Darbo ginčų komisijoje nagrinėjami ginčai dėl darbo užmokesčio statybos sektoriuje sudaro beveik 21 proc. visų darbo ginčų dėl neišmokėto darbo užmokesčio. Dėl to buvo priimti ir 2021-11-01 įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, kuriais yra numatyta subsidiari rangovo atsakomybė darbuotojui, kuris dirba darbus, numatytus statybos įstatyme. Atkreiptinas dėmesys, kad rangovui numatoma atsakomybė ne tik už darbo užmokesčio savalaikį išmokėjimą darbuotojui, tačiau ir už kitus su darbo užmokesčiu susijusius mokėjimus, tokius kaip viršvalandinis darbas, darbas šventinėmis dienomis, naktį ar poilsio dieną. Statybos įmonėms ir rangovams svarbu aptarti šias atsakomybes rangos sutartyje, tinkamai jas įforminti, kad būtų išvengta ginčų dėl atsakomybės darbuotojams.

Taip pat, nuo 2021-08-01 įsigalios Darbo kodekso pakeitimai, kuriais keičiami reikalavimai užsienio darbdaviams, kurie komandiruoja savo darbuotojus į LT. 

Nuo 2022-01-01 startuoja statybininkų identifikacijos sistema, kuria planuojama kontroliuoti ir tvarkyti statybos darbus vykdančio asmens darbo laiko apskaitą bei kitus susijusius duomenis, todėl šie asmenys privalės turėti statybininko saugos tapatybės identifikavimo kortelę (SID).  

Temos:

Spalio 1 d. Auditorė Jurgita Navikienė – Statybos įmonių mokesčių ir apskaitos ypatumai: praktiniai patarimai

 • Finansinė apskaita statybų veiklą vykdančiose įmonėse pagal VAS. Apskaitos politikos pasirinkimo galimybės, peržiūra ir keitimas.
 • Pajamų ir sąnaudų pripažinimo problematika pagal 25-ąjį VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“. Pajamų ir sąnaudų apskaitos sąskaitų korespondencijos. Apskaitos efektyvumo didinimo galimybės.
 • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos.
 • Veiklos finansavimo alternatyvos ir šaltiniai. Padidintas mokesčių administratoriaus dėmesys finansavimo sandoriams. Pelno paskirstymas – kokioms sąlygoms esant pelną skirstyti draudžiama.
 • Prievolės dėl iMAS – i-SAF, i-VAZ, SAF-T. Pranešimai mokesčių administratoriui apie sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
 • Nepatikimi mokesčių mokėtojai: kaip juo netapti?
 • Mokesčių apskaičiavimo ypatumai statybos įmonėse:
  • Pelno mokestis: 2021 m. naujienos ir probleminių situacijų apžvalga statybų veiklą vykdančiose įmonėse;
  • Pridėtinės vertės mokestis. Atvirkštinio PVM mechanizmo taikymo problemos;
  • Gyventojų pajamų mokestis. Kitų išmokų gyventojams apmokestinimo ypatumai. 2021 m. mokesčių pakeitimų įtaka gyventojų pajamų apmokestinimui. Progresiniai mokesčiai: kas žinotina darbdaviui ir mokesčius išskaičiuojančiam asmeniui?
  • Kiti mokesčiai:
   • nekilnojamojo turto mokestis;
   • aplinkos teršimo mokestis – prievolės dėl GPAIS.
 • Mokesčių lengvatos statybos įmonėse.
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 • Darbo apmokėjimo sistemos nauda: dažniausiai daromos klaidos ir probleminiai klausimai.
 • Darbo užmokesčio įforminimas darbo sutartyje. Priedų, priemokų, premijų apskaitos problematika.
 • Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai.
 • Suminė darbo laiko apskaita, lankstus darbo grafikas: kurį režimą patogiau taikyti statybų sektoriuje? 
 • Finansinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo kūrybiniai aspektai.