Jei pas Jus dirba nepilnamečiai, neįgalieji, nėščiosios ar neseniai pagimdžiusios moterys ar kiti specialiųjų kategorijų darbuotojai, privalu žinoti Darbo kodekso naujoves nuo 2022–08-01 iki 2023-01-01, kadangi jos ypatingai aktualios darbdaviams apsaugant šiuos asmenis.

Priimti net 43 DK straipsnių pakeitimai bei kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai, kuriais:

 • Įtvirtinti nauji pagrindai, kuomet darbdavys privalo suteikti darbuotojui neapmokamą laisvą laiką;
 • Darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti darbuotojo pageidaujamu darbo laiko režimu tam tikrų kategorijų darbuotojams;
 • Darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius;
 • Naujai reglamentuojama nuotolinio darbo tvarka auginantiems vaikus;
 • Trigubinami darbo sutarčių nutraukimo įspėjimo terminai, darbuotojams, pateikusiems išrašą dėl ligos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą.

Kita nemažiau svarbi tema – specialiosios garantijos slaugantiems šeimos narį darbuotojams, turintiems nepilnamečių vaikų. Kokios garantijos priklauso šiais atvejais? Kaip suteikti atostogas dviejose pareigose dirbančiam darbuotojui? Kaip apskaičiuoti atostoginius, kai neturima duomenų apie trijų mėnesių darbo užmokestį? Kaip pasikeitus darbo krūviui ,,nenuskriausti” nei darbdavio, nei darbuotojo?

Apie viską, kas susiję su specialiomis garantijomis ir atostogomis – trumpai, aiškiai ir su praktiniais pavyzdžiais.

Temos:

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (13:00-14:30 val.)

 

2 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (14:45-16:30 val.)

 • Galimybė pasinaudoti sukauptomis atostogomis – kaip apskaičiuoti „kiek liko“? VDI nuomonė. 
 • Laikotarpis, už kurį suteikiamos kasmetinės atostogos. Kas į jį patenka? 
 • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas, nurašymas ir atspindėjimas balanse. 
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo ypatumai. Kaip elgtis, kai keitėsi darbo krūvis ir dirbama dvejose pareigose? 
 • Atostoginių apskaičiavimas. Ką daryti, kai neturima duomenų vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimui? 
 • Specialios garantijos:
  • Šeimos nario slaugos atveju – dėl atleidimo iš darbo iš išeitinių išmokų ar kasmetinių atostogų suteikimo;
  • Turintiems mažamečių vaikų – dėl papildomos poilsio dienos (ų);
  • Pirmenybė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką.