Tarptautinių apskaitos standartų valdyba paskelbė 2015–2017 m. ciklo TFAS metinius patobulinimus, kurie įsigaliojo 2019 ir vėliau prasidedantiems finansiniams metams.

Seminare analizuosime aktualiausias temas:

  • Apžvelgsime nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusį naują 16-ąjį TFAS „Nuoma“ bei anksčiau priimtus kitų TFAS (28-asis TAS, 9-asis TFAS, 19-asis TAS) pakeitimus;
  • Apžvelgsime jau 2019 metais priimtus pakeitimus ir patobulinimus;

Temos:

  • Nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomi TFAS pakeitimai ir patobulinimai;
  • Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojęs naujas 16-asis TFAS „Nuoma“;
  • TFAS pakeitimų ir patobulinimų aktualijos ir perspektyvos.