Vairuotojai yra ypatinga pareigybė Lietuvoje ne tik dėl savo darbo pobūdžio, bet ir dėl darbo santykių reglamentavimo, nes dirba ne tik pagal Darbo kodekso reikalavimus, bet ir pagal tarptautinius reglamentus. Kaip planuoti darbo laiką vairuotojui ir teisingai su juo atsiskaityti, kaip teisingai apmokestinti ir deklaruoti vairuotojams išmokėtas lėšas, nagrinėsime seminaro metu.


2020 m. atnešė daug naujovių:

 • darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimas GPM;
 • pakeistas NPD dydis, nauji VSD tarifai, susiję su pensijų kaupimu, padidinti MMA ir MVA.


Nuo 2020-07-01 įsigalios darbuotojų kvotos, o tai turės įtakos ir transporto įmonėms: išnaudojus kvotą, bus galima įsivežti trečiųjų šalių piliečius tik atlikus darbo rinkos testą.

Nuo 2020-07-30 reikės taikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/957 dėl darbuotojų komandiravimo nuostatas ir papildomas garantijas, Seime planuojami Darbo kodekso ir kitų teisės aktų pakeitimai, todėl nebebus galima remtis įprastomis 1996-12-16 direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo nuostatomis.


Temos:
 

 • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos.
 • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita. Suminės darbo laiko apskaitos tvarkos įvedimas įmonėje.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 • Transporto įmonių specializacija. Darbo laiko apskaitos reglamentavimas transporto įmonėse:
  • Darbo laiko grafikai.
  • Darbo laiko apskaita:
   • du vairuotojai vienoje transporto priemonėje,
   • važiavimas naktį,
   • važiavimas išeiginėmis ir šventinėmis dienomis,
   • stovėjimas,
   • komandiruotės,
   • nelaimingi atsitikimai,
   • nedarbingumas,
   • darbas kadencijomis.
  • Sąsajos tarp kelionių lapų, tachometrų, darbo laiko grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių.
 • Darbo užmokesčio sudėtis:
  • atostoginių kaupimai;
  • darbuotojų atostoginių apskaičiavimas nuo 2020-07-01;
  • atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas ir nepanaudotų atostogų nurašymo ypatumai;
  • apmokėjimas už darbą kelyje ir kilnojamojo pobūdžio darbą;
  • apmokėjimas už viršvalandžius;
  • premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui;
  • kompensacijos darbuotojams;
  • vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
 • Komandiruotpinigiai, dienpinigių apmokestinimas ir deklaravimas.
 • Darbo santykiai su vairuotojais užsieniečiais.