Statybos veiklą vykdančios įmonės dažnai susiduria su tokiomis problemomis:

 •  darbo santykių įforminimas, pasirenkant tinkamiausią darbo režimą ir aptariant kitas darbo sutarties sąlygas,
 • veiklos vykdymo ir finansavimo problemos – apyvartinio kapitalo pritraukimas ir nuosavo kapitalo pakankamumas, kapitalo „skaidrumas“,
 • atitiktis patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams,
 • apmokestinimo klausimai: pelno mokesčio apskaičiavimas, probleminės situacijos dėl leidžiamų atskaitymų ir pajamų apmokestinimo specifika.

Tai tik dalis klausimų, kuriuos nagrinėsime seminaro metu.

Temos:

 • Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita.
 • Finansinė apskaita statybų veiklą vykdančiose įmonėse pagal VAS. Apskaitos politikos pasirinkimo galimybės, peržiūra ir keitimas.
 • Pajamų ir sąnaudų pripažinimo problematika pagal 25-ąjį VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“.
 • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos.
 • Veiklos finansavimo alternatyvos. Pelno paskirstymas.
 • Prievolės dėl iMAS – i-SAF, i-VAZ, SAF-T. Pranešimai mokesčių administratoriui apie sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
 • Nepatikimi mokesčių mokėtojai: kaip juo netapti?
 • Statybos veiklą vykdančios įmonės dažnai susiduria su tokiomis problemomis:

  Mokesčių apskaičiavimo ypatumai statybos įmonėse:

  • Pelno mokestis: 2021 m. naujienos ir probleminių situacijų apžvalga statybų veiklą vykdančiose įmonėse;
  • Pridėtinės vertės mokestis. Atvirkštinio PVM mechanizmo taikymo problemos;
  • Gyventojų pajamų mokestis. Kitų išmokų gyventojams apmokestinimo ypatumai. 2021 m. mokesčių pakeitimų įtaka gyventojų pajamų apmokestinimui. Progresiniai mokesčiai: kas žinotina darbdaviui ir mokesčius išskaičiuojančiam asmeniui?
  • Kiti mokesčiai:
   –          nekilnojamojo turto mokestis;
   –          aplinkos teršimo mokestis – prievolės dėl GPAIS.
 • Mokesčių lengvatos statybos įmonėse.
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 • Darbo santykių įforminimo naujienos 2021 m. MMA ir MVA bei komandiruočių tvarkos pasikeitimai.
 • Darbo apmokėjimo sistemos nauda: dažniausiai daromos klaidos ir probleminiai klausimai.
 • Darbo užmokesčio įforminimas darbo sutartyje. Priedų, priemokų, premijų apskaitos problematika.
 • Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai.
 • Suminė darbo laiko apskaita, lankstus darbo grafikas: kurį režimą patogiau taikyti statybų sektoriuje? Darbo laiko žymėjimo griežtėjimas.
 • Finansinės atskaitomybės procesas: pagrindiniai principai ir finansinių ataskaitų teikimas Juridinių asmenų registrui.
 • Finansinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo kūrybiniai aspektai.