Seminaras sporto federacijoms, klubams – apie mokesčius ir apskaitą, dažniausiai daromas klaidas ir jų koregavimą. Auditorė ne tik patars kaip sporto federacijai ar klubui tinkamai pasirinkti apskaitos politiką, tačiau aptars ir aktualius bei probleminius pelno apmokestinimo, GPM, PVM klausimus. Kokie yra paramos gavimo ir panaudojimo niuansai bei identifikavimo atvejų, kai parama apmokestinama pelno mokesčiu? Su kiekvienais metais vis svarbesnėmis temomis tampa ir antikorupcija bei patikimo mokesčio mokėtojo statusas. Kur kyla grėsmės? Apie visa tai ir dar daugiau kviečiame susipažinti auditorės specializuotame seminare.

Temos:

 • Kokią apskaitos politiką turėtų pasirinkti sporto federacija, klubas ar kitas pelno nesiekiantis vienetas?
  • Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos ypatumai;
  • Balansas ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika. Covid-19 viruso įtakos atskleidimas aiškinamajame rašte;
  • Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui ir rizika neįvykdžius šios prievolės.
 • Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, galiojantys 2021 m.;
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams;
  • Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Pelno mokesčio mokėjimo tvarka;
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio;
  • Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymas: deklaracijos pildymo tvarka, prievolė teikti deklaraciją; naujos deklaracijos formos pildymas.
 • Gyventojų pajamų mokestis ir darbo užmokesčio pakeitimai:
  • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, galiojantys 2021 m.;
  • Darbo užmokesčio skaičiavimas 2021 m.:
   • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui 2021 m.;
   • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
   • MMA įtaka PSD įmokoms;
   • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU;
   • Išmokų darbuotojams apmokestinimas;
   • Atostoginių skaičiavimas;
   • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams;
   • Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės pakeitimai.
   • VDU skaičiavimo ypatumai ir VDU įtaka pajamų apmokestinimui GPM, gaunantiems pajamas iš autorinės veiklos;
  • Pajamos natūra;
  • Prizų ir laimėjimų steigimas ir apmokestinimas;
  • Neapmokestinamosios pajamos 2021 m.;
  • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai;
  • Užsienyje gautų pajamų apmokestinimas;
  • Darbas pagal sportinės veiklos sutartis ir mokesčių ypatumai.
 • Paramos gavimas ir panaudojimas:
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu;
  • Metinės paramos deklaracijos.
 • PVM apskaičiavimas:
  • PVM įstatymo nuostatų taikymas;
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai;
  • Paslaugų apmokestinimo vietos nustatymas;
  • Pelno nesiekiančių vienetų PVM neapmokestinamoji veikla;
  • PVM atskaitos ypatumai ir mišrios veiklos apmokestinimas;
  • PVM deklaracijų pildymo tvarka.
 • Antikorupcija – ar tai aktualu pelno nesiekiančiai įmonei?
  • Neigiama korupcijos įtaka gyventojų gerovei ir mokesčių sistemai;
  • Antikorupcijos politika diegiama tik retoje įmonėje;
  • Kaip antikorupcijos politika gali apsaugoti įmonės reputaciją ir nuo milžiniškų nuostolių.
 • Informacija apie nepatikimus mokesčių mokėtojus pateikiama viešai. Kaip tai apriboja pelno nesiekiančių įmonių veiklą?
  • Patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų sąrašas;
  • Nepatikimas mokesčių mokėtojas gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo. Kaip sužinosime apie nepatikimus fizinius asmenis?
  • Grėsmė įmonėms – nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą gali lemti ir naujai į darbą priimtas vadovas, jeigu turi galiojantį nusižengimą;
  • Kaip ištaisyti susidariusią padėtį?
  • Įmonės veiklos skaidrumas – galimybė atitikti patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus. Kaip tai pasiekti?
  • VMI tikrinamojo laikotarpio ribų išplėtimas nepatikimiems mokesčių mokėtojams.
 • Atnaujinta subsidijų suteikimo tvarka NVO.
 • VMI išaiškinimai dėl mokestinių nepriemokų.