Apskaita

Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reforma nuo 2024-01-01

Natalja Kobzevienė
Registruotis
 • 6 ak. val.
  Kaina: 100 Eur
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-12-18 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-12-18 10:002023-12-18 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reforma nuo 2024-01-01MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reforma nuo 2024-01-01 Seminaro data: 2023-12-18 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos:12.00–13.00 val. (pietų pertrauka),14.30–14.45 val. (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-12-18 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-12-18 10:002023-12-18 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reforma nuo 2024-01-01MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reforma nuo 2024-01-01 Seminaro data: 2023-12-18 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos:12.00–13.00 val. (pietų pertrauka),14.30–14.45 val. (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2024-01-17 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2024-01-17 10:002024-01-17 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reforma nuo 2024-01-01MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reforma nuo 2024-01-01 Seminaro data: 2024-01-17 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos:12.00–13.00 val. (pietų pertrauka),14.30–14.45 val. (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2024-01-17 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2024-01-17 10:002024-01-17 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reforma nuo 2024-01-01MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reforma nuo 2024-01-01 Seminaro data: 2024-01-17 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos:12.00–13.00 val. (pietų pertrauka),14.30–14.45 val. (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
6 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Nuo 2024-01-01 kiekviena įstaiga privalės pasirengti darbo apmokėjimo sistemas vadovaudamasi nutarimu Dėl darbo apmokėjimo sistemos rekomendacijų. STRATA yra parengusi Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gaires.

Kadangi Seime nuolat pateikiamos naujos projektų versijos, kurių įsigaliojimas numatytas nuo 2024-01-01, mokymų programa atnaujinama pagal naujausią informaciją.

2024-01-01 turėtų įsigalioti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma:

 • nuo 2024-01-01 ir nuo 2024-09-01 mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių ir kitų  pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos koeficientus padidinti 10 proc.;
 • nuo 2024-01-01 didinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, švietimo pagalbos įstaigų vadovaujančių darbuotojų pareiginės algos koeficientus 18,4 proc, o nuo 2024-09-01 dar 10 proc;
 • padidinti pedagoginių darbuotojų darbo laiko normas (netiesioginio darbo valandų skaičių), jei jos nesiekia 36 valandų per savaitę, tačiau ne daugiau,  nei didinami pareiginės algos koeficientai;
 • nuo 2024-01-01 įsigaliojus LR pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymui, keisti pareiginės algos koeficientų ribas, siekiant, kad nustatytas darbo užmokestis nebūtų mažesnis už galiojantį MMA;
 • perskaičiuoti pareiginės algos koeficientus atsižvelgiant į naujai nustatytą pareiginės algos bazinį dydį – 1785,4 Eur,  dabartinio bazinio dydžio nebeliktų;
 • galimybė skatinti darbuotojus įvairiais kitais būdais, tokiais kaip piniginė išmoka, pareiginės algos koeficiento padidinimas, papildomos apmokamos poilsio dienos, kvalifikacijos kėlimo finansavimas ar kt. numatant kintamąją dalį darbo apmokėjimo sistemoje arba kolektyvinėje sutartyje;
 • atsisakyti pareiginės algos koeficientų diferencijavimo;
 • palikti darbuotojams tik minimalias koeficientų ribas pagal pareigybių grupes, o konkrečius koeficientų intervalus diferencijuoti pagal kriterijus, kurie bus numatyti darbo apmokėjimo sistemoje.

Kiti darbo užmokesčio skaičiavimą reglamentuojantys pakeitimai nuo 2024 m.:

 • Nuo 2024-01-01 didėja MMA ir MVA, kurie turės įtakos nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimams.
 • Nuo 2024-01-01 pagal GPMĮ projektą keisis metinės ir mėnesinės NPD formulės.
 • 2024-01-02 įsigalioja Švietimo įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyti papildomi kriterijai mokykloms, kurioms iš biudžeto skiriamos ne tik mokymo lėšos, bet ir mokyklos ūkio lėšos, o taip pat kokiais atvejais mokymo lėšos iš valstybės biudžeto neskiriamos arba skiriamos sumažinamos.
 • 2024-01-01 turėtų įsigalioti Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma nustatyti didesnius pareiginės algos koeficientus nurodytoms pareigybėms.
 • Nuo 2023-05-03 įsigaliojo naujas įsakymas V-615, kuriuo nustatoma, kad bendrojo ugdymo mokyklos nuo 2024 m. turėtų priimti specialiųjų poreikių vaikus mokytis bendrose klasėse.

Kiekviena švietimo įstaiga yra unikali, joje pasitaiko tik jai būdingų situacijų. Kaip reikės atnaujinti lokalias tvarkas nuo 2024-01-01 ir kaip tai padaryti efektyviai? Kaip paskatinti arba premijuoti darbuotoją pagal naują reglamentavimą? Iš kur gauti lėšų? Šias ir daugybę kitų aktualių situacijų nagrinėsime seminare.

Temos:

 • Pareiginės algos koeficientų pakeitimai nuo 2024-01-01.
 • Naujas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis nuo 2024-01-01.
 • Pareigybių skaičiaus ir pareigybių sąrašų nustatymas.
 • Darbo apmokėjimo sistemų keitimas – kas turi būti nurodoma.
 • Įtraukusis ugdymas nuo 2024 metų: kaip pasiruošti darbo krūvio ir apmokėjimo nustatymo mokytojams.
 • Mokymo proceso tęstinumas, apmokėjimas už pavadavimą.
 • Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo papildymas.
 • Kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus per savaitę apskaita. Kaip tai daro įtaką darbo apmokėjimui. Pedagogų dalyvavimas mokyklos veikloje – darbo krūvio keitimas.
 • Sutrumpintas darbo laikas 32 darbo valandų per savaitė – kaip taikomas toks nustatymas.
 • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Skirtumai nuo suminės darbo laiko apskaitos ir pastovaus darbo laiko režimo.
 • Pedagogų darbo užmokestis ir kvalifikacijos kėlimas. Pertrauka mokytojo karjeroje.
 • Profesionalai iš kitų sričių tampa mokytojais – kaip tai apmokama.
 • Ugdymo turinio atnaujinimo įtaka mokytojų darbo apmokėjimui.
 • Pedagogų savanorystė – kas tai? Savanoriškas darbas – įforminimo ypatumai.
 • Švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai, bibliotekininkai: lėšų ir darbuotojų poreikio nustatymas.
 • Pailgintos atostogos – kam dar taikomos, pedagogų atostoginių kaupiniai, pensijų atidėjiniai, atostoginių apskaita. Kilnojamojo pobūdžio darbas, darbas lauko sąlygomis ir darbas kelyje panaikinti, o už tai sukauptos atostogos nurašomos?
 • Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai; darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; darbo grafikų keitimas; Profsąjungos ir darbo tarybos kontrolė ar bendradarbiavimas, ar už tai reikia mokėti?
 • Budėjimas – kas tai? Kokiais atvejais ir kaip apmokamas.
 • Papildomos konsultacijos – apmokėjimas, darbo laiko apskaita.
 • Darbo sutarčių su pedagogais keitimas nuo rugsėjo pradžios. Ar tikrai būtina? Jei keisti – tai dėl ko?
 • Darbas projektuose. Komandiruotės.
 • Kolektyvinės sutarties taikymas profsąjungų nariams ir ne profsąjungų nariams.
 • Pedagogas susirgo: darbo metu, atostogų metu. Apmokėjimas, pavadavimas, lėšų perskaičiavimas, darbo grafikų keitimas.
 • Sveikatos gerinimo dienos, mamadieniai – kaip apmokėti, kas pavaduos?
 • Darbo apmokėjimo ypatumai: 
  • Nukrypimai nuo normalaus darbo laiko;
  • MMA ir NPD pakeitimai nuo 2024 m.
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • Nedarbingumo apmokėjimas;
  • Sodra – papildomas kaupimas pensijai, kokiais atvejais galima stabdyti.
  • Dovanos ir „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
  • Atostogų rezervas
 • Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinės išmokos.
 • Vidaus kontrolės taisyklių įgyvendinimas.
 • Darbo santykių finansinė analizė.
Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos:12.00–13.00 val. (pietų pertrauka),14.30–14.45 val. (pertrauka).

Mokymus veda
Natalja Kobzevienė
Natalja Kobzevienė – lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Taip pat lektorė teikia praktines konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.
Registracija
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reforma nuo 2024-01-01
Mokymų kaina: 100 Eur
Mokymų kaina: 100Eur
Mokymų kaina: 100Eur
Taip (kaina su pietumis 100 EUR) Ne (kaina be pietų 100 EUR)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.