Pavasario Seimo sesijos metu priimta 448 teisės aktų, iš jų – 364 įstatymų:

 • Birželio 30 d. – 122 įstatymai
 • Birželio 28 d – 70 įstatymų
 • Per paskutines dvi Seimo darbo dienas priimta 54% visų per pavasario sesiją priimtų įstatymų.

Seminaro metu auditorius pristatys aktualiausius pakeitimus, svarbius apskaitą tvarkančiam asmeniui, tokius kaip:

 • Pajamų natūra identifikavimo problematika - padidintas VMI dėmesys.
 • Mokestinių nuostolių perkėlimas.
 • Antrasis JANGIS etapas – su kuo susiduria įmonės, turinčios skirtingų šalių akcininkų? Pakeitimai nuo 2022-08-01.
 • Artėjantys i.EKA pasiruošimo darbai.
 • Naujoji dienpinigių mokėjimo tvarka 2022-07-01.
 • Ribojami subjektų tarpusavio mokėjimai grynaisiais pinigais.
 • GPMĮ pakeitimai dėl pajamų pripažinimo būdo vykdant individualią veiklą nuo 2023-01-01.
 • Finansinės apskaitos įstatymas - kokie klausimai kyla taikant praktikoje?
 • Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai 2022 m.

Darbo kodekse pakeisti net 43 straipsniai. Svarbiausi pakeitimai:

 • Darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti darbuotojo pageidaujamu darbo laiko režimu, kai to reikalauja tam tikrų kategorijų darbuotojai.
 • Įtvirtinti nauji pagrindai, kuomet darbdavys privalo suteikti darbuotojui neapmokamą laisvo laiką.
 • Papildomi darbo santykių aspektai, apie kuriuos darbuotojas turi būti informuojamas (darbo sutartimi ar kitu dokumentu) iki darbo pradžios.
 • Atnaujinta pavyzdinė darbo sutarties forma.
 • Sumažinamos, o kiek vėliau ir naikinamos kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • Naujai reglamentuojama naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka.
 • Suteikiamos papildomos garantijos tam tikrų kategorijų darbuotojams.
 • Su darbo santykiais susijusi informacija darbuotojui, kuris yra užsienietis, turi būti išdėstyta lietuvių kalba ir kita kalba, suprantama tokiam darbuotojui.
 • Darbdaviui nustatoma pareiga pateikti darbuotojui informaciją vykstant į ilgiau nei 28 dienas trunkančią komandiruotę.
 • Jei terminuota darbo sutartis sudaroma trumpesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, išbandymo terminas turi būti proporcingas šios sutarties terminui.

Šiems ir kitiems, 2022 m. esamiems ir būsimiems pakeitimams pasiruošti padės bei atsakys į Jums rūpimus klausimus auditorius Artūras Kapitanovas. Sužinokite ko nežinojote, prisiminkite ką pamiršote, įsitikinkite dėl ko abejojate.

Temos:

 • Apskaitos reforma nuo 2022-05-01:
  • Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas (įtraukiami ir fiziniai asmenys), sąvokų keitimas.
  • Apskaitos dokumento, sampratos ir apibrėžties keitimas.
  • Ūkinių operacijų pagrindimas ir jų duomenų registravimas.
  • Privalomi ir laisvai pasirenkami apskaitos registrai.
  • Inventorizacija: privaloma ar laisvai pasirenkama kaip kontrolės priemonė?
  • Kasos taisyklės.
  • Atsakomybės paskirstymas, kas už ką atsakingas.
  • Apskaitą tvarkantys asmenys, jų funkcijos. Nurodymai vadovui, kaip parinkti buhalterį.
  • Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai.
 • Mokesčių administravimo reguliavimas ir numatomi pakeitimai:
  • Apribojimai dėl atsiskaitymo grynais pinigais.
  • Nauji kasos aparatai, ką reikia žinoti.
  • Iš užsienio gaunama informacija ir jos pasekmės mokesčių mokėtojams.
  • Tikrinimai, išvados, nuobaudos ir pan.
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo naujovės ir taikymo ypatumai:
  • GPM lengvatos ir jų taikymas 2022 m. Nebegaliojančios GPM lengvatos nuo 2022 m.
  • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos 2022 m.
  • GPM komentaras. Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje.
  • VMI dažniausiai nustatomos klaidos:
   • Turinio viršenybės prieš formą principas;
   • Paskolų, obligacijų palūkanos ir jų apmokestinimas;
   • IT tikrosios rinkos vertės pardavimo sandorių nustatymas;
  • GPMĮ pakeitimai nuo 2023-01-01 dėl neapmokestinamųjų pajamų.
  • GPMĮ pakeitimo projektas dėl pajamų pripažinimo kaupimo principu individualią veiklą vykdantiems asmenims.
 • Darbo užmokesčio pakeitimai 2022 m.:
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas, pokyčiai nuo 2022-06-01.
  • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai nuo 2022-07-01, įtrauktiems asmenims į II pakopos pensijų kaupimo sistemą.
  • Nauja dienpinigių mokėjimo tvarka nuo 2022-07-01.
  • Komandiruočių sąnaudų skaičiavimas, pasikeitimai.
  • Darbas lauko sąlygomis ar kilnojamojo pobūdžio.
 • VSD ir PSD įmokų apskaičiavimas ir pakeitimai:
  • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai.
 • Pajamų natūra pripažinimo, įvertinimo bei apmokestinimo tvarka:
  • Pajamų natūra formos ir pripažinimas: „prabangos“ prekės, nuotolinių darbo vietų įrengimas, darbuotojų maitinimas, laisvalaikio ir pramogų apmokėjimas, gyvybės draudimas ir kt.
  • Pajamų natūra įvertinimas bei apmokestinimas.
  • Pajamų natūra identifikavimo problematika ir atvejų praktiniai pavyzdžiai.
  • VMI patikrinimai: ar įmonių turtas (automobiliai, būstas, įranga, lėšos) naudojamos asmeniniams poreikiams?
 • Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos.
  • Neapmokestinamos pajamos.
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas:
   • Apmokestinami ir neapmokestinami dividendai;
   • Mokestinių nuostolių perdavimas įmonių grupėje.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita.
  • Sandoriai su asocijuotais asmenimis.
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2023-01-01.
  • Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 ir jos priedų pildymo pakeitimai už 2022 m.
  • Pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos pildymo taisyklių pakeitimai nuo 2022-04-15.
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektai.
 • Pridėtinės vertės mokesčio aktualijos:
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais nuo 2022 m.
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas.
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas ir jo pagrįstumo įrodymai.
  • Mišraus PVM atskaita.
  • VMI dažniausiai nustatomos klaidos:
   • „Rezervo“ taisyklės taikymas;
   • Importuojamų prekių apmokestinimas.
  • PVM niuansai ir pasekmės dėl BREXIT.
  • PVMĮ pataisos dėl PVM taikymo prekėms, skirtoms nukentėjusiems nuo karo.
  • Dėl importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo PVM taisyklių pakeitimo projektas, susijęs su importuojamų prekių, skirtų nukentėjusiems nuo nelaimių asmenims, importo PVM sustabdymu;
  • SAF-T klasifikatoriaus nauji kodai, dėl PVM neapmokestinamų prekių, skirtų  nelaimių aukoms
  • PVMĮ pakeitimo projektas dėl susijusių asmenų registravimosi PVM ribos nustatymo.
  • Įregistravimo/išregistravimo PVM mokėtoju taisyklių pakeitimai.
 • Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai 2022 m.
 • Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pakeitimai ir numatomos naujovės:
  • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai.
  • Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos posistemis JANGIS – kokią informaciją turime pateikti?
  • Finansinių ataskaitų kokybės stebėsena, kurią atlieka AVNT.
  • Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo nuo 2022-05-01.
  • I.EKA naujovės nuo 2023 m.
  • Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo projektas.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų projektus: