Specialus pasiūlymas! Dalyvaujant abiejuose – PVM taikymas paslaugų sandoriams. PVM tarifai paslaugoms. Sandoriai su užsienio valstybėmis ir PVM taikymas prekių tiekimo sandoriams. 0% PVM tarifo taikymo ypatumai. Sandoriai su užsienio valstybėmis – seminaruose taikoma 20% nuolaida (standartinė kaina - 220 Eur + PVM)!

Kiekvienam mokesčių mokėtojui yra svarbu ne tik laiku pastebėti jo mokamus mokesčius ir su jais susijusių prievolių vykdymą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus, bet ir gebėti tinkamai įvertinti ir taikyti naujas nuostatas. 

Pridėtinės vertės mokestis – vienas sudėtingiausių įmonių ir fizinių asmenų mokamų mokesčių. Nepasiklysti šio mokesčio vingrybėse ir tinkamai apmokestinti pardavimo pajamas visgi yra nemažas iššūkis, ypač atsižvelgiant į tai, kad apmokestinimo vieta ne visada būna Lietuva. 

Kaip tapti PVM mokėtoju, kokie lengvatiniai tarifai taikomi jūsų sandoriams, kada galite tikėtis susigrąžinti permoką, kokia yra elektroninės prekybos reglamentavimo „revoliucija“ bei daug kitų klausimų aptarsime seminare.

Seminare:

 • analizuosime svarbiausius PVM objekto aspektus – kas yra PVM objektas; kas (ne) laikoma PVM objektu vietos požiūriu; prekių tiekimo sampratą bei praktines  sandorių priskyrimo prekėms problemas ir iš to kylančias mokestines pasekmes;
 • aptarsime PVM tarifus, taikomus atitinkamiems  prekių tiekimo sandoriams, įskaitant 0 proc. PVM tarifą, taip pat apmokestinamosios vertės nustatymo pagrindinius principus bei dažniausiai kylančias problemas;
 • kalbėdami apie pagrindinius principus ir praktines problemas apmokestinant sandorius, susijusius su prekių tiekimu ar įsigijimu, aptarsime prekių tiekimo vietos nustatymo, taisykles dėl prekių tiekimo Europos Sąjungoje bei prekių tiekimą pagal pareikalavimą (call of stock), prekių eksporto, internetinės prekybos, įskaitant prekybą per prekybos platformas (pvz., Amazon, eBay), grandininių tiekimų ir kitus susijusius klausimus bei reikšmingus niuansus;
 • susipažinsime su teisės į PVM atskaita įgyvendinimo sąlygomis (PVM mokėtojo kodo turėjimas ir ne PVM mokėtojo teisė į atskaitą), teisės į PVM atskaitą ribojimo pagrindais (prekės už kurias PVM neatskaitomas; sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir kiti  atvejai);
 • aptarsime įvairius  PVM mokėtojo registravimo ir išregistravimo klausimus, įskaitant privalomą ir savanorišką registraciją, savanoriškos registracijos tikslingumą, registracija užsienio valstybėse narėse;
 • galiausiai pažvelgsime į aktualią ir naujausią Europos Sąjungos ir nacionalinių  teismų jurisprudenciją formuojant praktiką dėl PVM reglamentuojančių nuostatų aiškinimo ir taikymo.

Temos:

 • PVM objektas:
  • Kas yra laikoma PVM objektu? Ne PVM objektas apskritai ar ne PVM objektas Lietuvoje? Esminiai skirtumai;
  • Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sampratos. Praktiniai pavyzdžiai kaip asmenys klysta priskirdami savo sandorius prekėms arba paslaugoms ir iš to kylančios mokestinės pasekmės;
  • Neatlygintini sandoriai su prekėmis.
 • PVM tarifai prekių tiekimo sandoriams:
  • Lengvatiniai PVM tarifai: 9 % ir 5 %. Kam taikoma?
  • 0 % PVM tarifu apmokestinamos prekės. Kam taikoma?
 • PVM apmokestinamoji vertė:
  • Kaip nustatyti, nuo kurios vertės turi būti skaičiuojamas PVM? Apmokestinamosios vertės nustatymo pagrindiniai principai ir dažniausiai kylančios problemos (pvz. prekių ir transporto paslaugų vertė).
 • Sandoriai su prekėmis. Pagrindiniai principai ir praktiniai pavyzdžiai:
  • Prekių tiekimo vietos nustatymas;
  • Prekių tiekimas į ES;
  • Prekių eksportas;
  • BREXIT niuansai;
  • Prekyba online. Naujos taisyklės nuo 2021 m.:
   • PVM niuansai vykdant prekybą per elektronines parduotuves (e-shopping);
   • PVM niuansai vykdant prekybą per elektronines platformas (Amazon, Ebay ir pan.);
  • Grandininių tiekimų / tiekimų per tarpininkus problematika. Dropshipping‘as ir Lietuvos VMI nuomonė;
  • Prekių įsigijimas iš ES;
  • Rezervo taisyklės rizika ir problematika;
  • Prekių importas ir pagrindiniai žinotini principai;
  • Įrodymai taikant 0 proc. PVM tarifą.
 • PVM atskaita:
  • Pagrindiniai principai. PVM mokėtojo kodo turėjimo PVM atskaitai neužtenka;
  • Už kurias prekes/paslaugas PVM neatskaitomas;
  • Kada VMI gali apriboti teisę į PVM atskaitą ?(neatsižvelgiant į tai, kad pagal savo pobūdį prekės ir paslaugos susijusios su asmens vykdomais PVM apmokestinamais sandoriais)?
  • Ne PVM mokėtojų PVM atskaita.
 • PVM mokėtojo registravimas ir išregistravimas:
  • Privaloma ir savanoriška registracija;
  • Kuriais atvejais PVM registracija yra tikslinga, o kuriais ne;
  • Kuriais atvejais gali atsirasti pareiga registruotis PVM mokėtoju užsienyje ir kokios mokestinės pasekmės kils Lietuvoje, jeigu ši pareiga nebus įvykdyta.
 • Naujausia Lietuvos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika.