Statybų sektorius jau keletą metų mokesčių administratoriaus yra „tyrinėjamas“ lyg pro padidinamąjį stiklą. Sukurtos išmaniosios VMI priemonės, ko gero, nelabai sumažino šešėlį statybinėse organizacijose. Todėl 2022 m. VMI kartu su kitomis institucijomis ir toliau vykdys statybų sektoriaus kontrolę, siekiant užtikrinti naujų reikalavimų vykdymą.

Todėl jau nuo 2022 m. pradžios griežtinama statybviečių kontrolė:

 • 2022-04-01 įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, kuriais įtvirtinta skaidriai dirbančių statybininkų identifikacijos sistema (SID). Kontrolę gali vykdyti ne tik valdžios institucijos – VMI, VDI, FNTT ir policija, bet ir užsakovai bei rangovai, nes įstatymas numato prievolę tikrinti ir jiems.
 • 2022-05-01 įsigaliojo valstybinės darbo inspekcijos įstatymo bei įsakymo pakeitimai, kuriais VDI nustatyta pareiga prižiūrėti ir kontroliuoti kaip savarankiškai dirbantys asmenys laikosi jiems taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Kaip ir kada bus atliekami patikrinimai? Kokios galimos sankcijos pažeidus teisės aktų reikalavimus.
 • 2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeitęs daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą.
 • 2022-04-01 įsigaliojo nutarimo Nr. 435 pakeitimai, įtvirtinantys, kad duomenys apie skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą priskiriami neatlygintinai teikiamiems duomenims.
 • Parengtas nutarimo Nr. 647 pakeitimo projektas, kuriuo siūloma įmonėms, turinčioms sąsajų su Ukraina ir dėl to patiriančioms finansinių sunkumų, atleisti nuo VSD įmokų mokėjimo nuo 2022-03-01 iki 2022-08-31, o pasibaigus minėtam laikotarpiui atidėti įsiskolinimų sumokėjimą.
 • Seime yra užregistruotas DK pakeitimo projektas, kuriuo siūloma panaikinti kompensacijas darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • Taip pat 2023-06-01 turėtų įsigalioti ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebelieka kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą.
 • 2022-08-01 turėtų įsigalioti VSDĮ pakeitimo projektas, pagal kurį skaidriai dirbančio asmens kodą privalės gauti ir pas fizinį asmenį komandiruojamas užsienietis.
 • 2022-11-01 turėtų įsigalioti Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektas, kuriuo numatyta griežčiau riboti asmenų tarpusavio mokėjimus grynaisiais pinigais, o taip pat ir ANK pakeitimo projektas, kuriame siūloma įtvirtinti atsakomybę už atsiskaitymų, kitų mokėjimų grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimus.
 • 2023-01-01 turėtų įsigalioti PVM įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo patikslinamas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.

Finansų ministerija parengė “Dėl grynųjų pinigų operacijų” atmintinę, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

Svarbu paminėti, jog už nedeklaruotą ir nelegalų darbą gali būti skiriamos ne tik piniginės sankcijos, bet ir papildomos priemonės, tokios kaip: neįtraukimas į patvirtintų įmonių sąrašą, neišduodami leidimai dirbti ir nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties, nesuteikiamas paramos gavėjo statusas ir kt.

Jau kurį laiką galioja ANK pakeitimai, kuriais dvigubai padidintos minimalios baudos už: darbo laiko apskaitos pažeidimus; darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus; fiziniams asmenims už vertimąsi nedeklaruota savarankiška veikla; fiziniam asmeniui už informacijos nepateikimą VDI apie atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį.

2022 metai pateks į istoriją ir kaip apskaitos reformos metai, todėl privalu žinoti visus pakeitimus. Kiti klausimai – aplinkosaugos, darbo santykių mokesčių – irgi ne mažiau svarbūs, tad aptarsime, kas būdinga statybų sektoriui.

Temos:

 • Finansinė apskaita statybų veiklą vykdančiose įmonėse pagal VAS. Apskaitos politikos pasirinkimo galimybės, peržiūra ir keitimas. Kaip keisis statybų veiklą vykdančių įmonių apskaita ir atskaitomybė nuo 2022-05-01?
 • Pajamų ir sąnaudų pripažinimo problematika pagal 25-ąjį VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“. Pajamų ir sąnaudų apskaitos sąskaitų korespondencijos. Apskaitos efektyvumo didinimo galimybės.
 • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos.
 • Veiklos finansavimo alternatyvos ir šaltiniai. Padidintas mokesčių administratoriaus dėmesys finansavimo sandoriams. Pelno paskirstymas – kokioms sąlygoms esant pelną skirstyti draudžiama.
 • Finansinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo kūrybiniai aspektai.
 • Prievolės dėl iMAS – i-SAF, i-VAZ, SAF-T. Pranešimai mokesčių administratoriui apie sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
 • Nepatikimi mokesčių mokėtojai: kaip juo netapti?
 • Mokesčių apskaičiavimo ypatumai statybos įmonėse:
  • Pelno mokestis: aktualijos ir probleminių situacijų apžvalga statybų veiklą vykdančiose įmonėse;
  • Pridėtinės vertės mokestis. Atvirkštinio PVM mechanizmo taikymo problemos;
  • Gyventojų pajamų mokestis. Kitų išmokų gyventojams apmokestinimo ypatumai. 2022 m. mokesčių pakeitimų įtaka gyventojų pajamų apmokestinimui. 2022 m. pokyčiai – nauja NPD formulė.
  • Kiti mokesčiai:
   –          nekilnojamojo turto mokestis;
   –          aplinkos teršimo mokestis – prievolės dėl GPAIS.
 • Mokesčių lengvatos statybos įmonėse.
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 • Naujas Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos posistemis JANGIS – kokią informaciją ir kada turime pateikti?
 • Skaidriai dirbančio statybininko kortelė – kaip ji „užkardys“ šešėlį? Kokias papildomas prievoles reikia vykdyti užsakovams, rangovams ir darbdaviams nuo 2022-04-01?
 • Darbo apmokėjimo sistemos nauda: dažniausiai daromos klaidos ir probleminiai klausimai.
 • Darbo užmokesčio įforminimas darbo sutartyje. Priedų, priemokų, premijų apskaitos problematika.
 • Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai.
 • Suminė darbo laiko apskaita, lankstus darbo grafikas: kurį režimą patogiau taikyti statybų sektoriuje? Darbo laiko žymėjimo griežtėjimas.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: