Specialus pasiūlymas! Dalyvaujant abiejuose – PVM taikymas paslaugų sandoriams. PVM tarifai paslaugoms. Sandoriai su užsienio valstybėmis ir PVM taikymas prekių tiekimo sandoriams. 0% PVM tarifo taikymo ypatumai. Sandoriai su užsienio valstybėmis – seminaruose taikoma 20% nuolaida (standartinė kaina - 220 Eur + PVM)!

Kiekvienam mokesčių mokėtojui yra svarbu ne tik laiku pastebėti jo mokamus mokesčius ir su jais susijusių prievolių vykdymą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus, bet ir gebėti tinkamai įvertinti ir taikyti naujas nuostatas. 

Pridėtinės vertės mokestis – vienas sudėtingiausių įmonių ir fizinių asmenų mokamų mokesčių, turinčių įvairių taikymo lengvatų bei išimčių. Nepasiklysti šio mokesčio vingrybėse ir tinkamai apmokestinti pardavimo pajamas visgi yra nemažas iššūkis, ypač atsižvelgiant į tai, kad apmokestinimo vieta ne visada būna Lietuva. 

Kaip tapti PVM mokėtoju, ar jūsų teikiamos paslaugos apmokestinamos PVM, jei taip, kokie tarifai taikomi jūsų sandoriams, kada galite tikėtis susigrąžinti permoką bei daug kitų klausimų aptarsime seminare.

Seminare:

 • analizuosime svarbiausius PVM objekto aspektus – kas yra PVM objektas; kas (ne) laikoma PVM objektu vietos požiūriu; paslaugų teikimo sampratą bei praktines  sandorių priskyrimo paslaugoms problemas ir iš to kylančias mokestines pasekmes;
 • aptarsime PVM tarifus;
 • susipažinsime su teisės į PVM atskaita įgyvendinimo sąlygomis (PVM mokėtojo kodo turėjimas ir ne PVM mokėtojo teisė į atskaitą), teisės į PVM atskaitą ribojimo pagrindais (paslaugas už kurias PVM neatskaitomas; sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir kiti  atvejai);
 • aptarsime įvairius  PVM mokėtojo registravimo ir išregistravimo klausimus, įskaitant privalomą ir savanorišką registraciją, savanoriškos registracijos tikslingumą, registracija užsienio valstybėse narėse;
 • galiausiai pažvelgsime į aktualią ir naujausią Europos Sąjungos ir nacionalinių  teismų jurisprudenciją formuojant praktiką dėl PVM reglamentuojančių nuostatų aiškinimo ir taikymo.

Temos:

 • PVM objekto ir paslaugų teikimo sampratos:
  • Kas yra laikoma PVM objektu? Ne PVM objektas apskritai ar ne PVM objektas Lietuvoje? Esminiai skirtumai;
  • Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sampratos. Praktiniai pavyzdžiai kaip asmenys klysta priskirdami savo sandorius prekėms arba paslaugoms ir iš to kylančios mokestinės pasekmės;
  • Neatlygintini sandoriai su paslaugomis.
 • PVM tarifai paslaugų sandoriams:
  • PVM neapmokestinamos paslaugos.
   • Sveikatos paslaugos;
   • Socialinės paslaugos;
   • Mokymo paslaugos;
   • Kultūros ir sporto paslaugos;
   • Nepriklausomų grupių ir kitos specifinės paslaugos;
   • Pašto paslaugos;
   • Radijas ir televizija;
   • Draudimo paslaugos;
   • Finansinės paslaugos;
   • Azartiniai lošimai, loterijos;
   • Nekilnojamojo turto nuoma;
  • Lengvatiniai PVM tarifai: Kam taikoma?
   • Apgyvendinimo paslaugos;
   • Keleivių vežimas;
   • Kiti atvejai.
  • 0 % PVM tarifu apmokestinamos paslaugos. Kam taikoma?
   • Paslaugos su laivais ir orlaiviais;
   • Vežimo ir kitos paslaugos;
   • Draudimo paslaugos;
   • Paslaugos diplomatinėms atstovybėms;
   • Kilnojamųjų daiktų aptarnavimas/remontas;
   • Atstovavimo paslaugos;
   • Kiti atvejai.
 • PVM apmokestinamoji vertė:
  • Apmokestinamosios vertės nustatymo pagrindiniai principai ir dažniausiai kylančios problemos (pvz. komunaliniai mokesčiai ir nuoma).
 • Sandoriai su užsienio valstybėmis. Pagrindiniai principai ir praktiniai pavyzdžiai:
  • Paslaugų teikimo vietos nustatymo pagrindiniai principai pagal skirtingas paslaugų rūšis (pvz., nekilnojamojo turto sandoriai, vežimo paslaugos, tarpininkavimas ir pan.);
  • Privalomi įrodymai, kai paslaugos nėra laikomos Lietuvos PVM objektu;
  • Pirkėjų statuso ir įsikūrimo vietos nustatymo problematika ir kylančios PVM pasekmės. Ką pradeda vertinti VMI?
 • PVM atskaita:
  • Pagrindiniai principai. PVM mokėtojo kodo turėjimo PVM atskaitai neužtenka;
  • Už kurias prekes/paslaugas PVM neatskaitomas;
  • Kada VMI gali apriboti teisę į PVM atskaitą ?(neatsižvelgiant į tai, kad pagal savo pobūdį prekės ir paslaugos susijusios su asmens vykdomais PVM apmokestinamais sandoriais)?
 • PVM mokėtojo registravimas ir išregistravimas:
  • Privaloma ir savanoriška registracija;
  • Kuriais atvejais PVM registracija yra tikslinga, o kuriais ne;
  • Kuriais atvejais gali atsirasti pareiga registruotis PVM mokėtoju užsienyje ir kokios mokestinės pasekmės kils Lietuvoje, jeigu ši pareiga nebus įvykdyta.
 • Naujausia Lietuvos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika dėl paslaugų sandorių.