Darbo santykiai švietimo įstaigose pasižymi specifika dėl nuolat besikeičiančių sąlygų.

2022-03-03 įsigaliojo naujas įsakymas Nr. V-341, kuriuo patvirtinta mokytojų išeitinių išmokų ir motyvacinių priemonių tvarka. Kaip paskatinti arba premijuoti darbuotoją? Iš kur gauti lėšų? Ar premijos apmokestinamos ir ar traukti jas į vidutinio darbo užmokesčio (VDU) skaičiavimą?

Pakeitimai ir aktualūs klausimai 2022 m.:

Švietimo įstaigose pasitaiko ir nestandartinių situacijų, kurios neaptartos teisės aktuose. Tuomet konkretaus klausimo sprendimas dažniausiai įforminamas lokaliuose teisės aktuose. Kaip tokias tvarkas parengti efektyviai?

Šiuos ir kitus aktualius klausimus nagrinėsime šiame seminare.

Temos:

1 dalis. Lektorė Natalja Kobzevienė (09:00-12:15 val.). Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas

 • Kaip nustatomas atlyginimas.
 • Atlyginimas už darbą projekte.
 • Kintamoji dalis – kada gali būti mokama pedagogams.
 • Kaip apmokamas pavadavimas.
 • Profsąjungos nariai – ko gali tikėtis.
 • Darbo sudėtingumas – kaip už tai apmokama pedagogams ir kitiems darbuotojams.
 • Pedagogų padėjėjai – kaip jiems apmokama.
 • Atostoginių ir atostoginių rezervo apskaita.
 • Pensijinių atidėjinių apskaita.
 • Nedarbingumo apmokėjimas
 • NPD taikymas.
 • Perkėlimas į kitą įstaigą ir išeitinės išmokos.
 • Darbo užmokestis komandiruotėje ar kvalifikacijos kėlime.

2 dalis. Advokatė Jurgita Venckutė (13:00-14:30 val.). Darbo ir poilsio laikas švietimo įstaigose. Švietimo darbuotojų darbo užmokestis.

 • Darbo laiko norma ir su tuo susijusios darbuotojų garantijos.
 • Darbo laiko režimo rūšys. Grafikų sudarymas. Suminė darbo laiko apskaita.
 • Kasmetinių atostogų skaičiavimas darbo dienomis. Pailgintos ir papildomos atostogos.
 • Nauja vaiko priežiūros tvarka nuo 2022-08-01.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktų pakeitimus: