Apskaita

Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita 2023 m.

Jurgita Navikienė
Registruotis
 • 6ak. val.
  Kaina: 120 Eur (+ PVM)
Mokymų aprašymas ir temos

AVNT atlikusi statybos įmonių finansinių ataskaitų už 2021 metus stebėseną pateikė išvadas, kuriose nurodė, jog kai kurios statybos įmonės nepripažįsta sukauptų pajamų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, kai sandoriai persikelia į kitus finansinius metus. Taip pat nurodė, jog įmonės nesudaro daugiau...

atidėjinių, atsižvelgdamos į suteiktas statybos darbų garantijas ir prisiimtus įsipareigojimus. Seminaro metu lektorė aptars kaip teisingai taikyti 25-ajį VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“.

VDI duomenimis darbo ginčų komisijai pateiktuose prašymuose absoliuti dauguma keliamų reikalavimų yra dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimo. Tokie ginčai 2022 m. sudarė apie 75 proc. visų atvejų.  Daugiausia darbo ginčų kilo statybų sektoriuje.

Svarbu paminėti, jog už nedeklaruotą ir nelegalų darbą gali būti skiriamos ne tik piniginės sankcijos, bet ir papildomos priemonės, tokios kaip: nesuteikiamas paramos gavėjo statusas, patikimo mokesčių statuso praradimas, neįtraukimas į patvirtintų įmonių sąrašą, neišduodami leidimai dirbti, nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties,  ir negalėjimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir kt. Atkreiptinas dėmesys, kad VMI kartu su kitomis institucijomis, tokiomis kaip VDI, FNTT, policija, ir toliau intensyviai vykdo statybų sektoriaus kontrolę, siekiant užtikrinti 2022 m. įsigaliojusių reikalavimų vykdymą.

2023 m. įsigaliojo nemažai teisės aktų pakeitimų, tokių kaip:

 • 2023-06-01 įsigalioja DK pakeitimai ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebelieka kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą.
 • Nauji VDI tikrinimo klausimynai dėl garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimo ir tikrojo komandiravimo nustatymo.
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais sudarytos galimybės pasirinkti vaiko priežiūros trukmę 18 mėn. arba 24 mėn. bei gauti neribojamo dydžio pajamas iš individualios veiklos.
 • Nutarimo Nr. 86 pakeitimai, kuriais naujai reglamentuojama tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų skyrimo tvarka ir procedūra.
 • Patikslintas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.
 • Seime yra užregistruotas Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma kas 3 metus atlikti nekilnojamojo turto vertinimą mokestinei vertei nustatyti bei iš dalies į nekilnojamojo turto objektą įtraukti faktiškai nebaigtą statybą. Neabejotina, kad šis projektas sukels daug diskusijų ir klausimų.
 • 2024-01-01 įsigalioja Statybos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos gyvenamąsias patalpas bus galima įsigyti tik esant 100 proc. pastato baigtumui.

Kiti klausimai – aplinkosaugos, darbo santykių mokesčių – irgi ne mažiau svarbūs, tad aptarsime, kas būdinga statybų sektoriui.

Temos:

 • Finansinė apskaita statybų veiklą vykdančiose įmonėse pagal VAS. Apskaitos politikos pasirinkimo galimybės, peržiūra ir keitimas. Kaip pasikeitė statybų veiklą vykdančių įmonių apskaita ir atskaitomybė 2023 m.?
 • Pajamų ir sąnaudų pripažinimo problematika pagal 25-ąjį VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“. Pajamų ir sąnaudų apskaitos sąskaitų korespondencijos. Apskaitos efektyvumo didinimo galimybės.
 • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos.
 • Veiklos finansavimo alternatyvos ir šaltiniai. Padidintas mokesčių administratoriaus dėmesys finansavimo sandoriams. Pelno paskirstymas – kokioms sąlygoms esant pelną skirstyti draudžiama.
 • Finansinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo kūrybiniai aspektai.
 • Prievolės dėl iMAS – i-SAF, i-VAZ, SAF-T. Pranešimai mokesčių administratoriui apie sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
 • Nepatikimi mokesčių mokėtojai: kaip juo netapti?
 • Mokesčių apskaičiavimo ypatumai statybos įmonėse:
  • Pelno mokestis: aktualijos ir probleminių situacijų apžvalga statybų veiklą vykdančiose įmonėse.
  • Pridėtinės vertės mokestis. Atvirkštinio PVM mechanizmo taikymo problemos.
  • Gyventojų pajamų mokestis. Kitų išmokų gyventojams apmokestinimo ypatumai.
  • Kiti mokesčiai:
   –         nekilnojamojo turto mokestis;
   –         aplinkos teršimo mokestis – prievolės dėl GPAIS.
 • Mokesčių lengvatos statybos įmonėse.
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 • Skaidriai dirbančio statybininko kortelė – kaip ji „užkardo“ šešėlį? Kokias papildomas prievoles reikia vykdyti užsakovams, rangovams ir darbdaviams?
 • Darbo apmokėjimo sistemos nauda: dažniausiai daromos klaidos ir probleminiai klausimai. Paskelbtos VDI rekomendacijos, kaip sudaryti darbo apmokėjimo sistemą, siekiant nediskriminuoti darbuotojų.
 • Darbo užmokesčio įforminimas darbo sutartyje. Priedų, priemokų, premijų apskaitos problematika.
 • Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai ir atostogų suteikimo problematika.
 • Suminė darbo laiko apskaita, lankstus darbo grafikas: kurį režimą patogiau taikyti statybų sektoriuje? Darbo laiko žymėjimo griežtėjimas.

PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL NAUJAUSIUS TEISĖS AKTŲ PAKEITIMUS:

Dovana!

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus 30 Eur + PVM vertės nuolaidų kodą įmonių vidaus tvarkoms įsigyti ir 50 Eur + PVM vertės nuolaidų kodą Apskaitos politikai PLIUS įsigyti!

Įmonės vidaus tvarkos – atsakomybių ir procesų optimizavimo įrankis. Paruoštos tvarkos orientuotos į įmonėje vykstančius pagrindinius procesus, todėl vietoj keliasdešimties neretai besidubliuojančių tvarkų, kuriose prarandamas laikas ir fokusas esminiams dalykams ieškant atsakingų asmenų ar teisingos bei vadovo patvirtintos procedūros, galėsite turėti koncentruotas ir visą procesą apimančias tvarkas. Efektyvumas slypi paprastume!

Apskaitos politika PLIUS - internetinė programa tinkanti įmonėms, tvarkančioms apskaitą pagal VAS, kurios turinys atnaujintas pagal FAĮ reikalavimus nuo 2022-05-01. Tai naudingas įrankis įmonei, palengvinantis apskaitos tvarkymą, nes joje iš anksto nustatomi apskaitos tvarkymo principai, registravimo, vertinimo, klasifikavimo procedūros, finansinių ataskaitų teikimo susitarimai, taisyklės ir praktika, siekiant apibendrinti informaciją apie įmonės ūkinę veiklą.

*kodai bus atsiųsti po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Papildoma informacija

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka).

Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-04-26 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-04-26 10:002023-04-26 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita 2023 m.MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita 2023 m. Seminaro data: 2023-04-26 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Seminaro trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-04-26 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-04-26 10:002023-04-26 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita 2023 m.MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita 2023 m. Seminaro data: 2023-04-26 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Seminaro trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
6 akad. val.
Mokymus veda
Jurgita Navikienė
Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje bei didžiuosiuose šalies žiniasklaidos portaluose. Jurgita Navikienė nuolat ir pati kelia kvalifikaciją. Pastaraisiais metais dalyvavo mokymuose Austrijoje Antikorupcijos akademijoje ir Baltijos šalyse gilinosi į valdybų gerąją praktiką. J. Navikienė prisideda prie verslumo Lietuvoje skatinimo – aktyviai dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose, yra Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė ir padeda jauniems verslininkams suteikdama jėgų judėti pirmyn. Kaip Jurgita teigia, „mentoriaus vaidmuo pradedančiojo verslininko kelyje yra daugialypis – tai ne vien dalijimasis profesine patirtimi, dalykinėmis žiniomis, bet ir mokinio asmeninių savybių vertinimas bei pasiūlymas jam lygiagrečiai tobulinti tam tikras mažiau išreikštas asmenines kompetencijas“.
Registracija
Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita 2023 m.
Mokymų kaina: 120 Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 120Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 120Eur (+ PVM)
Taip (kaina su pietumis 120 EUR + PVM) Ne (kaina be pietų 120 EUR + PVM)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.