Sveikatos priežiūros įstaigos ypatingos dėl keleto priežasčių – pavaldumo ir darbo santykių specifikos bei jų reguliavimo nuolatinių pokyčių.

Seminaro metu bus pateikta informacija, kaip atsirinkti, kokie darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai yra aktualūs Jūsų įstaigai. Ir, susiaurėjus paieškos laukui, gilinsimės į praktines situacijas – suminę darbo laiko apskaitą, darbo apmokėjimo sistemą/nuostatus, darbo laiko apskaitą ir algų skaičiavimą.

Na, ir gyvenimui nestovint vietoje, bus aptarti mokesčių klausimai – „karščiausios naujienos“:

Aktualus VMI įsakymas „dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ nurodo, kad vis dar tęsiantis ekstremaliai situacijai juridiniai asmenys, savo darbuotojams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie vykdo ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbus, gali mokėti iš paramos teikėjo gautų piniginių lėšų.

2021-09-28 įsigaliojo įsakymo „dėl gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimai. Ar bus įtraukiamos skatinamosios lėšos gydytojams už paskiepytus asmenis į VDU skaičiavimą?

Seminaro metu lektorė taip pat supažindins ir su 2021-09-09 ESTT sprendimu, kuriame išaiškinama dėl budėjimo laiko atribojimo nuo darbo ir poilsio laiko.

Šis seminaras naudingas ne tik mažiau patirties turintiems kolegoms, bet ir jau ilgą laiką besidarbuojantiems – juk nuolat būtina pasitikrinti, ar viskas tinkamai reglamentuota ir taikoma.

Temos:

 • Ekstremalios situacijos aktualijos sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Sveikatos priežiūros įstaigų darbo santykių ypatumai – vien bendrų taisyklių nepakanka.
 • Kolektyvinė sutartis.
 • Lokaliniai darbo santykių reglamentai. Praktiniai patarimai sveikatos priežiūros įstaigoms.
 • VDI rekomendacijos ir naujausi išaiškinimai darbo santykiuose.
 • Darbo sutartis, jos sudarymo ypatumai.
 • Darbo laikas. Įprastas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas ir ne visas darbo laikas.
 • Suminė darbo laiko apskaita.
 • Darbo apmokėjimo ypatumai dirbant viršvalandžius, naktį, poilsio ir švenčių dienomis.
 • Prastova.
 • Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Pranešimas apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas. Darbo užmokesčio mokėjimas banko pavedimu nuo 2022-01-01.
 • Garantijos ir kompensacijos.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir taikymo atvejai. Specifinės nuostatos, taikomos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams dėl kasmetinių atostogų trukmės.
 • Atostoginių kaupinių sudarymas, nurašymo dilema ir atspindėjimas finansinėse ataskaitose.
 • Darbuotojų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidos.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinė išmoka. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 • Kompensacijos tarnybinių komandiruočių metu. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai.
 • Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimo tvarka. NPD formulės pakeitimas nuo 2022-01-01.
 • Kitos išmokos gyventojams, jų apmokestinimas. Prievolės pagal Mokesčių administravimo įstatymą.
 • Pajamų, gautų natūra, pripažinimas ir įvertinimo tvarkos aprašas.
 • Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje 2021 m.

Programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: