-2 dienų seminaras-

Kiekvienam mokesčių mokėtojui yra svarbu ne tik laiku pastebėti jo mokamus mokesčius ir su jais susijusių prievolių vykdymą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus, bet ir gebėti tinkamai įvertinti ir taikyti naujas nuostatas. Iš tiesų net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis reglamentavimo pasikeitimas gali sukelti reikšmingas pasekmes, kartais nulemiančias ir poreikį peržiūrėti vykdomos veiklos modelį. Kiekvienas reguliavimo pasikeitimas neretai kelia visiškai naujas praktines problemas, o neturint patirties ir nesant praktikos dėl naujų taisyklių taikymo, kyla didelė rizika dėl netinkamo mokesčių įstatymų taikymo.

2021-10-05 įsigaliojo įsakymas dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimosi OSS sistemoje pagal tris schemas (ES, ne ES ir importo schemą), kuriame įtvirtintos taisyklės dėl registravimosi šioje sistemoje, PVM deklaracijos OSS sistemoje užpildymo, pateikimo ir PVM sumokėjimo terminų  bei deklaracijos tikslinimo.

2022-01-01 įsigaliojo LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais naujai reglamentuojama įsigyjamų ar įvežamų prekių ir paslaugų, susijusių su COVID-19 ligos valdymu, importo ir tiekimo apmokestinimas. 

2022-01-05 įsigaliojo įsakymo „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimai, susiję su PVM skaičiavimu nuo pardavėjo maržos taikant 9 proc. ar 5 proc. PVM tarifus.

2022-07-01 įsigalios LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, susiję su apmokestinamosios vertės reglamentavimu dėl įrangos pervežimo į kitą šalį ir jos remonto, taip pat dėl paslaugų, kurios atliekamos vadovaujantis PVM įstatymo 13 str., apmokestinimo.

2022-01-01 įsigaliojo įsakymo „Dėl naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių bei pranešimo FR0656 formos patvirtinimo“ pakeitimai, kuriais praplėstas subjektų ratas, kuriems taikomas šis teisės aktas bei pakeista dokumentų pateikimo ir PVM apskaičiavimo tvarka.

2022-07-01 turėtų įsigalioti LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo projektas, kuriame siūloma sugriežtinti baudas už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą. Taip pat Seime įregistruotas Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių pakeitimo projektas, kuriuo numatoma pakeisti PVM  deklaracijų FR0600 ir FR0608 tikslinimo tvarką.

VMI yra parengusi įsakymo pakeitimo projektą, kuriame reglamentuojama dėl galimybės susigrąžinti PVM už Šiaurės Airijoje įsigytas prekes ar paslaugas. 

Atkreiptinas dėmesys, jog 2021-12-28 VMI paskelbė PVMĮ 9 str. 1 d. komentarą, kuriame išaiškino dėl viso turto ar jo dalies perleidimo.

Seminaro metu lektoriai supažindins su 2021-10-21 ESTT sprendimu, kuriame išaiškinta kaip turi būti taikomas gero administravimo principas, bei su 2021-09-09 ESTT sprendimu dėl pasekmių verslininkams, delsiantiems mokesčių administratoriui pateikti prašomus dokumentus. Minėti išaiškinimai aktualūs tuomet kai Lietuvos arba kitų ES valstybių apmokestinamieji asmenys susigrąžina kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM.

Temos:

 • Teisės aktų naujienos PVM taikyme nuo 2022 m.:
  • PVM įstatymo pakeitimai, kitų teisės aktų pakeitimai ir naujausi VMI išaiškinimai
   • Lengvatinis PVM tarifas maitinimo paslaugoms;
   • Lengvatinis PVM tarifas kultūros ir sporto paslaugoms;
  • E-komercijos apmokestinimo naujienos:
   • Nuotolinė prekyba ES. Kada, kur ir kaip registruotis PVM mokėtoju?
   • Nuotolinė prekyba iš trečiųjų šalių;
   • Prekyba per platformas;
   • Registravimas, deklaravimas OSS ir IOSS
  • PVM permokos grąžinimas;
 • COVID-19 pasekmės PVM taikyme.
 • PVM objekto ir ekonominės veiklos sampratos:
  • Kas yra laikoma PVM objektu? Ne PVM objektas apskritai ar ne PVM objektas Lietuvoje? Esminiai skirtumai.
  • Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sampratos. Praktiniai pavyzdžiai kaip asmenys klysta priskirdami savo sandorius prekėms arba paslaugoms ir iš to kylančios mokestinės pasekmės.
  • Kada laikoma, kad asmuo vykdo ekonominę veiklą?
  • PVM objektas Lietuvoje ar užsienyje? Kas lemia tokį nustatymą ir kokias mokestines pasekmes ir rizikas tai sukelia?
 • PVM tarifai:
  • Lengvatiniai PVM tarifai: 9 % ir 5 %. Kam taikoma?
  • 0 % PVM tarifu apmokestinamos prekės ir paslaugos. Kam taikoma?
  • Kokiais atvejais nuo 2022 m. nebebus taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas?
 • PVM apmokestinamoji vertė:
  • Kaip nustatyti, nuo kurios vertės turi būti skaičiuojamas PVM? Apmokestinamosios vertės nustatymo pagrindiniai principai ir dažniausiai kylančios problemos.
 • Sandoriai su prekėmis. Pagrindiniai principai ir praktiniai pavyzdžiai:
  • Prekių tiekimo vietos nustatymas.
  • Prekių tiekimas į ES.
  • Prekių eksportas.
  • Prekyba online:

PVM niuansai vykdant prekybą per elektronines parduotuves (e-shopping).

               PVM niuansai vykdant prekybą per elektronines platformas (Amazon, Ebay ir pan.).

 • Prekių įsigijimas iš ES.
 • Rezervo taisyklės rizika ir problematika.
 • Įrodymai taikant 0 proc. PVM tarifą.
 • Sandoriai su paslaugomis. Pagrindiniai principai ir praktiniai pavyzdžiai:
  • Paslaugų teikimo vietos nustatymo pagrindiniai principai pagal skirtingas paslaugų rūšis (pvz., nekilnojamojo turto sandoriai, vežimo paslaugos, tarpininkavimas ir pan.).
  • Privalomi įrodymai, kai paslaugos nėra laikomos Lietuvos PVM objektu.
  • Pirkėjų statuso ir įsikūrimo vietos nustatymo problematika ir kylančios PVM pasekmės. Ką pradeda vertinti VMI?
 • PVM neapmokestinami sandoriai:
  • PVM įstatymo niuansai, problematika, susijusi su PVM neapmokestinamų paslaugų nustatymu, ir verslui kylančios mokestinės rizikos (PVM neapmokestinama nekilnojamojo turto nuoma, sveikatos paslaugos, švietimas ir pan.).
  • PVM „taupymo“ schemos vykdant PVM neapmokestinamus sandorius. Mokestinės rizikos.
 • PVM atskaita:
  • Pagrindiniai principai. PVM mokėtojo kodo turėjimo PVM atskaitai neužtenka. Kaip suprasti „skirtos PVM apmokestinamų prekių / paslaugų teikimui“? Ar griežtės VMI pozicija?
  • Už kurias prekes / paslaugas PVM neatskaitomas.
  • Kada VMI gali apriboti teisę į PVM atskaitą ?(neatsižvelgiant į tai, kad pagal savo pobūdį prekės ir paslaugos susijusios su asmens vykdomais PVM apmokestinamais sandoriais)?
  • Ne PVM mokėtojų PVM atskaita.
  • PVM atskaitos tikslinimas.
  • Mišri veikla. Pagrindiniai žinotini principai.
 • PVM mokėtojo registravimas ir išregistravimas:
  • Privaloma ir savanoriška registracija.
  • Kuriais atvejais PVM registracija yra tikslinga, o kuriais ne.
  • Kuriais atvejais gali atsirasti pareiga registruotis PVM mokėtoju užsienyje ir kokios mokestinės pasekmės kils Lietuvoje, jeigu ši pareiga nebus įvykdyta.
 • PVM permokos susigrąžinimas iš biudžeto:
  • Grąžinimo terminai.
  • VMI pareiga mokėti palūkanas už laiku negrąžintą PVM.
 • Naujausia Lietuvos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika:
  • 2021 m.  priimtų svarbiausių teismų sprendimų PVM srityje apžvalga.
 • Klausimai–atsakymai.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: