Supažinsite su religinių bendruomenių bei bendrijų apskaitos tvarkymo ypatumais, reglamentuojančių veiklą norminių aktų pakeitimais, pagerinsite praktinius įgūdžius rengiant deklaracijas ir finansines ataskaitas.

Seminaro dalyviai sužinos:

 • Religinių bendruomenių bei bendrijų apskaitos tvarkymo ypatumus.
 • Kaip apskaičiuoti gautas lėšas: paramą, finansavimą, pajamas. 
 • Turto, sąnaudų ir pajamų apskaitos ypatumus.
 • Kaip taisyti praėjusių laikotarpių klaidas.
 • Kaip planuoti ir apskaityti darbuotojų darbo laiką. Kaip apmokėti už darbą.


Temos:

 • Religinių bendruomenių bei bendrijų lėšų veiklai vykdyti apskaita.
 • Religinių bendruomenių bei bendrijų darbuotojų ir paslaugas teikiančių asmenų pajamų apskaita ir apmokestinimas.
 • Švietimo, labdaros ir gailestingumo, ūkinė ir leidybos veiklų apskaita. Turto apskaita.
 • Darbuotojų socialinis aprūpinimas ir socialinis draudimas.
 • Religinių bendruomenių apmokestinimas pelno, žemės ir valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto, gyventojų pajamų mokesčiais, pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais.
 • Gauta parama ir jos deklaravimas.
 • Finansinė atskaitomybė.