Temos:

 • Finansavimo sumų ir sukauptų gautinų sumų konsolidavimas;
 • Duomenų apie ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą, finansinį turtą ir biologinį turtą konsolidavimas;
 • Duomenų apie atsargas konsolidavimas;
 • Duomenų apie finansinę nuomą ir paskolas konsolidavimas;
 • Duomenų apie įsipareigojimus konsolidavimas;
 • Pajamų ir sąnaudų konsolidavimas. Grynojo turto apskaičiavimas;
 • Praeitų ataskaitinių laikotarpių konsolidavimo klaidų taisymas;
 • Duomenų apie konsoliduotus subjektus pateikimas;
 • Konsoliduotos apskaitos politikos įkėlimas į VSAKIS;
 • Žodinių pastabų įkėlimas į VSAKIS;
 • Reorganizuotų ir likviduotų subjektų duomenų konsolidavimas;
 • Naujų subjektų duomenų konsolidavimas;
 • Finansinės atskaitomybės parengimo kalendorius.