- 2 dienų seminaras -

Statybų sektorius jau keletą metų mokesčių administratoriaus yra „tyrinėjamas“ lyg pro padidinamąjį stiklą. Sukurtos išmaniosios VMI priemonės, ko gero, nelabai sumažino šešėlį statybinėse organizacijose.

Todėl jau nuo 2022 m. pradžios bus sugriežtinama statybviečių kontrolė – ar ten dirbs tik visi legaliai mokantys mokesčius?

Nuo 2022-01-01 pagal Darbo kodekso pataisas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalės būti mokamos pavedimu į nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą.

2022-01-01 įsigalioja Užimtumo įstatymo pakeitimai, kuriais numatoma skaidriai dirbančių statybininkų identifikacijos sistema, kuria planuojama kontroliuoti ir tvarkyti statybos darbus vykdančio asmens darbo laiko apskaitą bei kitus susijusius duomenis, todėl šie asmenys privalės turėti statybininko saugos tapatybės identifikavimo kortelę (SID). Kontrolę vykdys ne tik valdžios institucijos – VMI, VDI, FNTT ir policija, bet ir užsakovai bei rangovai, nes įstatymas numato prievolę tikrinti ir jiems.

2022 metai pateks į istoriją ir kaip apskaitos reformos metai, todėl tam ruoštis reikia nedelsiant.

Nuo 2022-01-01 didės MMA ir MVA dydžiai, taip pat naujai užregistruotame GPMĮ projekte siūloma taikyti net dvi NPD formules, priklausomai nuo darbuotojo atlyginimo, svarbūs ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais keičiama tam tikrų „Sodros“ mokesčių ir išmokų skaičiavimo tvarka.

2022-05-01 turėtų įsigalioti naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, kuris pakeis beveik 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą.

2021 metų finansines ataskaitas rengsime ir pelno mokestį skaičiuosime netrukus – į ką šiais metais atkreipti dėmesį ir ką tinkamai atskleisti finansinėse ataskaitose bei kokie ypatumai aktualūs 2021 metų pelno mokesčiui?

2021-11-01 įsigaliojo administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai, kuriuose dvigubai padidintos minimalios baudos už:

 •  darbo laiko apskaitos pažeidimus; 
 • darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus;
 • fiziniams asmenims už vertimąsi nedeklaruota savarankiška veikla. Minėti asmenys atsakys pagal specializuotą ANK 150 straipsnio trečią dalį, kurioje numatytos sankcijos savo dydžiu artimos sankcijoms už nelegalų darbą;
 • fiziniam asmeniui už informacijos nepateikimą VDI apie atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį.

Kiti klausimai – aplinkosaugos, darbo santykių mokesčių – irgi ne mažiau svarbūs, tad aptarsime, kas būdinga statybų sektoriui.

Temos:

 • Finansinė apskaita statybų veiklą vykdančiose įmonėse pagal VAS. Apskaitos politikos pasirinkimo galimybės, peržiūra ir keitimas. Kaip keisis statybų veiklą vykdančių įmonių apskaita ir atskaitomybė nuo 2022-05-01?
 • Pajamų ir sąnaudų pripažinimo problematika pagal 25-ąjį VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“. Pajamų ir sąnaudų apskaitos sąskaitų korespondencijos. Apskaitos efektyvumo didinimo galimybės.
 • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos.
 • Veiklos finansavimo alternatyvos ir šaltiniai. Padidintas mokesčių administratoriaus dėmesys finansavimo sandoriams. Pelno paskirstymas – kokioms sąlygoms esant pelną skirstyti draudžiama.
 • Finansinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo kūrybiniai aspektai.
 • Prievolės dėl iMAS – i-SAF, i-VAZ, SAF-T. Pranešimai mokesčių administratoriui apie sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
 • Nepatikimi mokesčių mokėtojai: kaip juo netapti?
 • Mokesčių apskaičiavimo ypatumai statybos įmonėse:
  • Pelno mokestis: 2021 m. aktualijos ir probleminių situacijų apžvalga statybų veiklą vykdančiose įmonėse;
  • Pridėtinės vertės mokestis. Atvirkštinio PVM mechanizmo taikymo problemos;
  • Gyventojų pajamų mokestis. Kitų išmokų gyventojams apmokestinimo ypatumai. 2021 m. mokesčių pakeitimų įtaka gyventojų pajamų apmokestinimui. 2022 metų pokyčiai – nauji MMA ir MVA bei NPD.
  • Kiti mokesčiai:
   –          nekilnojamojo turto mokestis;
   –          aplinkos teršimo mokestis – prievolės dėl GPAIS.
 • Mokesčių lengvatos statybos įmonėse.
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 • Skaidriai dirbančio statybininko kortelė – kaip ji „užkardys“ šešėlį? Kokias papildomas prievoles teks vykdyti užsakovams, rangovams ir darbdaviams nuo 2022-01-01?
 • Darbo apmokėjimo sistemos nauda: dažniausiai daromos klaidos ir probleminiai klausimai.
 • Darbo užmokesčio įforminimas darbo sutartyje. Priedų, priemokų, premijų apskaitos problematika.
 • Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai.
 • Suminė darbo laiko apskaita, lankstus darbo grafikas: kurį režimą patogiau taikyti statybų sektoriuje? Darbo laiko žymėjimo griežtėjimas.