Apskaita

Tolimųjų reisų vairuotojų darbo laiko, darbo užmokesčio

ir dienpinigių apskaita nuo 2024 m.

Jurgita Navikienė
Registruotis
 • 6 ak. val.
  Kaina: 125 Eur (+ PVM)
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-12-20 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-12-20 10:002023-12-20 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Tolimųjų reisų vairuotojų darbo laiko, darbo užmokesčioMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Tolimųjų reisų vairuotojų darbo laiko, darbo užmokesčio Seminaro data: 2023-12-20 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 val. (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-12-20 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-12-20 10:002023-12-20 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Tolimųjų reisų vairuotojų darbo laiko, darbo užmokesčioMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Tolimųjų reisų vairuotojų darbo laiko, darbo užmokesčio Seminaro data: 2023-12-20 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 val. (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
6 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

VDI duomenimis 2023 m. I-ąjį pusmetį darbo ginčų komisijai pateiktuose prašymuose absoliuti dauguma keliamų reikalavimų buvo dėl apmokėjimo už darbą, dėl neteisėto atleidimo iš darbo, darbo sutarties sąlygų bei neturtinės žalos atlyginimo. Daugiausia tokių darbo ginčų kilo transporto sektoriuje.

Svarbūs klausimai:

 • “Mobilumo paketo” nuostatos: kaip įgyvendinti pareigą grąžinti transporto priemones į šalį, kurioje registruotas vežėjas? Kaip vykdomos kabotažo operacijos?
 • Kokios dažniausiai kylančios klaidos praktiniame pasikeitusių teisės aktų taikyme?
 • Kaip planuoti darbo laiką vairuotojams ir teisingai su jais atsiskaityti?
 • Ar tolimųjų reisų vairuotojui reikia sudaryti darbo grafiką, jeigu darbo laikas fiksuojamas tachografu?
 • Kada mokami atostoginiai ir ką daryti, jeigu atostogos jau prasidėjo, o atostoginiai vis dar neišmokėti?
 • Ką privalu žinoti dėl prastovų paskelbimo ir atšaukimo, terminų bei dalinės prastovos apmokėjimo?

Pakeitimai, darantys įtaką darbo užmokesčio skaičiavimui nuo 2024-01-01:

 • Didėjantys MMA ir MVA, turės įtakos tiek nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui, tiek neapmokestinamų GPM dienpinigių vykstant į užsienį dydžiams, tiek PSD įmokoms.
 • Pagal GPMĮ projektą keisis metinės ir mėnesinės NPD formulės, bei neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims taikytinas fiksuotas NPD.
 • Nuo 2024-01-01 pagal Valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą didinamas VDU iki 1902,70 Eur, kuris turės įtakos GPM tarifui, taip pat Sodros įmokų luboms. Taip pat keičiamas II grupės draudėjų Sodros įmokos tarifas.
 • Įsigalioja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais prailgintas ligos išmokos mokėjimo terminas, slaugant šeimos narius, taip pat suteikiama galimybė  dirbti iš dalies, gaunant minimalią vaiko priežiūros išmoką, kai gaunama vaiko priežiūros išmoka ir gaunamas darbo užmokestis neviršija penkių šalies VDU ribos.

Pagrindinės darbdavių prievolės metų sandūroje:

 • teisingai apskaičiuoti darbo užmokestį, taikant pasikeitusį NPD;
 • atostoginių skaičiavimas ir išmokėjimas metų sandūroje, kai keičiasi MMA ir MVA;
 • darbo sutarčių su darbuotojais keitimas, pasikeitus MMA ir MVA;
 • sukauptų atostogų perskaičiavimas ir jų nurašymas, suėjus 3 metų terminui;
 • premijų įforminimas ir jų įtaka skaičiuojant VDU;
 • VDU skaičiavimas ir MMA įtaka ligos išmokai, atostoginių išmokoms ir jų kompensacijoms.

Seminaro metu sužinokite atsakymus į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus.

Temos:

 • Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2024-01-01 ir pereinamojo laikotarpio aktualijos:
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • MMA įtaka PSD įmokoms;
  • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU;
  • Išmokų darbuotojams apmokestinimas;
  • Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA, ypač sausio, vasario ir kovo mėnesiais;
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.
 • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos.
 • Darbo santykiai su vairuotojais užsieniečiais. Darbo santykių įforminimo kalbos.
 • Darbo laiko apskaita – LR Darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimų tenkinimas.
 • Transporto įmonių specializacija. Darbo laiko apskaitos reglamentavimas transporto įmonėse:
  • Darbo laiko grafikai. Kada vairuotojui galima nesudaryti darbo grafiko?
  • Darbo laiko apskaita. Klaidinga žymėti tik nustatytą darbo laiką! Kaip gauti informacijos apie faktiškai dirbtą laiką?
  • Specifinės situacijos:
   • du vairuotojai vienoje transporto priemonėje;
   • važiavimas naktį;
   • važiavimas išeiginėmis ir šventinėmis dienomis;
   • stovėjimas;
   • komandiruotės;
   • nelaimingi atsitikimai;
   • nedarbingumas;
   • darbas kadencijomis.
  • Sąsajos tarp kelionių lapų, tachometrų, darbo laiko grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių.
 • Darbo užmokesčio sudėtinės dalys. Kiek jų turi būti ir kaip jas derinti tarpusavyje?
  • Apmokėjimas už viršvalandžius;
  • Premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui;
  • Kompensacijos darbuotojams;
  • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatų taikymas dėl ligos išmokos, mokamos iš darbdavio lėšų, apskaičiavimo.
 • Vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas 2024 m.
 • Mamadieniai ir tėvadieniai, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, amžiaus ir sveikatos būklės.
 • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Suminė darbo laiko apskaita ir ją reglamentuojantis lokalus teisės aktas. Suminės darbo laiko apskaitos ypatumai kelių transporte.
 • Atostogos ir atostoginiai:
  • Atostogų rūšys;
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaita;
  • Darbuotojų atostoginių apskaičiavimas;
  • Apmokėjimas ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis;
  • Pagrindinis ir papildomas darbas. Atostogų suteikimas ir apmokėjimas.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 • Komandiruotpinigiai, dienpinigių apmokestinimas ir deklaravimas.
 • Administracinių nusižengimų kodekso ir kelių transporto kodekso pakeitimai.
 • LAT praktika ir naujausi išaiškinimai dėl darbo užmokesčio priedų, papildomo darbo ir padidėjusio darbų masto.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus:

Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 val. (pertrauka).

Mokymus veda
Jurgita Navikienė
Jurgita Navikienė – auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė: Profesinė veikla:  UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė. 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija). ŠPPAR viceprezidentė. Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė. „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė. Verslumo skatinimas:  Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.  Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.  Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.  Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus. Švietimas ir konsultavimas:  Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.  Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).
Registracija
Tolimųjų reisų vairuotojų darbo laiko, darbo užmokesčio ir dienpinigių apskaita nuo 2024 m.
Mokymų kaina: 125 Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 125Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 125Eur (+ PVM)
Taip (kaina su pietumis 125 EUR + PVM) Ne (kaina be pietų 125 EUR + PVM)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.