Pavasario Seimo sesijos metu priimta 448 teisės aktų, iš jų – 364 įstatymų:

 • Birželio 30 d. - 122 įstatymai
 • Birželio 28 d - 70 įstatymų 
 • Per paskutines dvi Seimo darbo dienas priimta 54% visų per pavasario sesiją priimtų įstatymų.

Seminaro metu auditorius ir advokatas pristatys aktualiausius pakeitimus, svarbius apskaitą tvarkančiam asmeniui, tokius kaip:

 • Darbo kodekse pakeista net 43 straipsniai. Vieni iš svarbiausių:
  • 2022-08-01 įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, susiję su vaiko priežiūros atostogomis, nemokamomis atostogomis, nemokamu laisvu laiku darbuotojui, ne visu ir lanksčiu darbo laiku bei nuotoliniu darbu. O taip pat keičiamos terminuotos darbo sutarties, susitarimo dėl išbandymo, komandiruočių dokumentų reglamentavimas. Taip pat turėtų įsigalioti ir atnaujinta pavyzdinė darbo sutarties forma.
  • 2022-10-01 įsigalioja Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimai, detaliau reglamentuojantys prastovų paskelbimo ir atšaukimo tvarką ir terminus bei dalinės prastovos apmokėjimą.
  • 2022-11-01 įsigalioja priekabiavimo ir smurto prevencijos priemonės darbo vietoje.
  • Naikinamos kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • Naujoji dienpinigių mokėjimo tvarka 2022-07-01. Kas keičiasi?
 • Ribojami subjektų tarpusavio mokėjimai grynaisiais pinigais bei įtvirtinta atsakomybė už atsiskaitymų, kitų mokėjimų grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimus.
 • GPMĮ pakeitimai dėl pajamų pripažinimo būdo vykdant individualią veiklą nuo 2023-01-01.
 • Naujos redakcijos LR Finansinės apskaitos įstatymas: kaip tinkamai sukurti tvarkas ir vidaus kontrolę?
 • Antrą kartą šiais metais padidintas mėnesio NPD dydis. NPD taikymo niuansai užsieniečiams.
 • Antrasis JANGIS etapas – su kuo susiduria įmonės, turinčios skirtingų šalių akcininkų? Pakeitimai nuo 2022-08-01.
 • Artėjantys i.EKA pasiruošimo darbai.
 • Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai 2022 m.
 • Pajamų natūra identifikavimo problematika ir atvejų praktiniai pavyzdžiai – neabejotinai dažnai kylantys klausimai apskaitą tvarkančiam asmeniui.
 • Pelno mokesčio lengvatos suteikimas įmonėms apmokestinamąjį pelną panaudojusios investicijoms į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias technologijas.

Šiems ir kitiems, 2022 m. esamiems ir būsimiems pakeitimams pasiruošti padės bei atsakys į Jums rūpimus klausimus auditorius ir advokatas. Sužinokite ko nežinojote, prisiminkite ką pamiršote, įsitikinkite dėl ko abejojate.

Temos:

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (10:00-10:45 val.)

 • Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 ir 2023-01-01:
  • Personalo dokumentacijos pakeitimai.
  • Naujos garantijos darbuotojams auginantiems vaikus.
  • Pakeitimai dėl kilnojamojo pobūdžio bei darbo lauko sąlygomis.
  • Priekabiavimo ir smurto prevencijos priemonės darbo vietoje.
 • Naujoji dienpinigių mokėjimo tvarka 2022-07-01. Kas keičiasi?
  • Kokie kriterijai gali daryti įtaką dienpinigių mokėjimo dydžiui komandiruotės metu?
  • Ginčų su darbuotojais dėl mažesnių dienpinigių prevencija.
  • Komandiravimo tvarkos parengimas.

2 dalis. Auditorius Artūras Kapitanovas (10:45-16:30 val.)

 • Apskaitos reforma nuo 2022-05-01:
  • Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas (įtraukiami ir fiziniai asmenys), sąvokų keitimas.
  • Apskaitos dokumento, sampratos ir apibrėžties keitimas.
  • Ūkinių operacijų pagrindimas ir jų duomenų registravimas.
  • Privalomi ir laisvai pasirenkami apskaitos registrai.
  • Inventorizacija: privaloma ar laisvai pasirenkama kaip kontrolės priemonė?
  • Kasos taisyklės.
  • Atsakomybės paskirstymas, kas už ką atsakingas.
  • Apskaitą tvarkantys asmenys, jų funkcijos. Nurodymai vadovui, kaip parinkti buhalterį.
  • Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai.
 • Mokesčių administravimo reguliavimas ir numatomi pakeitimai:
  • Apribojimai dėl atsiskaitymo grynais pinigais.
  • Nauji kasos aparatai, ką reikia žinoti.
  • Iš užsienio gaunama informacija ir jos pasekmės mokesčių mokėtojams.
  • Tikrinimai, išvados, nuobaudos ir pan.
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo naujovės ir taikymo ypatumai:
  • GPM lengvatos ir jų taikymas 2022 m. Nebegaliojančios GPM lengvatos nuo 2022 m.
  • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos 2022 m.
  • GPM komentaras. Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje.
  • VMI dažniausiai nustatomos klaidos:
   • Turinio viršenybės prieš formą principas;
   • Paskolų, obligacijų palūkanos ir jų apmokestinimas;
   • IT tikrosios rinkos vertės pardavimo sandorių nustatymas;
  • GPMĮ pakeitimai nuo 2023-01-01 dėl neapmokestinamųjų pajamų.
  • GPMĮ pakeitimo projektas dėl pajamų pripažinimo kaupimo principu individualią veiklą vykdantiems asmenims.
 • Darbo užmokesčio pakeitimai 2022 m.:
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas, pokyčiai nuo 2022-06-01.
  • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai nuo 2022-07-01, įtrauktiems asmenims į II pakopos pensijų kaupimo sistemą.
  • Nauja dienpinigių mokėjimo tvarka nuo 2022-07-01.
  • Komandiruočių sąnaudų skaičiavimas, pasikeitimai.
  • Darbas lauko sąlygomis ar kilnojamojo pobūdžio.
 • VSD ir PSD įmokų apskaičiavimas ir pakeitimai:
  • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai.
 • Pajamų natūra pripažinimo, įvertinimo bei apmokestinimo tvarka:
  • Pajamų natūra formos ir pripažinimas: „prabangos“ prekės, nuotolinių darbo vietų įrengimas, darbuotojų maitinimas, laisvalaikio ir pramogų apmokėjimas, gyvybės draudimas ir kt.
  • Pajamų natūra įvertinimas bei apmokestinimas.
  • Pajamų natūra identifikavimo problematika ir atvejų praktiniai pavyzdžiai.
  • VMI patikrinimai: ar įmonių turtas (automobiliai, būstas, įranga, lėšos) naudojamos asmeniniams poreikiams?
 • Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos.
  • Neapmokestinamos pajamos.
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas:
   • Apmokestinami ir neapmokestinami dividendai;
   • Mokestinių nuostolių perdavimas įmonių grupėje.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita.
  • Sandoriai su asocijuotais asmenimis.
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2023-01-01.
  • Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 ir jos priedų pildymo pakeitimai už 2022 m.
  • Pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos pildymo taisyklių pakeitimai nuo 2022-04-15.
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektai.
 • Pridėtinės vertės mokesčio aktualijos:
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais nuo 2022 m.
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas.
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas ir jo pagrįstumo įrodymai.
  • Mišraus PVM atskaita.
  • VMI dažniausiai nustatomos klaidos:
   • „Rezervo“ taisyklės taikymas;
   • Importuojamų prekių apmokestinimas.
  • PVM niuansai ir pasekmės dėl BREXIT.
  • PVMĮ pataisos dėl PVM taikymo prekėms, skirtoms nukentėjusiems nuo karo.
  • Dėl importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo PVM taisyklių pakeitimo projektas, susijęs su importuojamų prekių, skirtų nukentėjusiems nuo nelaimių asmenims, importo PVM sustabdymu;
  • SAF-T klasifikatoriaus nauji kodai, dėl PVM neapmokestinamų prekių, skirtų  nelaimių aukoms
  • PVMĮ pakeitimo projektas dėl susijusių asmenų registravimosi PVM ribos nustatymo.
  • Įregistravimo/išregistravimo PVM mokėtoju taisyklių pakeitimai.
 • Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai 2022 m.
 • Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pakeitimai ir numatomos naujovės:
  • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai.
  • Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos posistemis JANGIS – kokią informaciją turime pateikti?
  • Finansinių ataskaitų kokybės stebėsena, kurią atlieka AVNT.
  • Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo nuo 2022-05-01.
  • I.EKA naujovės nuo 2023 m.
  • Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo projektas.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų projektus: