Vairuotojai yra ypatinga pareigybė Lietuvoje ne tik dėl savo darbo pobūdžio, bet ir dėl darbo santykių reglamentavimo, nes dirba ne tik pagal Darbo kodekso reikalavimus, bet ir pagal tarptautinius reglamentus. Kaip planuoti darbo laiką vairuotojui ir teisingai su juo atsiskaityti, kaip teisingai apmokestinti ir deklaruoti vairuotojams išmokėtas lėšas, nagrinėsime seminaro metu.

Svarbu žinoti, kad Vyriausybė nuo 2021-01-01 padidino MMA, kuris turės įtakos darbuotojų atlyginimams, mėnesio NPD, metinio NPD apskaičiavimui, neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams. Nuo 2021 m. keisis ir NPD apskaičiavimo tvarka, nes nuo 2021-01-01  bus taikoma nauja NPD ir MNPD formulės.

Taip pat Seimas pritarė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimui, kuris įsigaliojo 2020-10-10. Šiuo pakeitimu papildytos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatos, dėl ligos išmokų Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną. Taip pat įtraukta nauja sąvoka dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo. Taip pat nustatyti ligos išmokų dydžiai (procentai), mokami dėl privalomos izoliacijos grįžus už užsienio valstybių ar turėto kontakto su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu.

Seminare sužinosite:

 • NPD pakeitimus nuo 2021-01-01
 • Darbo užmokesčio pakeitimus nuo 2021 m.
 • Kaip 2020 m. keičiasi kompensacijos už nepanaudotas atostogas tvarka, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui?
 • Aktualiausius LRV nutarimo įsigaliojusius nuo 2020-08-04 pakeitimus, kuriuose numatytos vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo naujovės dėl premijų, dovanų, atostoginių ir t.t.;
 • Kaip tinkamai reikia įforminti komandiruotes pagal naujausius teisės aktų reikalavimus?
 • Kokios garantijos taikomos komandiruotiems darbuotojams?
 • Kaip tinkamai reikia apskaityti darbo laiką komandiruotės metu?
 • Kaip tinkamai apskaičiuoti ir pritaikyti mokestinius reikalavimus dienpinigiams?

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: 


Temos:
 

 • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos.
 • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita. Suminės darbo laiko apskaitos tvarkos įvedimas įmonėje.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 • Transporto įmonių specializacija. Darbo laiko apskaitos reglamentavimas transporto įmonėse:
  • Darbo laiko grafikai.
  • Darbo laiko apskaita:
   • du vairuotojai vienoje transporto priemonėje,
   • važiavimas naktį,
   • važiavimas išeiginėmis ir šventinėmis dienomis,
   • stovėjimas,
   • komandiruotės,
   • nelaimingi atsitikimai,
   • nedarbingumas,
   • darbas kadencijomis.
  • Sąsajos tarp kelionių lapų, tachometrų, darbo laiko grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių.
 • Darbo užmokesčio sudėtis. Naujausi darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2021 m.:
  • Padidinto MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui 2020–2021 m.;
  • Naujos NPD ir MNPD formulės;
  • Atostoginių kaupimai;
  • Darbuotojų atostoginių apskaičiavimas nuo 2020-07-01;
  • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas ir nepanaudotų atostogų nurašymo ypatumai;
  • Apmokėjimas ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis.
  • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
  • Nedarbingumo apmokėjimas. Ligos išmoka tėvams vaiko priežiūrai.
  • Apmokėjimas už viršvalandžius;
  • Premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui;
  • Kompensacijos darbuotojams;
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
 • Komandiruotpinigiai, dienpinigių apmokestinimas ir deklaravimas.
 • Darbo santykiai su vairuotojais užsieniečiais.