Sveikatos priežiūros įstaigos ypatingos dėl keleto priežasčių – pavaldumo ir darbo santykių specifikos bei jų reguliavimo nuolatinių pokyčių. Todėl susigaudyti darbo teisės aktų „miške“ pavyksta ne kiekvienam. Tuo labiau, kad iš visos gausybės reglamentų dar reikia išsirinkti taikomus – juk ne viskas, kas yra reglamentuota, turės būti ir pritaikoma toje konkrečioje sveikatos priežiūros įstaigoje.

Taigi, šis seminaras – tarsi žemėlapis labirinte. Seminaro metu bus pateikta informacija, kaip atsirinkti, kokie darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai yra aktualūs Jūsų įstaigai. Ir, susiaurėjus paieškos laukui, gilinsimės į praktines situacijas – suminę darbo laiko apskaitą, darbo apmokėjimo sistemą/nuostatus, darbo laiko apskaitą ir algų skaičiavimą.

Šis seminaras naudingas ne tik mažiau patirties turintiems kolegoms, bet ir jau ilgą laiką besidarbuojantiems – juk nuolat būtina pasitikrinti, ar viskas tinkamai reglamentuota ir taikoma.

Na, ir gyvenimui nestovint vietoje, bus aptarti mokesčių klausimai – „karščiausios naujienos“ –  jau paruoštas Vyriausybės nutarimo projektas dėl MMA ir NPD didinimo nuo 2022-01-01, kurie turės įtakos darbuotojų atlyginimams, mėnesio NPD, metinio NPD apskaičiavimui. Taip pat bus aptartos ir išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 užpildymo ir pateikimo ypatumai.

Taip pat nuo liepos 21 d. įsigaliojo pakeitimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo, kuriuo vadovaujantis nustatant darbuotojo darbo užmokesčio didinimo konkretų procentinį dydį bei iki kada teikiami prašymai kompensuoti darbo užmokesčio ir (ar) atostoginių padidinimo išlaidas.

Temos:

1 dalis. Lektorė, auditorė - Jurgita Navikienė (10:00-14:30 val.).

 • Covid-19 aktualijos sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Sveikatos priežiūros įstaigų darbo santykių ypatumai – vien bendrų taisyklių nepakanka.
 • Kolektyvinė sutartis.
 • Lokaliniai darbo santykių reglamentai. Praktiniai patarimai sveikatos priežiūros įstaigoms.
 • VDI rekomendacijos.
 • Darbo sutartis, jos sudarymo ypatumai. 
 • Darbo laikas. Įprastas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas ir ne visas darbo laikas.
 • Suminė darbo laiko apskaita.
 • Darbo apmokėjimo ypatumai dirbant viršvalandžius, naktį, poilsio ir švenčių dienomis. 
 • Prastova.
 • Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Pranešimas apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas.
 • Garantijos ir kompensacijos.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir taikymo atvejai. Specifinės nuostatos, taikomos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams dėl kasmetinių atostogų trukmės. 
 • Nepanaudotų atostogų nurašymo dilema. Atostoginių kaupinių atspindėjimas finansinėse ataskaitose.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinė išmoka. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 • Atostoginių kaupinių sudarymas ir parodymas apskaitoje.
 • Kompensacijos tarnybinių komandiruočių metu. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai.
 • Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimo tvarka. NPD formulės pasikeitimas nuo 2021-01-01.
 • Kitos išmokos gyventojams, jų apmokestinimas. Prievolės pagal Mokesčių administravimo įstatymą.
 • Pajamų, gautų natūra, pripažinimas ir įvertinimo tvarkos aprašas.
 • Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje 2021 m.

2 dalis. Advokatas - dr. Vilius Mačiulaitis (14:45-15:45 val.).

 • Ginčai dėl darbo užmokesčio: aktuali praktika ir advokato rekomendacijos.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: