2021 m. pradžioje pakeistas darbo užmokesčio bazinis dydis ir apmokestinimas. Dėl šios priežasties keičiasi išmokamos darbo užmokesčio sumos darbuotojams. Įstaigos turi atnaujinti Kolektyvinę sutartį arba Vidaus darbo tvarkos taisykles ir Darbo apmokėjimo tvarkas pagal naujų norminių aktų reikalavimus, priderinti apskaitos ir valdymo sistemas.

Kaip geriau pasiruošti numatytiems procesams aptariama seminaro metu.

Temos:

 • Valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficiento perskaičiavimas.
 • Valstybės tarnautojo priedo už stažą perskaičiavimas.
 • Priemokų ir kitų išmokų valstybės tarnautojams sistemos nustatymas.
 • Valstybės tarnautojų premijavimas.
 • Apmokėjimas už nukrypimus nuo normalaus darbo laiko ir normalių darbo sąlygų.
 • Apmokėjimai už budėjimus.
 • Atostoginių ir sukauptų atostoginių perskaičiavimas.
 • Išeitinės išmokos ir kompensacijos.
 • Valstybės tarnautojų, perkeltų į darbuotojus ir dirbančius pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio nustatymas.
 • Apmokėjimas už darbą projektuose.
 • Darbo užmokesčio apmokestinimas 2021 m. GPM ir Sodra, NPD taikymas.
 • Nedarbingumo pašalpos priskaičiavimas ir apmokestinimas 2021 metais.
 • Dovanos valstybės tarnautojams.