Apskaita

Socialinės priežiūros centrų darbo santykių

ir finansavimo reglamentavimo naujovės

Gintautas Vilkelis, Natalja Kobzevienė
Registruotis
 • 6 ak. val.
  Kaina: 95-110 Eur
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-06-29 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-06-29 9:002023-06-29 14:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Socialinės priežiūros centrų darbo santykiųMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Socialinės priežiūros centrų darbo santykių Seminaro data: 2023-06-29 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė: 9.00–14.45 val. Registracija 8.30–9.00 val. Pertraukos: 10:30-10:45 (pertrauka); 12:15-13:15 (pietų pertrauka) Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-06-29 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-06-29 9:002023-06-29 14:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Socialinės priežiūros centrų darbo santykiųMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Socialinės priežiūros centrų darbo santykių Seminaro data: 2023-06-29 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Mokymų trukmė: 9.00–14.45 val. Registracija 8.30–9.00 val. Pertraukos: 10:30-10:45 (pertrauka); 12:15-13:15 (pietų pertrauka) Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
6 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Socialinių paslaugų tinkamą įgyvendinimą užtikrina socialinės priežiūros centrai vadovaudamiesi Socialinių paslaugų įstatymu. Norint, kad socialiniai priežiūros centrai galėtų teikti tik aukščiausios kokybės paslaugas, reikia užtikrinti tinkamą lėšų gavimą ir apskaitą. Tai yra svarbiausias dalykas, kad būtų išvengta finansinių netikslumų ir nukrypimų, taip pat užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos tiksliai tam, kam buvo skirtos.

Kam teikti prioritetą ir kaip paskirstyti nepanaudotas pinigines socialinės paramos lėšas? Kokių klausimų gali kelti gautų, perduotų ir grąžintų lėšų parodymas finansinėje atskaitomybėje? Taip pat svarbu aptarti darbuotojų funkcijų ir pareigų paskirstymą bei darbo užmokesčio nustatymo aspektus, kintamosios ir pastoviosios darbo užmokesčio dalies pasiskirstymą, finansavimo ypatybes.

Darbo santykiai socialinės priežiūros centruose reglamentuojami panašiai, kaip ir kitose įstaigose, tačiau juose yra daug netipinių skaičiavimo atvejų dėl darbo laiko švenčių bei poilsio dienomis, naktinio darbo, viršvalandinio darbo ir budėjimo. VDI nuolat pateikia išaiškinimų dėl praktinių darbo santykių situacijų. Kokios yra galimybės ir naudos kolektyvinės sutarties taikymo ne profesinėms sąjungoms priklausančių darbuotojų atveju?

Taip pat atkreiptinas dėmesys, ka socialiniuose priežiūros centruose galima ir darbo santykių alternatyva – savanorių darbas. Ką svarbu žinoti, kad savanorių darbas nebūtų traktuojamas kaip nelegalių darbuotojų?

Aktualūs planuojami ir įsigalioję pakeitimai 2023 m.:

 • 2023-10-01 turėtų įsigalioti Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo, be kitų pakeitimų, siekiama nustatyti darbo laiko sąnaudų normatyvus socialinę globą ir socialinę priežiūrą teikiantiems darbuotojams.
 • 2023-10-01 turėtų įsigalioti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma patikslinti kvalifikacinius reikalavimus, keliamus asmeniui, skiriamam atvejo vadybininku bei įtvirtinti konkrečią savivaldybės instituciją, suteikiančią įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimai.
 • 2023-10-01 turėtų įsigalioti Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma tikslinti savivaldybių institucijų kompetenciją, susijusią su nustatymu, kad savivaldybės institucijos atsako už socialinių paslaugų teikimo savivaldybės gyventojams užtikrinimą planuodamos socialines paslaugas, organizuodamos jų teikimą, vertindamos ir prevencinių bei laikino atokvėpio kokybę.
 • 2023-07-01 turėtų įsigalioti Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo ir Valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymo pakeitimo projektai, kuriais tam tikroms pareigybėms būtų didinamas darbo užmokestis.
 • 2024-01-01 turėtų įsigalioti naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo valstybės tarnautojams keistųsi pareiginės algos bazinis dydis, konkursai į valstybės tarnybą būtų decentralizuoti ir kt.
 • 2024-01-01 turėtų įsigalioti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma įtvirtinti, kad ligos išmoką gali gauti ir nuolatiniai globotojai.
 • 2023-05-26 įsigaliojo įsakymo Nr. A1-92 pakeitimai, susiję su profesinės kompetencijos tobulinimo trukmės vertinimo laikotarpiu. 
 • 2023-05-03 įsigaliojo įsakymo Nr. A1-317 pakeitimai, įtvirtinantys priklausomybių konsultantus ir jų pareigybių koeficientą.
 • Jau kurį laiką galioja įsakymo Nr. A1-553 pakeitimai, kuriais padidintas atvejo vadybininkų pareiginės algos bazinio dydžio koeficientas, taip pat įtvirtinta 35 proc. pareiginės algos pastoviajai daliai skiriamų lėšų dydžio suma pareiginės algos pastoviajai daliai didinti už kvalifikacinę kategoriją, pareiginės algos kintamajai daliai, priemokoms, premijoms bei užmokesčiui už darbą poilsio, švenčių dienomis ir viršvalandinį darbą mokėti.

Seminaro metu bus nagrinėjamos situacijos, susijusios su lėšų paskirtimi, pagrindinėmis veiklos rūšimis, jų ypatumais ir apskaita, atskaitomybe lėšų davėjui, lėšų panaudojimo kontrole.

Temos:

1 dalis. Socialinės priežiūros centrų darbo santykių ir finansavimo reglamentavimo naujovės  Lektorė – Natalja Kobzevienė (9.00–12.15 val.):

 • Socialinių paslaugų organizavimas, teikimas, finansavimas Lietuvoje. Lėšų apskaita viešajame sektoriuje.
 • Prevencinių, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų finansavimo ypatumai.
 • Pagalbos pinigų planavimas, išmokėjimas ir kontrolė.
 • Socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai – darbo apmokėjimo ypatumai.
 • Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo laiko norma, darbo krūvis, kvalifikacijos kėlimas. Papildomos garantijos iš kolektyvinių sutarčių. Laikiną atokvėpį teikiantiems darbuotojams numatomi atlygiai.
 • Lėšų panaudojimo kontrolė, informacijos pateikimas Veiklos ataskaitoje.

2 dalis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo aktualūs pokyčiai . Lektorius Gintautas Vilkelis (13.15–14.45 val.):

 • Darbo laiko režimai, nuotolinis darbas, darbas poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinis darbas, sutrumpinta darbo diena auginantiems vaikus.
 • Darbo užmokesčio reguliavimo ypatumai. Atlygio politikos rengimas.
 • Aktuali teisminė praktika. Nepanaudotų atostogų suteikimo/nesuteikimo kl., ginčų nagrinėjimas.
 • Darbo teisės normų taikymas ir valstybės tarnybos reforma. Pareigybių „ištarnybinimas“.

Programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus:

Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė: 9.00–14.45 val. Registracija 8.30–9.00 val. Pertraukos: 10:30-10:45 (pertrauka); 12:15-13:15 (pietų pertrauka)

Mokymus veda
Gintautas Vilkelis
Dr. Gintautas Vilkelis yra MRU Viešosios teisės instituto lektorius. mokslinių tyrimų kryptys – valstybės tarnybos teisė, valstybės informacinių išteklių teisė, viešasis administravimas. Dėsto administracinės teisės magistrantūros studentams tematika – “Valstybės tarnybos teisinio reguliavimo problemos”. G.Vilkelis turi didelę praktinio darbo patirtį viešojo administravimo srityje, yra paskelbęs keliasdešimt straipsnių valstybės tarnybos teisės ir administracinės teisės tematika.
Natalja Kobzevienė
Natalja Kobzevienė – lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Taip pat lektorė teikia praktines konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.
Registracija
Socialinės priežiūros centrų darbo santykių ir finansavimo reglamentavimo naujovės
Mokymų kaina: 95-110 Eur
Mokymų kaina: 95Eur
Mokymų kaina: 110Eur
Taip (kaina su pietumis 110 EUR) Ne (kaina be pietų 95 EUR)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.