Klientai, užsakovai, partneriai, bankai ir patys įmonių akcininkai vis dažniau prašo įmonių pateikti informaciją apie pagrindines nustatytas įmonės rizikas, apie įmonės ar įstaigos toleranciją rizikai ir rizikų valdymą. Nors dažniausiai įmonėse rizikos valdomos ir aprašomos finansų valdymo srityje, IT, tam tikrose kitose srityse, tačiau verslo rizikos, atitikties, procesų, personalo ir kitų sričių rizikų valdymas dažnai būna neaprašytas. Seminare dalyviai bus supažindinti kaip savo jėgomis paruošti rizikos valdymo politiką ir atlikti visą įmonės ar įstaigos veiklą apimantį rizikos įvertinimą bei nustatyti rizikos valdymo priemones.

Seminaro uždaviniai:

 • Susipažinti su rizikos valdymo procesu ir jį aprašančia rizikos valdymo politika;
 • Apžvelgti įvairias įmonės rizikos rūšis ir jų aprašymą;
 • Nustatyti rizikos tolerancijos lygį, rizikos vertinimo kriterijus ir atlikti rizikos įvertinimą;
 • Parinkti tinkamas riziką mažinančias priemones;
 • Parengti ataskaitą apie rizikos valdymą.

Temos:

 • Rizikos valdymas įmonėje:
  • Rizikos valdymo pagrindai;
  • Požiūris į rizikos valdymą;
  • Rizika ir jos sudedamosios;
  • Rizikų klasifikacija;
  • Rizikos valdymo proceso evoliucija;
  • Organizacijos branda.
 • Rizikos valdymo politika:
  • Rizikos valdymo aplinka;
  • Rizikų valdymo struktūra įmonėje;
  • Rizikos savininko ir atsakingo už rizikos valdymą vaidmuo;
  • Rizikos tolerancija ir jos nustatymo būdai;
  • Rizikos nustatymo ir vertinimo detalumo ir dažnumo principai.
 • Rizikos valdymo procesas ir jo diegimo praktiniai pavyzdžiai:
  • Rizikos valdymo standartai (ISO31000, COSO ERM);
  • Rizikos valdymo proceso etapai ir jų vykdymo pavyzdžiai;
  • Rizikų nustatymas įmonės ir procesų lygyje;
  • Rizikos vertinimo ir mažinimo priemonių nustatymo pavyzdys.
 • Rizikos valdymo proceso pritaikymas:
  • Rizikų sąrašas ir lyginimas su ankstesniais laikotarpiais;
  • Rizikos vertės nustatymas;
  • Atskirų rizikų integravimo į ataskaitą pavyzdžiai.