VDI duomenimis darbo ginčų komisijai pateiktuose prašymuose absoliuti dauguma keliamų reikalavimų yra dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimo. Tokie ginčai 2022 m. I–III ketvirtį sudarė apie 75 proc. visų atvejų.  Daugiausia darbo ginčų kyla transporto sektoriuje, o pagrindiniai klausimai:

 • “Mobilumo paketo” nuostatos: transporto priemonės susigrąžinimas į šalį, kurioje registruotas vežėjas ir kabotažo operacijos.
 • Kokie yra svarbiausi 2022 m. priimtų įstatymų pakeitimai, išimtinai aktualūs tolimųjų reisų vairuotojams ir komandiruotpinigių apskaičiavimui. Kokios dažniausiai kylančios klaidos jų praktiniame taikyme?
 • Kaip planuoti darbo laiką vairuotojams ir teisingai su jais atsiskaityti?
 • Ar tolimųjų reisų vairuotojui reikia sudaryti darbo grafiką, jeigu darbo laikas fiksuojamas tachografu?
 • Kada mokami atostoginiai ir ką daryti, jeigu atostogos jau prasidėjo, o atostoginiai vis dar neišmokėti?

Seminaro metu aptarsime naujausius teisės aktų pakeitimus, kurie įsigaliojo 2023-01-01 bei įsigaliosiančius nuo 2023-05-01, tokius kaip:

 • Nauji VDI tikrinimo klausimynai dėl garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimo ir tikrojo komandiravimo nustatymo.
 • Padidėjo MMA ir MVA, turintys įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui, tiek neapmokestinamų GPM dienpinigių vykstant į užsienį dydžiams.
 • Padidintas mėnesio NPD tiems asmenims, kurių mėnesio pajamos neviršija 1926 Eur bei neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims taikytinas fiksuotas NPD.
 • Sudarytos galimybės pasirinkti vaiko priežiūros trukmę 18 mėn. arba 24 mėn. bei gauti neribojamo dydžio pajamas iš individualios veiklos, o taip pat įtvirtinamos neperleidžiamos 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogos abiem tėvams.
 • Įsigaliojo nutarimo Nr. 86 pakeitimai, įtvirtinantys tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų skyrimo tvarką ir procedūrą.
 • Nuo 2023-05-01 įsigalioja MAĮ pakeitimai, kuriais suvienodinamas fizinių ir juridinių asmenų, individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų įtraukimas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Tai ne tik apribojama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, bet ir VMI galimybės tikrinti net už penkerių metų laikotarpį.

Atkreiptinas dėmesys, kad jau kurį laiką galioja kelių transporto kodekso bei transporto veiklos pagrindų įstatymo pataisos, susijusios su naujos licencijos, krovinių vežimui transporto priemonėmis nuo 2,5 iki 3,5 tonos, rūšies atsiradimu, komandiravimo deklaracijomis, vairavimo trukmės viršijimu, transporto priemonių vairuotojų poilsio laiko netinkamu suskirstymu bei mobilių kelių darbuotojų darbo laiku ir jo apskaita, o taip pat  ir ANK pakeitimai, įtvirtinantys atsakomybę ir sankcijas už minėtus pažeidimus. Ar tinkamai taikote pasikeitusias nuostatas?

Seminaro metu sužinokite atsakymus į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus.

Temos:

 • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos.
 • Darbo santykiai su vairuotojais užsieniečiais. Darbo santykių įforminimo kalbos.
 • Darbo laiko apskaita – LR Darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimų tenkinimas.
 • Transporto įmonių specializacija. Darbo laiko apskaitos reglamentavimas transporto įmonėse:
  • Darbo laiko grafikai. Kada vairuotojui galima nesudaryti darbo grafiko?
  • Darbo laiko apskaita. Klaidinga žymėti tik nustatytą darbo laiką! Kaip gauti informacijos apie faktiškai dirbtą laiką?
  • Specifinės situacijos:
   • du vairuotojai vienoje transporto priemonėje;
   • važiavimas naktį;
   • važiavimas išeiginėmis ir šventinėmis dienomis;
   • stovėjimas;
   • komandiruotės;
   • nelaimingi atsitikimai;
   • nedarbingumas;
   • darbas kadencijomis.
  • Sąsajos tarp kelionių lapų, tachometrų, darbo laiko grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas 2023 m.
 • Darbo užmokesčio sudėtinės dalys. Kiek jų turi būti ir kaip jas derinti tarpusavyje?
  • Apmokėjimas už viršvalandžius;
  • Premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui;
  • Kompensacijos darbuotojams;
  • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatų taikymas dėl ligos išmokos, mokamos iš darbdavio lėšų, apskaičiavimo.
 • Vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas 2023 m.
 • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Suminė darbo laiko apskaita ir ją reglamentuojantis lokalus teisės aktas. Suminės darbo laiko apskaitos ypatumai kelių transporte.
 • Atostogos ir atostoginiai:
  • Atostogų rūšys;
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaita;
  • Darbuotojų atostoginių apskaičiavimas;
  • Apmokėjimas ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis;
 • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 • Komandiruotpinigiai, dienpinigių apmokestinimas ir deklaravimas.
 • Administracinių nusižengimų kodekso ir kelių transporto kodekso pakeitimai.
 • LAT praktika ir naujausi išaiškinimai dėl darbo užmokesčio priedų, papildomo darbo ir padidėjusio darbų masto.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: