Viešojo sektoriaus organizacijose rizikos valdymas yra neatsiejama organizacijos valdymo proceso dalis. Skirtingai nuo privačių įmonių, kur rizikos valdymas pirmiausia paremtas finansine nauda, viešajame sektoriuje rizikos valdymo proceso nauda atsiskleidžia per valdymo proceso efektyvumą ir per viešųjų paslaugų kokybės gerinimą.

Seminaro uždaviniai:
1.    Susipažinti su rizikos valdymo proceso vieta viešojo sektoriaus organizacijos valdymo procese;
2.    Nustatyti riziką ir tinkamai ją aprašyti bei pristatyti;
3.    Nustatyti tinkamus rizikos tolerancijos ir rizikos vertinimo kriterijus;
4.    Išmokti pasirinkti ir pritaikyti „teisingas“ riziką mažinančias priemones;
5.    Užtikrinti rizikos valdymo proceso tęstinumą.

Temos:

 • Rizikos valdymo proceso svarba viešajame sektoriuje:
  • Rizikos valdymo uždaviniai;
  • Nefinansinių nuostolių mažinimas ir suvaldymas;
  • Viešojo intereso ir visuomenės vertybių gynimas.
 • Rizika ir jos sudedamosios:
  • Rizikos elementai;
  • Rizikos rūšys;
  • Rizikos valdytojo paskirtis.
 • Rizikos valdymo procesas ir jo diegimo praktiniai pavyzdžiai:
  • Rizikos valdymo standartai (ISO31000, COSO ERM);
  • Rizikos valdymo aplinkos aprašymas per tikslus ir procesus;
  • Rizikų nustatymo metodai;
  • Rizikos tolerancijos ir vertinimo kriterijų nustatymas;
  • Rizikos mažinimo būdai ir kryptys;
  • Rizikos valdymo ataskaitų rengimas;
  • Nuolatinė rizikos valdymo proceso priežiūra.
 • Rizikos valdymo proceso pritaikymas:
  • Rizika pagrįsti valdymo sprendimai;
  • Rizikos valdymo proceso integravimas su kitais valdymo ir kontrolės procesais;
  • Organizacijos brandos lygio kėlimas.