Pastaruoju metu vis labiau populiarėja lanksčios darbo organizavimo bei darbo laiko sąlygos, kuriomis nukrypstama nuo klasikinių darbo sutarčių nuostatų. Suminė darbo laiko apskaita yra viena iš sudėtingiausių darbo užmokesčio skaičiavimo dalių. Nuo naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo praėjo ketveri metai, tačiau iki šiol darbo santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose paliekama galimybė pasirinkti įvairias darbo užmokesčio skaičiavimo metodikas.

VDI pateikė komentarą, kuriame paaiškino dėl darbo dienos sutrumpinimo šventinės dienos išvakarėse.

Siekiant išvengti atsakomybės bei sankcijų yra labai svarbu tinkamai apskaityti darbo laiką, kadangi jau kurį laiką galioja ANK, kuriais dvigubai padidinta minimali bauda už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus, darbo laiko apskaitos pažeidimus.

Svarbu paminėti, kad 2023-01-01 įsigalioja Darbo kodekso 112 straipsnio pakeitimas, įtvirtinantis sutrumpintą 32 valandų per savaitę darbo normą taikomą vienam iš tėvų ar globėjų iki vaikui sukanka treji metai. Taip pat nuo minėtos datos įsigalioja ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys pareigą įrengti vaiko kambarius įstaigose ar institucijose, kuriose dirba ne mažiau kaip 100 darbuotojų.

Nuo kada reikia pradėti skaičiuoti darbo savaitės pradžią? Koks yra didžiausias leistinas darbo laikas dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą? Kaip tinkamai sudaryti darbo (pamainų) grafikus ir užtikrinti darbuotojų keitimąsi pamainomis? Kokiais atvejais susidaro viršvalandinis darbas, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą? Kaip paskatinti arba premijuoti darbuotoją? Iš kur gauti lėšų? Ar premijos apmokestinamos ir ar traukti jas į vidutinio darbo užmokesčio (VDU) skaičiavimą? Atsakymus į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus sužinokite seminaro metu.

Programa:

 • Darbuotojai dirba sekmadienį. Ar taikyti suminę darbo laiko apskaitą?
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo prievolės ir galimybės:
  • Suminės darbo laiko apskaitos grafikų sudarymas. Sudarytų grafikų keitimas;
  • Norminių aktų, susijusių su sumine darbo laiko apskaita, apžvalga;
  • Faktiškai dirbto laiko žymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Būtinybė nustatyti tabelio pildymo tvarką kiekvienoje įstaigoje. Įrodymai apie faktiškai dirbtą laiką kituose (ne finansiniuose) dokumentuose.
 • Pagrindiniai suminės darbo laiko apskaitos principai: galimybės pasirinkti įvairias darbo užmokesčio skaičiavimo metodikas:
  • Darbų, dirbamų pagal suminę darbo laiko apskaitą, apmokėjimas. Kaip skaičiuoti darbo užmokestį, kai nėra patvirtintos jokios skaičiavimo metodikos?
  • Probleminiai klausimai:
   • Suminis darbo laikas švenčių bei poilsio dienomis: kaip teisingai apmokėti už darbą?
   • Suminė darbo laiko apskaita ir paros, savaitės nepertraukiamojo poilsio ypatumai;
   • Suminė darbo laiko apskaita ir viršvalandiniai darbai;
   • Suminės darbo laiko apskaitos taikymas ir budėjimo ypatumai.
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas, kai įstaigoje taikoma suminė darbo laiko apskaita:
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas: dažniausiai daromų klaidų apžvalga;
  • Darbuotojų atostoginių apskaičiavimas nuo 2020-07-01. Atostoginių kaupinių registravimo būtinumas.
  • Įvairių kompensacijų apskaičiavimas. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimo tvarka;
  • Išskaitų iš darbo užmokesčio pokyčiai.
 • Taikomos darbo užmokesčio tvarkos aprašymas:
  • Lokaliniai teisės aktai – darbo ginčų prevencija;
  • Apmokėjimo sistemos rengimo rekomendacijos.
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo taikymo ypatumai:
  • GPM tarifų taikymo naujovės;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • NPD formulės taikymas;
  • A ir B klasės pajamų apmokestinimas ir deklaravimas.
 • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo taikymo ypatumai:
  • Pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, naujovės;
  • Lengvatų taikymo ypatumai;
  • Tarifų taikymo pakeitimai.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: