Kiekvienas didesnės apimties viešasis investicijų projektas turi būti pagrįstas remiantis visuotinai pripažintais sąnaudų ir naudos vertinimo principais. Viešieji projektai dažnu atveju negeneruoja tiesioginės finansinės grąžos, todėl reikia nustatyti netiesioginius socialinius ir ekonominius kintamuosius, kurie investicijų projektą gali veikti tiek teigiamai (papildomos darbo vietos), tiek neigiamai (didėjantys išmetimai į atmosferą). Mokėti kvalifikuotai atlikti sąnaudų ir naudos analizę yra svarbu mokėti tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus specialistams, vadovams, konsultantams.

Seminaro metu teorija derinama su praktika, dalyviai praktiškai mokomi atlikti investicijų projektų finansų bei socialinę-ekonominę, taip pat rizikos ir jautrumo analizę, taikyti skirtingus investicijų projektų analizės metodus.

Po mokymų dalyviai gebės:

 • Parengti pagrįstas investicijų projekto vertinimo prielaidas;
 • Atlikti investicijų projekto finansinę analizę;
 • Atlikti investicijų projekto socialinę-ekonominę analizę;
 • Teisingai parinkti ir taikyti konversijos koeficientus;
 • Identifikuoti kritinius kintamuosius;
 • Atlikti investicijų projekto rizikos ir jautrumo analizę;
 • Parinkti adekvačias rizikų valdymo priemones.

Temos:

 • Vertinimo prielaidos, etapai, metodai.
 • Finansinis vertinimas.
 • Socialinis-ekonominis vertinimas.
 • Konversijos koeficientų pasirinkimas.
 • Pirminiai ir išvestiniai konversijos koeficientai.
 • Konversijos koeficientų taikymas.
 • Kritinių kintamųjų identifikavimas.
 • Jautrumo analizės atlikimas.
 • Rizikos valdymo priemonių nustatymas.