Valstybinės institucijos siekia kuo labiau sumažinti keliamas rizikas ir neigiamus ekonominius padarinius pandemijos metu. Nuo 2020-07-01 įsigalioja GPMĮ pakeitimai, kuriais padidintas NPD ir pakeista NPD formulė, kurią reikės taikyti atgaline data. Taip pat buvo patvirtinti Darbo kodekso pakeitimai, kurie įsigalioja 2020-08-01. Buhalteriams tai turi ypatingą svarbą, tvarkant įmonių buhalterinę apskaitą. Viską išsiaiškinti ir greitai perprasti yra iššūkis net ilgametę patirtį turintiems savo srities profesionalams.

Šiame seminare lektorė sistemiškai ir išsamiai pristatys:

Temos

 1. Subsidijos po karantino ir ekstremalios situacijos metu:
  • Kaip įsivertinti ar Jūsų įmonė yra sunkumų patirianti įmonė? Kokie rodikliai svarbūs?
  • Mokestinės paskolos sutarties sudarymas, atleidimas nuo netesybų, mokesčių išieškojimas;
  • Subsidijos darbdaviams prastovų laikotarpiu ir po karantino;
  • Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašas: kas gali gauti didesnes subsidijas darbo užmokesčiui?
  • INVEGA kompensavimo priemonės (dalinis palūkanų kompensavimas, dalinis nuomos mokesčio kompensavimas, subsidijos verslo pradžiai, kompetencijų vaučeris, konsultacijų kompensavimas);
  • Gautų subsidijų apmokestinimo tvarka. Naujausi VMI išaiškinimai.
  • Atsiskaitymų eiliškumo svarba esant finansiniams sunkumams.
 2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir su juo susijusių norminių aktų naujovės:
  • Naujausi GPMĮ pasikeitimai;
  • Naujos NPD formulės taikymas atgaline data nuo 2020-07-01;
  • Naujas 32 proc. GPM tarifas;
  • Su pozityviųjų pajamų apmokestinimu susijęs reguliavimas, taikomas apskaičiuojant 2020 metų pajamas;
  • Papildytas neapmokestinamųjų pajamų sąrašas dėl darbuotojų gautų akcijų iš darbdavio pagal pasirinkimo sandorius (opcionus);
  • Kompensacijos už asmeninį darbuotojo turto naudojimą įmonės veikloje. Galimi VMI komentaro pakeitimai.
 3. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir apmokestinimo pasikeitimai:
  • Darbuotojų atostoginių apskaičiavimas nuo 2020-07-01;
  • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas ir nepanaudotų atostogų nurašymo ypatumai;
  • VDU skaičiavimas, kai į skaičiavimo laikotarpį pateko karantino laikas;
  • Darbo sutarties nutraukimo aktualūs klausimai;
  • Padidėjusio MMA ir MVA įtaka mokesčių apskaičiavimui;
  • Rekomenduotini darbo apmokėjimo sistemų ir darbo sutarčių pakeitimai;
  • Dienpinigių apmokestinimo ir skaičiavimo tvarka dėl pasikeitusių koeficientų. Vadovų dienpinigių normos apribojimai.
 4. Kainodaros politika ir dokumentacija – kada ir kam ji būtina?
 5. Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai;
  • Pelno mokesčio deklaracijų pildymo taisyklių pakeitimai;
  • Pelno mokesčio tarifų taikymas ir atleidimo nuo PM sąlygos;
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas ir deklaravimas.
  • Pelno mokestis: pozityviosios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Palūkanų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  • Turto perkėlimo apmokestinimo taisyklės;
  • Susijusių asmenų sąvoka, rizikos ir privataus kapitalo subjekto sąvoka;
  • Mokestinių nuostolių atskaitymo ir perkėlimo tvarka;
  • Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės nuostolių perdavimas ir jų atskaitymas iš Lietuvos vieneto pajamų;
 6. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM įstatymo pakeitimai, reglamentuojantys PVM apskaičiavimą ir deklaravimą;
  • Prekių tiekimas pagal pareikalavimą (Call of stock). Galimybės ir rizikos;
  • Nauji reikalavimai 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentacijai;
  • Tiesioginis PVM;
  • ES teisės aktų pakeitimai, kurių įgyvendinamosios nuostatos Lietuvoje įsigalios 2020 ir 2021 m. Sąjungos reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų.
 7. Mokesčių administravimo reguliavimas:
  • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2021-01-01;
  • Sodros ir VMI mokesčių atidėjimai po karantino ir ekstremalios padėties. Jų tvarka ir terminai;
  • Naujos nuostatos dėl mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties;
  • Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai bei nuo 2020-07-01 įsigaliosiantys šių kriterijų pakeitimai (papildymai);
  • Pranešimų apie tarpvalstybinius susitarimus taisyklės nuo 2020-07-01;
  • Nauja redakcija išdėstytas Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašas;
  • Mokesčių administravimo įstatymo ir įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų taikymas mokestiniuose ginčuose: naujausi pakeitimai, VMI, MGK ir teismų praktika.
  • Mokesčių administravimo įstatymų pakeitimai nuo 2020-09-10, susiję su pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencija.
 8. Buhalterinės apskaitos naujovės bei reguliavimo taikymas tvarkant apskaitą 2020 m.:
  • Pasikeitimai, susiję su nuo 2020-01-01 prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, atlygio ataskaitos, valdymo ataskaitos ir metinių pranešimų rengimu.
 9. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai:
  • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai. Atleidimas nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių;
  • Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai dėl ekstremalios situacijos;
  • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo naujausi pakeitimai dėl ekstremalios situacijos nuo 2020-06-16;
  • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai nuo 2021-01-01;
  • Tiesioginių mokesčių taikymas po Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos;
  • Nepatikimų mokesčių mokėtojų įtraukimas į sąrašą ir paskelbimas viešai.