Gal viena iš Jūsų vykdomų veiklų yra / gali būti / bus PVM neapmokestinama? Šis seminaras padės nustatyti, ar Jūsų vykdoma veikla yra mišri PVM atžvilgiu. Seminare bus detaliai aptarta PVM atskaitos procentas, pajamų ir kiti paskirstymo kriterijai, vykdomų veiklų proporcijos, sudedamosios dalys, jų struktūros analizė ir kiti svarbūs mišrios veiklos aspektai.  

Nors VMI pateikia aktualius išaiškinimus, tačiau mišrios veiklos PVM atskaitos procento apskaičiavimas yra vienas iš sudėtingesnių darbų. Seminare bus aiškinama, kaip teisingai užpildyti metinę pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją FR0516 ir jos priedus. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Finansų ministerija yra parengusi PVMĮ pakeitimo projektą, kuriuo norima dvigubai padidinti baudos dydį už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą. 

Geriausiai visus kylančius klausimus suprasti per praktinius pavyzdžius, kuriuos, atsižvelgdamas į naujausią Lietuvos teismų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, pateiks patyręs lektorius Artūras Kapitanovas.

Seminaro metu sužinosite:

 • Kokios pirkimo PVM atskaitos taisyklės yra taikomos mišrios veiklos atveju?
 • Kokią veiklą vykdant PVM mokėtojui atsiranda prievolė skaičiuoti PVM mišriai veiklai?
 • Kokioms paslaugoms galima pasirinkti PVM skaičiuoti ar neskaičiuoti ir kokie yra specifiniai PVM sandoriai?
 • Kokią įtaką mišraus PVM skaičiavimui turi gautos subsidijos ir dotacijos?
 • Kaip teisingai paskirstyti pirkimo PVM mišrios veiklos atveju?
 • Kaip teisingai apskaičiuoti metinį pirkimo atskaitos PVM procentą?
 • Kokios pajamos nėra įtraukiamos, apskaičiuojant mišrios veiklos dalį?

Temos:

 1. Veiklos mišrumas ir jo pasekmės – kada laikoma, kad asmuo vykdo mišrią veiklą PVM tikslais?
 2. Pirkimo ar importo PVM proporcingas paskirstymas;
 3. PVM atskaitos proporcijos skaičiavimas;
 4. Atsitiktinės apmokestinamojo asmens veiklos pajamos ir jų įtaka apskaičiuojant PVM atskaitos procentą;
 5. Kitos PVM atskaitos procento apskaičiavimo kriterijų taikymo galimybės;
 6. PVM atskaitos tikslinimo aspektai;
 7. Teismų praktika dėl PVM taikymo mišrios veiklos atveju.