktiškai dirbtą laiką?
  • Specifinės situacijos:
   • du vairuotojai vienoje transporto priemonėje;
   • važiavimas naktį;
   • važiavimas išeiginėmis ir šventinėmis dienomis;
   • stovėjimas;
   • komandiruotės;
   • nelaimingi atsitikimai;
   • nedarbingumas;
   • darbas kadencijomis.
  • Sąsajos tarp kelionių lapų, tachometrų, darbo laiko grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas 2022 m.
 • Darbo užmokesčio sudėtinės dalys. Kiek jų turi būti ir kaip jas derinti tarpusavyje?
  • Apmokėjimas už viršvalandžius;
  • Premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui;
  • Kompensacijos darbuotojams;
  • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 • 2022 m. ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai dėl ligos išmokos, mokamos iš darbdavio lėšų, apskaičiavimo.
 • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Suminė darbo laiko apskaita ir ją reglamentuojantis lokalus teisės aktas. Suminės darbo laiko apskaitos ypatumai kelių transporte.
 • Atostogos ir atostoginiai:
  • Atostogų rūšys;
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaita;
  • Darbuotojų atostoginių apskaičiavimas;
  • Apmokėjimas ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis;
 • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 • Komandiruotpinigiai, dienpinigių apmokestinimas ir deklaravimas.
 • Administracinių nusižengimų kodekso ir kelių transporto kodekso pakeitimai.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: