Lietuvoje, vykdant institucinės vaikų socialinės globos pertvarką, daug dėmesio skiriama alternatyvių globos (rūpybos) formų plėtrai. Viena iš jų – vaiko globa (rūpyba) šeimynoje, kuria siekiama skatinti kurtis kuo daugiau šeimynų bei užtikrinti globojamų (rūpinamų) vaikų gyvenimo sąlygas, tinkamą lėšų gavimą ir jų panaudojimą.

Šeimynų apskaita nėra tapati asmens biudžetui, kadangi ši veiklos forma yra iš dalies dotuojama valstybės, todėl tenka vykdyti ir tam tikrus nustatytus reikalavimus. 2022-05-01 įsigaliojus naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymui, privalu prisitaikyti ir prie pasikeitusio reglamentavimo. 

2022-07-01 įsigaliojo Nutarimo Nr. 978 pakeitimai, susiję su šeimynų išlaikymo pajamomis ir tinkamu finansavimo apskaičiavimu, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra parengusi Šeimynų įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo, be kitų pakeitimų, siekiama nustatyti galimybę šeimynai, kurioje globojami (rūpinami) ir (ar) prižiūrimi daugiau kaip 6 vaikai, turėti iki 3 šeimynos dalyvių ir nuo 2023-01-01 padidinti šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų dydį.

Kokie pagrindiniai pakeitimai įvyko šeimynų apskaitoje įsigaliojus Finansinės apskaitos įstatymui? Kaip tinkamai paskirstyti lėšas, skirtas šeimynų veiklai ir kaip tai atvaizduoti apskaitoje? Kaip atsiskaityti už panaudotas lėšas? 

Temos:

  • LR Šeimynų įstatymo įtaka finansinei apskaitai.
  • Lėšos šeimynų veiklai ir jų panaudojimo apskaita.
  • Finansinės ataskaitos.