Apskaita

PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2023-2024 m.

Artūras Kapitanovas, Karolina Jogminaitė-Matačienė
Registruotis
 • 7 ak. val.
  Kaina: 150 Eur (+ PVM)
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-10-24 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-10-24 10:002023-10-24 16:30Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2023-2024 m.MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2023-2024 m. Seminaro data: 2023-10-24 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė: 10.00–16.30 val. Registracija 09.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00-13.00 (pietų pertrauka), 14.30-14.45 val. (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
7 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Kiekvienam mokesčių mokėtojui yra svarbu gebėti tinkamai įvertinti ir taikyti pakeistas ar naujas teisės aktų nuostatas, susijusias su mokesčiais. Ne išimtis ir PVM reguliavimas. Nuostatų pakeitimai neretai kelia naujas praktines problemas,  o nesant praktikos dėl naujų taisyklių taikymo, kyla įvairios rizikos.

2023 m. buvo priimtas ne vienas teisės akto pakeitimas, taip pat yra planuojama priimti ir kitus pakeitimus, kurie turi įtakos PVM apmokestinimui ir deklaravimui.

 • 2023-05-01 įsigaliojo PVMĮ pakeitimai, kuriais padvigubintos baudos už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą.
 • PVMĮ pakeitimai, kuriais pratęstas lengvatinio 9 proc. ir 5 proc. PVM tarifo taikymo laikotarpis.
 • PVMĮ pakeitimai, kuriais įtvirtinama galimybė atskaityti pirkimo PVM už įsigytus elektromobilius, kainuojančius ne daugiau kaip 50 tūkst. eurų (įskaitant PVM).
 • PVMĮ pataisos, kuriomis patikslinta bendras susijusių asmenų gauto atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtojais riba.
 • 2024-01-01 turėtų įsigalioti PVMĮ pakeitimo projektas, kuriuo siūloma registravimosi PVM mokėtojais ribą padidinti nuo 45 000 iki 55 000 eurų.
 • 2024-01-01 turėtų įsigalioti PVMĮ pakeitimo projektas, kuriuo siūloma išplėsti socialinių paslaugų neapmokestinimo PVM apimtį, atsižvelgiant į tai, kad šios paslaugos yra reikšmingos ir svarbios siekiant visuomenės socialinės gerovės.

Atkreiptinas dėmesys, kad VMI 2023 m. atnaujino PVMĮ komentarus, kuriuose:

 • Pateikė naujus pavyzdžius dėl PVMĮ 49 str. – 0 proc. PVM taikymo bei būtinos informacijos įrašymo PVM sąskaitose faktūrose, taip pat paminėtos naujos ES direktyvos bei aktuali teismų praktika.
 • Papildė PVMĮ 89(1) str. komentarą dėl mokėtino PVM sumos tikslinimo dėl beviltiškų skolų už einamuosius ir 5 praėjusius kalendorinius metus.
 • Išskyrė atvirkštinio PVM taikymo laikotarpius ir kokioms prekėms/ paslaugoms taikomi PVMĮ 96 str. reikalavimai.
 • Pateikė naujus pavyzdžius dėl PVMĮ 20 str. sveikatos paslaugų apmokestinimo, ir kada teikiamos paslaugos nelaikomos su sveikatos priežiūra susijusiomis paslaugomis.
 • Naujai išaiškino neformalaus švietimo PVMĮ 22 str. komentarą ir nustatė sąlygas, kurios turi būti tenkinamos, kad šios paslaugos būtų laikomos profesiniu mokymu ir PVM neapmokestinamos.
 • PVMĮ 80 str. komentare naujai išaiškino dėl PVM sąskaitos-faktūros rekvizitų užsienio apmokestinamajam asmeniuivykdančiam veiklą per Lietuvoje įregistruotą filialą ir kai PVM sąskaitą-faktūrą išrašo filialas, taip pat paminėtos naujos ES direktyvos bei aktuali ESTT praktika.

Už kurias prekes ar paslaugas pirkimo PVM negali būti atskaitomas? Kas yra laikoma PVM objektu? Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas. Kokios sąlygos taikomos 0 proc. PVM tarifui išgabenamoms prekėms iš ES teritorijos? Kokius įrodymus privaloma turėti taikant 0 proc. PVM tarifą? Kada taikoma „rezervo taisyklė“? Kokie PVM niuansai vykdant prekybą per elektronines parduotuves?

Tai tik dalis praktinių klausimų, kuriuos lektoriai nagrinės seminaro metu.

Temos:

 • Teisės aktų naujienos PVM taikyme 2023 m.
 • PVM objekto ir ekonominės veiklos sampratos:
  • Kas yra laikoma PVM objektu? Ne PVM objektas apskritai ar ne PVM objektas Lietuvoje? Esminiai skirtumai.
  • Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sampratos. Praktiniai pavyzdžiai kaip asmenys klysta priskirdami savo sandorius prekėms arba paslaugoms ir iš to kylančios mokestinės pasekmės.
  • Kada laikoma, kad asmuo vykdo ekonominę veiklą?
  • PVM objektas Lietuvoje ar užsienyje? Kas lemia tokį nustatymą ir kokias mokestines pasekmes ir rizikas tai sukelia?
 • PVM tarifai:
  • Lengvatiniai PVM tarifai: 9 % ir 5 %. Kam taikoma?
  • 0 % PVM tarifu apmokestinamos prekės ir paslaugos. Kam taikoma?
  • Kokiais atvejais nebebus taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas?
 • PVM apmokestinamoji vertė:
  • Kaip nustatyti, nuo kurios vertės turi būti skaičiuojamas PVM? Apmokestinamosios vertės nustatymo pagrindiniai principai ir dažniausiai kylančios problemos.
 • Sandoriai su prekėmis. Pagrindiniai principai ir praktiniai pavyzdžiai:
  • Prekių tiekimo vietos nustatymas.
  • Prekių tiekimas į ES.
   • Prekių eksportas.
  • E-komercija:
    • PVM niuansai vykdant prekybą per elektronines parduotuves (e-shopping).
    • PVM niuansai vykdant prekybą per elektronines platformas (Amazon, Ebay ir pan.).
    • Prievolė mokėti PVM kitose valstybėse narėse. PVM registracija ir PVM mokėjimas per OSS.
  • Prekių įsigijimas iš ES.
  • Rezervo taisyklės rizika ir problematika.
  • Įrodymai taikant 0 proc. PVM tarifą.
 • Sandoriai su paslaugomis. Pagrindiniai principai ir praktiniai pavyzdžiai:
  • Paslaugų teikimo vietos nustatymo pagrindiniai principai pagal skirtingas paslaugų rūšis (pvz., nekilnojamojo turto sandoriai, vežimo paslaugos, tarpininkavimas ir pan.).
  • Privalomi įrodymai, kai paslaugos nėra laikomos Lietuvos PVM objektu.
  • Pirkėjų statuso ir įsikūrimo vietos nustatymo problematika ir kylančios PVM pasekmės. Ką pradeda vertinti VMI?
 • PVM neapmokestinami sandoriai:
  • PVM įstatymo niuansai, problematika, susijusi su PVM neapmokestinamų paslaugų nustatymu, ir verslui kylančios mokestinės rizikos (PVM neapmokestinama nekilnojamojo turto nuoma, sveikatos paslaugos, švietimas ir pan.).
  • PVM „taupymo“ schemos vykdant PVM neapmokestinamus sandorius. Mokestinės rizikos.
 • PVM atskaita:
  • Pagrindiniai principai. PVM mokėtojo kodo turėjimo PVM atskaitai neužtenka. Kaip suprasti „skirtos PVM apmokestinamų prekių / paslaugų teikimui“? Ar griežtės VMI pozicija?
  • Už kurias prekes / paslaugas PVM neatskaitomas.
  • Kada VMI gali apriboti teisę į PVM atskaitą ?(neatsižvelgiant į tai, kad pagal savo pobūdį prekės ir paslaugos susijusios su asmens vykdomais PVM apmokestinamais sandoriais)?
  • Ne PVM mokėtojų PVM atskaita.
  • PVM atskaitos tikslinimas.
  • Mišri veikla. Pagrindiniai žinotini principai.
  • Galimybė atskaityti pirkimo PVM už įsigytus elektromobilius nuo 2023-01-01.
 • PVM mokėtojo registravimas ir išregistravimas:
  • Privaloma ir savanoriška registracija.
  • Kuriais atvejais PVM registracija yra tikslinga, o kuriais ne.
  • Kuriais atvejais gali atsirasti pareiga registruotis PVM mokėtoju užsienyje ir kokios mokestinės pasekmės kils Lietuvoje, jeigu ši pareiga nebus įvykdyta.
 • PVM permokos susigrąžinimas iš biudžeto:
  • Grąžinimo terminai.
  • VMI pareiga mokėti palūkanas už laiku negrąžintą PVM.
 • Naujausia Lietuvos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. 2023 m. priimtų svarbiausių teismų sprendimų PVM srityje apžvalga.
 • Klausimai–atsakymai.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus:

Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė: 10.00–16.30 val. Registracija 09.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00-13.00 (pietų pertrauka), 14.30-14.45 val. (pertrauka).

Mokymus veda
Artūras Kapitanovas
Auditorius, mokesčių konsultantas seminarus mokesčių temomis veda nuo 1995 m. Dirbdamas Mokesčių inspekcijoje, skaitė paskaitas mokesčių administratoriams, vėliau – paskaitas auditoriams Lietuvos auditorių rūmuose, dėstė aukštojoje Norvegijos vadybos mokykloje. 2013 m. paskirtas į LR Vyriausybės darbo grupę, skirtą Lietuvos mokesčių sistemos pertvarkos klausimams spręsti. Skelbia straipsnius mokesčių temomis specialiojoje spaudoje.
Karolina Jogminaitė-Matačienė
Teisės mokslų magistrė. UAB „KJ & Associates“ vadovė. Mokesčių teisės srityje Karolina dirba nuo 2002 m.; jos specializacija – netiesioginių mokesčių klausimai. Karolina dirbo mokesčių patarėja „Deloitte Lietuva“ ir Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėja Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Savo kvalifikaciją Karolina kėlė stažuodamasi Olandijos ir Švedijos mokesčių inspekcijose. Ji taip pat buvo įvairių Europos Komisijos suformuotų darbo grupių sudėtingiems tarptautiniams klausimams spręsti narė.
Registracija
PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2023-2024 m.
Mokymų kaina: 150 Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 150Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: Eur (+ PVM)
Taip (kaina su pietumis EUR + PVM) Ne (kaina be pietų 150 EUR + PVM)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.