Nuo 2020-09-01 įsigalios mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas pastovios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara. Šią vasarą kaip įprasta prasidėjo teisės aktų keitimas, kurie liečia darbo santykius. Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai keičiami ne tik į priekį, bet ir atgaline data. Kaip apskaitoje atsispindės norminių aktų keitimas aptarsime seminaro metu: NPD ir MNPD taikymas, atostoginių kaupiniai, atostoginių apskaita, suminės darbo laiko apskaitos naujovės, išeitinės išmokos, kompensacija už darbą lauko sąlygomis, delspinigių skaičiavimas už uždelsimą atsiskaityti su darbuotoju.


Temos:

 • Darbo kodekso pakeitimų, turinčių įtakos mokytojų darbui, apžvalga;
 • Mokytojų pareigybių skaičiaus nustatymas;
 • Mokytojų darbo valandos struktūros nustatymas;
 • Kas turi būti sutarta darbo sutartyje, A1 lygio taikymas;
 • Rengiamos Pedagogų kolektyvinės sutarties apžvalga;
 • Pastoviosios dalies koeficiento keitimas;
 • Apmokėjimas už veiklos sudėtingumą;
 • Apmokėjimas už darbą nepilnu etatu;
 • Priemokų ir premijų skyrimas;
 • Darbo laiko grafiko sudarymas: periodiškumas, keitimas;
 • Darbas nuotoliniu būdu: darbo organizavimas, darbo laiko planavimas ir apskaita;
 • Pedagogo perkėlimas į kitą įstaigą;
 • Papildomas darbas: dvi pareigybės ar padidintas darbų mastas?
 • Darbas projekte: darbo laikas ir darbo apmokėjimas;
 • Darbo užmokesčio apmokestinimas nuo 2021 m.;
 • Naujos NPD formulės taikymas atgaline data;
 • Savo įstaigoje atliekami autoriniai darbai, paslaugos pagal individualios veiklos pažymą, paslaugos pagal vienkartines paslaugų sutartis;
 • Kaip skaičiuojami mokytojų atostoginių kaupiniai;
 • Pensijinių atidėjinių formavimas.