Seminaras skirtas sporto federacijoms, klubams – apie mokesčius ir apskaitą, dažniausiai daromas klaidas ir jų koregavimą. Auditorė ne tik patars kaip sporto federacijai ar klubui tinkamai pasirinkti apskaitos politiką, tačiau aptars ir aktualius bei probleminius pelno apmokestinimo, GPM, PVM klausimus bei pristatys naujausius teisės aktų pakeitimus:

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeitęs daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Kartu su šiuo įstatymu keitėsi ir nemažai poįstatyminių teisės aktų:

 • 2022-05-01 įsigaliojo nutarimo Nr. 780 pakeitimai, reglamentuojantys apskaitos dokumentus. Pakeistas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas: papildytos nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo, nustatyti atvejai, kuomet ūkio subjektas gali nenaudoti sąskaitų faktūrų, atsisakyta nuostatų dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų klaidų taisymo.
 • 2022-03-31 AVNT patvirtino ir paskelbė „Vidaus kontrolės organizavimas“ rekomendaciją, kuria siekia  padėti nustatyti vidaus kontrolės priemones, susijusias su įmonės finansinės apskaitos organizavimu ir tvarkymu, ir sumažinti galimas rizikas bei išvengti klaidų. Paskelbta ir „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“ rekomendacija, kurioje numatyti kriterijai, galintys vadovui padėti pasirinkti kompetentingą asmenį įmonės finansinei apskaitai tvarkyti.
 • Finansų ministerija parengė atmintinę, kurioje pateikiamos įžvalgos “Dėl pelno nesiekiančių subjektų” atskaitomybės rengimo reikalavimų, o taip pat ir “Dėl grynųjų pinigų operacijų” atmintinę, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.
 • AVNT yra įpareigota atlikti įmonių, už 2021 m. ir vėliau prasidedančius ataskaitinius laikotarpius, finansinių ataskaitų kokybės stebėseną,  pagal nurodytas stebėsenos gaires, kurios bus paskelbtos iki 2022-06-01. Taigi institucijų dėmesys finansinėse ataskaitose pateikiamai informacijai didėja, o kur dar VMI išmanieji stebėsenos įrankiai.

Svarbu paminėti, kad institucijų dėmesys, o ypatingai FNTT, sporto federacijoms didėja. Neseniai vienas iš sporto organizacijos vadovų buvo nuteistas už apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą. Tad siekiant išvengti sankcijų ar ilgai trunkančių teisminių procesų privalu tinkamai tvarkyti finansinę apskaitą. 

Kokie yra paramos gavimo ir panaudojimo niuansai bei identifikavimo atvejai, kai parama apmokestinama pelno mokesčiu? Su kiekvienais metais vis svarbesnėmis temomis tampa ir antikorupcija bei patikimo mokesčio mokėtojo statusas. Kur kyla grėsmės? Apie visa tai ir dar daugiau kviečiame susipažinti auditorės specializuotame seminare.

Temos:

 • Kokią apskaitos politiką turėtų pasirinkti sporto federacija, klubas ar kitas pelno nesiekiantis vienetas?
  • Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos ypatumai;
  • Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika;
  • Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui ir rizika neįvykdžius šios prievolės;
  • Finansinių ataskaitų stebėsena.
 • Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams:
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams;
  • Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Apmokestinamojo pelno panaudojimas viešiesiems interesams tenkinti;
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio;
  • Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymas ir klaidų taisymas.
 • Gyventojų pajamų mokestis ir darbo užmokesčio pakeitimai:
  • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, galiojantys 2022 m.;
  • Darbo užmokesčio skaičiavimas 2022 m.:
   • VDI nuomonė įvairiais darbo santykių klausimais;
   • Atostoginių skaičiavimas. Naujausia VDI nuomonė dėl vidutinio darbo užmokesčio taikymo;
   • Kilnojamojo pobūdžio darbo kompensacijos tvarkos pakeitimai.
  • Pajamos natūra;
  • Prizų ir laimėjimų steigimas ir apmokestinimas;
  • Neapmokestinamosios pajamos 2022 m.;
  • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai;
  • Užsienyje gautų pajamų apmokestinimas;
  • Darbas pagal sportinės veiklos sutartis ir mokesčių ypatumai.
 • Paramos gavimas ir panaudojimas:
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu;
  • Metinės paramos deklaracijos.
 • PVM apskaičiavimas:
  • PVM įstatymo nuostatų taikymas;
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai;
  • Paslaugų apmokestinimo vietos nustatymas;
  • Pelno nesiekiančių vienetų PVM neapmokestinamoji veikla;
  • PVM atskaitos ypatumai ir mišrios veiklos apmokestinimas;
  • PVM deklaracijų pildymo tvarka.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: