Sveikatos priežiūros įstaigos ypatingos dėl keleto priežasčių – pavaldumo ir darbo santykių specifikos bei jų reguliavimo nuolatinių pokyčių. Todėl susigaudyti darbo teisės aktų „miške“ pavyksta ne kiekvienam. Tuo labiau, kad iš visos gausybės reglamentų dar reikia išsirinkti taikomus – juk ne viskas, kas yra reglamentuota, turės būti ir pritaikoma toje konkrečioje sveikatos priežiūros įstaigoje.

Taigi, šis seminaras – tarsi žemėlapis labirinte. Seminaro metu bus pateikta informacija, kaip atsirinkti, kokie darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai yra aktualūs Jūsų įstaigai. Ir, susiaurėjus paieškos laukui, gilinsimės į praktines situacijas – suminę darbo laiko apskaitą, darbo apmokėjimo sistemą/nuostatus, darbo laiko apskaitą ir algų skaičiavimą.

Šis seminaras naudingas ne tik mažiau patirties turintiems kolegoms, bet ir jau ilgą laiką besidarbuojantiems – juk nuolat būtina pasitikrinti, ar viskas tinkamai reglamentuota ir taikoma.

Na, ir gyvenimui nestovint vietoje, bus aptarti mokesčių klausimai – „karščiausios naujienos“ – 2021 m. padidintas MMA, kuris turės įtakos darbuotojų atlyginimams, mėnesio NPD, metinio NPD apskaičiavimui, taip pat keisis ir NPD apskaičiavimo tvarka, nes nuo 2021-01-01 bus taikoma naujos NPD ir MNPD formulės. Taip pat aptartos ir išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 užpildymo ir pateikimo naujovės.

Temos:

1 dalis. Lektorė, auditorė - Jurgita Navikienė (10:00-14:30 val.).

 • Covid-19 aktualijos sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Sveikatos priežiūros įstaigų darbo santykių ypatumai – vien bendrų taisyklių nepakanka.
 • Kolektyvinė sutartis.
 • Lokaliniai darbo santykių reglamentai. Praktiniai patarimai sveikatos priežiūros įstaigoms.
 • VDI rekomendacijos.
 • Darbo sutartis, jos sudarymo ypatumai. 
 • Darbo laikas. Įprastas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas ir ne visas darbo laikas.
 • Suminė darbo laiko apskaita.
 • Darbo apmokėjimo ypatumai dirbant viršvalandžius, naktį, poilsio ir švenčių dienomis. 
 • Prastova.
 • Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Pranešimas apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas.
 • Garantijos ir kompensacijos.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir taikymo atvejai. Specifinės nuostatos, taikomos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams dėl kasmetinių atostogų trukmės. 
 • Nepanaudotų atostogų nurašymo dilema. Atostoginių kaupinių atspindėjimas finansinėse ataskaitose.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinė išmoka. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 • Atostoginių kaupinių sudarymas ir parodymas apskaitoje.
 • Kompensacijos tarnybinių komandiruočių metu. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai.
 • Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimo tvarka. NPD formulės pasikeitimas nuo 2021-01-01.
 • Kitos išmokos gyventojams, jų apmokestinimas. Prievolės pagal Mokesčių administravimo įstatymą.
 • Pajamų, gautų natūra, pripažinimas ir įvertinimo tvarkos aprašas.

2 dalis. Advokatas - dr. Vilius Mačiulaitis (14:45-15:45 val.).

 • Ginčai dėl darbo užmokesčio: aktuali praktika ir advokato rekomendacijos.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: