Ekstremalios padėties Lietuvoje laikotarpiu ir įmonėms skelbiant prastovas tam tikriems darbuotojams ar dalines prastovas didžiajai daliai darbuotojų – tenka spręsti dar daugiau „rebusų“ dėl suminės darbo laiko apskaitos. Todėl seminaro metu, aptarę pagrindinius principus dėl suminės darbo laiko apskaitos, pateiksime pavyzdžių, kaip apskaičiuoti darbo užmokestį, atlyginimą už prastovą ar dalinę prastovą, taip pat analizuosime komplikuotas situacijas, kai situacija pasikeičia.

Suminę darbo laiko apskaitą visai pagrįstai vadiname sudėtingiausia darbo užmokesčio skaičiavimo dalimi. Taip yra todėl, kad nėra patvirtinta jokia konkreti darbo užmokesčio skaičiavimo metodika, taip pat yra nemažai pasirinkimų ne tik skaičiuojant mėnesinį darbo užmokestį, bet ir atlyginant už viršvalandinį darbą bei už neišdirbtą darbo laiką.

Svarbu pažymėti, kad, taikant suminę darbo laiko apskaitą skirtingą veiklą vykdančiose įmonėse, yra nemažai skirtumų. Kaip nepasimesti tų skirtumų gausoje ir rasti konkrečiai įmonei taikomas taisykles?

Ne mažiau sunkumų kelia ir atostogų suteikimas tokiems darbuotojams – savaitėmis ar darbo dienomis? Kaip apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį sumininkui?

Šių dienų krizės kontekste dažna įmonė sprendžia pagrindinę dilemą – kaip išgyventi šį sunkų laikotarpį. Svarbiausi su darbo santykiais susiję iššūkiai yra šie: suvaldyti apyvartines lėšas, pasinaudoti valstybės teikiama pagalba, išlaikyti darbuotojus. Socialiai atsakingo verslo misija išeina už įmonės ribų – išlaikę darbuotojus ir įmonę, taip padėsime ir visuomenei.

Ne mažiau svarbus iššūkis – laiku sumokėti mokesčius. Kokios galimybės būti atleistiems nuo mokesčių delspinigių, išvengti mokesčių inkasinių pavedimų bei sudaryti mokestinės paskolos sutartis? Pažeidusiems mokėjimų eiliškumą, nustatytą LR civiliniame kodekse, galima patekti ir į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.

Temos:

 1. Darbo santykiai ir ekstremali padėtis: 
  • Darbo organizavimas karantino metu;
  • Nuotolinis darbas;
  • Nedarbingumas;
  • Kasmetinės ir nemokamos atostogos;
  • Prastova;
  • Atleidimas iš darbo.
 2. Darbuotojai dirba sekmadienį. Ar taikyti suminę darbo laiko apskaitą?
 3. Nepatikimas mokesčių mokėtojas – kaip juo netapti dėl neteisingai taikomos suminės darbo laiko apskaitos? Grėsmė dėl ekstremalios padėties laikotarpiu ne laiku sumokėtų mokesčių.
 4. VDI nuomonė dėl suminės darbo laiko apskaitos. Kaip modifikuoti suminės darbo laiko apskaitos taisykles pagal įmonės / įstaigos poreikius?
 5. Suminės darbo laiko apskaitos taikymo prievolės ir galimybės: 
  • Suminės darbo laiko apskaitos grafikų sudarymas. Sudarytų grafikų keitimas;
  • Norminių aktų, susijusių su sumine darbo laiko apskaita, apžvalga. Ypatumai skirtingų ūkio šakų įmonėse;
  • Faktiškai dirbto laiko žymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Būtinybė nustatyti tabelio pildymo tvarką kiekvienoje įmonėje. Įrodymai apie faktiškai dirbtą laiką kituose (ne buhalteriniuose) dokumentuose.
 6. Pagrindiniai suminės darbo laiko apskaitos principai: galimybės pasirinkti įvairias darbo užmokesčio skaičiavimo metodikas: 
  • Darbų, dirbamų pagal suminę darbo laiko apskaitą, apmokėjimas. Kaip skaičiuoti darbo užmokestį, kai nėra patvirtintos jokios skaičiavimo metodikos?
  • Probleminiai klausimai:
   • Suminis darbo laikas švenčių bei poilsio dienomis: kaip teisingai apmokėti už darbą?
   • Suminė darbo laiko apskaita ir paros, savaitės nepertraukiamojo poilsio ypatumai;
   • Suminė darbo laiko apskaita ir viršvalandiniai darbai;
   • Suminės darbo laiko apskaitos taikymas ir budėjimo ypatumai.
 7. Darbo užmokesčio apskaičiavimas, kai įmonėje taikoma suminė darbo laiko apskaita: 
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas: dažniausiai daromų klaidų apžvalga;
  • Atostoginių apskaičiavimas. Atostoginių kaupinių registravimo būtinumas. Atostogų reglamentavimo pokyčiai naujajame Darbo kodekse;
  • Įvairių kompensacijų apskaičiavimas. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimo tvarka;
  • Išskaitų iš darbo užmokesčio pokyčiai.
 8. Taikomos darbo užmokesčio tvarkos aprašymas: 
  • Lokaliniai teisės aktai – darbo ginčų prevencija;
  • Apmokėjimo sistemos rengimo rekomendacijos.
 9. Mokesčių pertvarka skaičiuojant darbo užmokestį nuo 2019 m. sausio 1 d. ir 2020 m. sausio 1 d.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:

 • GPM tarifų taikymo naujovės ir mokesčių kreditas;
 • Neapmokestinamosios pajamos;
 • NPD formulės pakeitimai trejiems metams;
 • Individualios veiklos apmokestinimo pakeitimai;
 • A ir B klasės pajamų apmokestinimas ir deklaravimas.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai:

 • Pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, naujovės;
 • Lengvatų taikymo ypatumai;
 • Tarifų taikymo pakeitimai.

10. Valstybės pagalba ekonomikai ir konkrečiai įmonei – galimybė ja pasinaudoti: 

 • Ar Jūsų įmonė įtraukta į nukentėjusių įmonių sąrašą? 
 • Pasinaudojimo valstybės parama galimybės ir darbai;
 • Nesumokėtų mokesčių pasekmės ir valstybės parama.

11. Klausimų–atsakymų sesija.