Sociainės priežiūros paslaugas teikiantys centrai yra svarbus socialinės politikos vykdymo užtikrinimo segmentas. Joms, kaip ir visoms organizacijoms, aktualūs lėšų gavimo, pritraukimo bei tikslingo ir teisingo jų atvaizdavimo finansinėje atskaitomybėje klausimai. Taip pat svarbus tinkamas atsiskaitymas su lėšų davėjais dėl tiksingo jų paskirstymo.

Seminare dalyviai taip pat bus supažindinti su socialinias paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais,  centrų veiklos specifika.

Programa:

  • Lėšų paskirtis: prašymas, panaudojimas, grąžinimas.
  • Atsiskaitymas su lėšų davėju.
  • Savivaldybių administracijų  valstybės biudžeto lėšų akredituotai socialinei priežiūrai organizuoti gavimas, paskirstymas, tikslinimas, naudojimo kontrolė.
  • Gautų, perduotų ir grąžintų lėšų atvaizdavimas finansinėje atskaitomybėje.