Temos:

 • Palūkanų normų lyginamojo indekso reformos 2-as etapas, kuriuo pataisytas 9-asis TFAS, 39-asis TAS, 7-asis TFAS, 4-asis TFAS ir 16-asis TFAS.
 • Patobulinti TFAS:
  • 39-ojo TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“;
  • 4-ojo TFAS „Draudimo sutartys“;
  • 7-ojo TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“;
  • 9-ojo TFAS „Finansinės priemonės“;
  • 16-ojo TFAS „Nuoma“;
  • 16-ojo TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“;
  • 37-ojo TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“;
  • 41-ojo TAS „Žemės ūkis“;
  • 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“;
  • 3-iojo TFAS „Verslo jungimai“.