Medicininių ir kitų atliekų laikymo, rūšiavimo ir jų susidarymo apskaitos GPAIS rengimas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams karantino metu kelia daug iššūkių. Susiduriama su sunkumais įgyvendinant teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei aplinkos ministerijos specialiai karantino laikotarpiui nustatytas rekomendacijas. Papildomai kyla klausimų dėl minėtų reikalavimų suderinimo su Lietuvos higienos normos HN 66:2013 medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimais. Seminaro metu bus aptariami šie bei kiti su aplinkos apsauga ir atliekų tvarkymu susiję klausimai.

Temos:

  • Medicininių ir kitų atliekų rūšiavimo, laikymo ir ženklinimo reikalavimai.
  • Atliekų susidarymo apskaitos rengimo bei metinių ataskaitų GPAIS sistemoje teikimo tvarka.
  • Atliekų vežimo lydraščių GPAIS sistemoje tinkamas parengimas ir atliekų vežimo vykdymo reikalavimai.
  • Atliekų tvarkymo taisyklių ir higienos normos HN 66:2013 derinimas.
  • GPAIS sistemos nesklandumų valdymas.
  • Aplinkos ministerijos rekomendacijos atliekų tvarkymui karantino metu.
  • Atsakomybė už pažeidimus bei pasiruošimas patikrinimams.