Valstybės ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinės ir mokesčių apskaitos klausimų kyla nuolat. Daugiausia neaiškumų atsiranda dėl ilgalaikio turto apskaitos, dotacijų ir kitų specifinių operacijų. Tačiau ir kitų turto, nuosavybės, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaita neapsieina be tam tikrų klausimų, o greta atsiranda ir mokesčių ypatumai.

Šio seminaro metu bus atsakyta į praktikoje kylančius klausimus.

Temos:

 

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (10:00-14:00 val.)

 • Finansinė apskaita įmonėse, kontroliuojamose valstybės ir savivaldybės, pagal VAS. Apskaitos politikos pasirinkimo galimybės.
 • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos, pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Veiklos finansavimo alternatyvos. Pelno paskirstymas.
 • Prievolių dėl iMAS sistemos vykdymas.
 • Mokesčių apskaičiavimo ypatumai įmonėse, kontroliuojamose valstybės ir savivaldybės: 
  • Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis;
  • Pridėtinės vertės mokestis;
  • Gyventojų pajamų mokestis. Kitų išmokų gyventojams apmokestinimo ypatumai;
  • Kiti mokesčiai.
 • Mokesčių lengvatos valstybės ir savivaldybės įmonėse.
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 • Finansinės atskaitomybės procesas: pagrindiniai principai ir finansinių ataskaitų teikimas.
 • Juridinių asmenų registrui. Nepriklausomo auditoriaus ataskaitų pateikimas Registrų centrui.
 • Finansinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo kūrybiniai aspektai.

2 dalis. Lektorė Natalja Kobzevienė (14:00-15:45 val.)

 • Koncesijos ir partnerystės sutarčių vykdymo registravimas.
 • Ataskaitų apie pelną pateikimas kontroliuojančiam subjektui.
 • Žemės nuomos mokestis (mokestis savivaldybei kaip turto naudojimo pajamos).
 • Finansavimo sumų (biudžeto ir ES projektų, dotacijų, subsidijų) apskaita ir parodymas atskaitomybėje. Koncesijos ir partnerystės sutarčių vykdymo parodymas atskaitomybėje.
 • Sandorių su Turto banku parodymas finansinėje atskaitomybėje.