Nuo 2021-07-01 pradėtos taikyti naujos e. prekybos schemos bei e. prekybos ribos visoms ES šalims, taip pat startavo naujos OSS ir IOSS sistemos. Pasiekusios 10 000 Eur ribą, įmonės turi pradėti taikyti schemą. Be to, pasiekusios nustatytą ribą, įmonės galės veikti dviem būdais:

 1. Registruotis PVM mokėtojais tose šalyse, su kuriomis prekiauja.
 2. Registruotis OSS arba IOSS sistemoje per Lietuvos VMI, tuomet bus taikomas administracinę naštą palengvinsiantis vieno langelio principas.

Nuo 2021-07-01 pagal įsakymą „Dėl Apskaitos registrų, susijusių su Europos Sąjungoje vykdomu prekių tiekimu (paslaugų teikimu) neapmokestinamajam asmeniui, naudojant elektroninę sąsają, tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys galės nerašyti PVM sąskaitų faktūrų, jei bus įsiregistravę MOSS / OSS / IOSS sistemos vartotojais, ir tieks prekes pagal ES vidaus nuotolinės prekybos schemą. Fiziniai ir juridiniai asmenys registrus tvarkyti gali pasirinkę priemones, kurios užtikrins, kad, VMI pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, galės pateikti informaciją pagal kiekvieną atskirą sandorį.

Temos:

 1. Kokia forma Lietuvoje įsikūrę ir neįsikūrę apmokestinamieji asmenys gali teikti Registrų duomenis apie vykdomą veiklą, susijusią su prekių tiekimu ir (ar) paslaugų teikimu, naudojant elektroninę sąsają.
 2. PVM sąskaitų faktūrų išrašymas: kada reikia jas išrašyti, o kada ne?
 3. PVM tarifai, taikomi ES valstybėse narėse.
 4. 10 000 Eur riba. Kokiais atvejais ji taikoma ir kaip skaičiuojama? Prievolė registruotis PVM mokėtoju kitoje ES valstybėje narėje.
 5. Deklaracijų teikimas (ES, ne ES ir importo) ir mokesčio sumokėjimo terminai.
 6. Informacijos teikimas i.SAF duomenų bazėje.
 7. Apmokestinimo schemos pagal PVMĮ: 
  • Vieno langelio principas visoje ES.
  • Reikalavimai MOSS / OSS pagal PVMĮ XII skyriaus 5 ir 6 skirsniuose nurodytas specialias apmokestinimo schemas.
  • Reikalavimai IOSS pagal PVMĮ XII skyriaus 7 skirsnyje nurodytą specialią apmokestinimo schemą.
  • Reikalavimai, kai prekėms tiekti ar paslaugoms teikti nepasirenkama PVM įstatymo XII 5, 6 ar 7 skirsniuose nurodyta speciali apmokestinimo schema, nors tokia schema galėtų būti taikoma.
  • Atvejai, kai nėra taikoma PVM įstatymo XII skyriaus 6 ar 7 skirsniuose (OSS ar IOSS) nurodyta speciali apmokestinimo schema.
 8. Kada reikalingas importo tarpininkas?
 9. Prekių grąžinimas.