COVID-19 pandemija jau padarė ir toliau daro didžiulį poveikį pasaulio ekonomikai ir jos mastas iki šiol dar nėra visiškai aiškus. Daugelis įmonių deda dideles pastangas išlikti. Dėl to jos turi atidžiai apsvarstyti šios situacijos pasekmes įmonės veiklai, tinkamai ją parodyti apskaitoje ir atskleisti jos poveikį finansinėse ataskaitose.

Temos:

 • COVID-19 pandemijos įtakai aktualūs TAS ir TFAS:
  • Dėl įmonės veiklos tęstinumo įvertinimo – 1-asis TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“;
  • Galimi finansinių ataskaitų koregavimai, susiję su tikrosios vertės pasikeitimais – 13-asis TFAS „Tikrosios vertės nustatymas“;
  • Galimo turto vertės sumažėjimo įvertinimas ir pripažinimas – 36-asis TAS „Turto vertės sumažėjimas“;
  • Tinkamas atsisakomo / perleidžiamo turto ar nutrauktos veiklos (veiklos dalies) pateikimas – 5-asis TFAS „Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla“;
  • Dėl galimų neapibrėžtų įsipareigojimų parodymo ir atskleidimo – 37-asis TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“;
  • Neapibrėžtumas dėl kintamų kainų, baudų, grąžinimo teisės, sutarčių pakeitimų, klientų nemokumo ir sutarčių turto įvertinimas iš naujo, nuostolingos sutartys – 15-asis TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“;
  • Dėl COVID-19 poveikio gali tekti tiksliau ir išsamiau įvertinti ir atskleisti riziką, atsirandančią dėl finansinių priemonių (finansinio turto) – 9-asis TFAS „Finansinės priemonės“, 7-asis TFAS-7 „Finansinės priemonės: informacijos atskleidimas“;
  • Su COVID-19 susiję nuomos sutarčių pakeitimai ir nuomos įmokų nuolaidos – 16-ojo TFAS pataisa „Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos“;
  • Atleidimas nuo pelno mokesčio, pelno mokesčio atidėjimas ar tarifo pasikeitimo įtaka atidėtųjų pelno mokesčių pokyčiui – 12-asis TAS „Pelno mokesčiai“;
  • Gauta valstybės parama bei lengvatinės paskolos su mažesnėmis nei rinkos palūkanos – 20-asis TAS „Valstybės dotacijų apskaita ir informacijos apie valstybės paramą atskleidimas“.
 • Kitos TAS ir TFAS aktualijos ir patobulinimai, įsigalioję nuo 2020-01-01 bei vėlesniais laikotarpiais.