Apskaita

Savivaldybių finansų valdymas:

naujos funkcijos, atsakomybė ir kontrolė

Natalja Kobzevienė
Registruotis
 • 6 ak. val.
  Kaina: 100 Eur
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-06-07 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-06-07 9:002023-06-07 14:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Savivaldybių finansų valdymas:MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Savivaldybių finansų valdymas: Seminaro data: 2023-06-07 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė: 9.00–14.45 val. Registracija 8.30–9.00 val. Pertraukos: 10:30-10:45 (pertrauka); 12:15-13:15 (pietų pertrauka) Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-06-07 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-06-07 9:002023-06-07 14:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Savivaldybių finansų valdymas:MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Savivaldybių finansų valdymas: Seminaro data: 2023-06-07 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Mokymų trukmė: 9.00–14.45 val. Registracija 8.30–9.00 val. Pertraukos: 10:30-10:45 (pertrauka); 12:15-13:15 (pietų pertrauka) Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
6 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Išrinkus naujas savivaldybių tarybas ir merus, pradėtas taikyti naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymas. Pakeitimais iš esmės pakeistos mero pareigos ir teisės, numatant, kokias funkcijas meras privalo atlikti pats, o kurias, jeigu pats nusprendžia, turi teisę pavesti atlikti savivaldybės administracijos direktoriui, pavyzdžiui:

 • Merai sudaro ir teikia tarybai savivaldybės biudžeto projektą, jį vykdo, administruoja savivaldybės turtą ir piniginius išteklius.
 • Meras organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą.
 • Meras kasmet iki birželio 15 d. privalo tarybai raštu atsiskaityti, kaip įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai, tarybos sprendimai, vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
 • Aiškiau nustatyta savivaldybių tarybų narių darbo apmokėjimo tvarka.

Su naujais pakeitimais įsigaliojo ir naujas įsakymas Nr. 1K-126, kuriuo nustatomos savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos, ES ir kitų finansinės paramos lėšų panaudojimo ataskaitos, jų teikimo tvarka ir terminai.

Nuo 2023-07-01 turėtų įsigalioti Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo ir Valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymo pakeitimo projektai, kuriais planuojama didinti pareiginės algos bazinį dydį savivaldybių merams.

Siekiant padėti savivaldybėms tiksliau identifikuoti jų veikloje egzistuojančias korupcijos rizikas ir jų veiksnius, atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, 2023-05-16 įsigaliojo įsakymo “Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų” pakeitimai, kuriais papildytas savivaldybių veikloje egzistuojančių korupcijos rizikų ir jų veiksnių sąrašas.

Seminaro metu nagrinėsime:

 • Kokie yra veiksmingiausi finansinio projektų apskaitos principai, siekiant užtikrinti skaidrumą ir efektyvumą?
 • Kaip užtikrinti tinkamą projektų finansavimo ir apskaitos kontrolę, siekiant užkirsti kelią finansiniams sukčiavimams?
 • Kokie yra efektyviausi sąmatų planavimo metodai, leidžiantys optimizuoti projektų finansavimą?
 • Kokius rodiklius turėtų apimti veiklos vykdymo ataskaitos?
 • Kaip užtikrinti veiklos vykdymo ataskaitų tinkamą tvirtinimą ir skelbimą, siekiant užtikrinti visuomenės informavimo ir dalyvavimo galimybes?
 • Kaip užtikrinti tinkamą finansinės atskaitomybės rengimo, tvirtinimo ir skelbimo kontrolę?
 • Kaip tinkamai kompensuoti patirtas išlaidas, siekiant nepapulti po kontroliuojančių institucijų padidinamuoju stiklu?

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje nuolat girdimi pranešimai, kad kontroliuojančios institucijos sulaukia nemažai skundų ir pradeda patikrinimus dėl tarybos narių išlaidų kompensavimo ir galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Šio apibendrinančio seminaro metu lektorės pateiks atsakymus į rūpimus klausimus, supažindins su teisės aktų pakeitimais ir jų praktiniu įgyvendinimu.

Temos:

1 dalis. Savivaldybių finansų apskaita ir kontrolė įgyvendinant naujas merų funkcijas. Lektorė – Natalja Kobzevienė (9.00–12.15 val.):

 • Sąmatų planavimas, vykdymo kontrolė, keitimas.
 • Savivaldybių finansinio savarankiškumo stiprinimo gairės. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų apskaitos principai.
 • Veiklos vykdymo ataskaitų parengimas.
 • Direktoriaus rezervas ir mero rezervas 2023 metais, planavimas ir vykdymas vėlesniais metais.
 • Apmokėjimas už savivaldybės administracijos direktoriaus ir mero pavadavimą.
 • Kai kurie finansinės atskaitomybės rengimo, tvirtinimo, skelbimo už 2023 ir vėlesnius metus aspektai.
 • Socialinės paramos skyrimo ir tikslinių kompensacijų pertvarkos savivaldybėse.

2 dalis. Lektorė dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė (13.15–14.45 val.):

 • Kas yra korupcija ir kaip ją atpažinti.
 • Korupcijos rizikos valdymo pagrindai.
 • Kaip elgtis susidūrus su korupcija.
Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė: 9.00–14.45 val. Registracija 8.30–9.00 val. Pertraukos: 10:30-10:45 (pertrauka); 12:15-13:15 (pietų pertrauka)

Mokymus veda
Natalja Kobzevienė
Natalja Kobzevienė – lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Taip pat lektorė teikia praktines konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.
Registracija
Savivaldybių finansų valdymas: naujos funkcijos, atsakomybė ir kontrolė
Mokymų kaina: 100 Eur
Mokymų kaina: 100Eur
Mokymų kaina: 100Eur
Taip (kaina su pietumis 100 EUR) Ne (kaina be pietų 100 EUR)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.