Gal šiuo metu pradėjote vykdyti alternatyvias veiklas? Viena iš Jūsų vykdomų veiklų yra / gali būti / bus PVM neapmokestinama? Šis seminaras padės nustatyti, ar Jūsų vykdoma veikla yra mišri PVM požiūriu, atsižvelgiant į naujausius Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimus. Seminare bus detaliai aptarta PVM atskaitos procentas, pajamų ir kiti paskirstymo kriterijai, vykdomų veiklų proporcijos, sudedamosios dalys, jų struktūros analizė ir kiti svarbūs mišrios veiklos aspektai.  

VMI aktualūs išaiškinimai PVM skaičiavimo nepalengvino – PVM mišrios veiklos vykdymas yra vienas sudėtingiausių PVM aspektų. Seminare bus aiškinama, kaip teisingai užpildyti metinę pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją FR0516 ir jos priedus A ir B. Taip pat 2021 m. sausio 22 d. Europos Komisijos sprendimu Lietuvai leista padidinti metinės apyvartos ribą, kurią viršijus, apmokestinamieji asmenys turi mokėti pridėtinės vertės mokestį. Padidinta riba siektų 55 000 eurų, ji galėtų būti taikoma nuo atitinkamų PVM įstatymo pakeitimų Lietuvoje priėmimo, iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Geriausia visus pakeitimus suprasti per praktinius pavyzdžius, kuriuos, atsižvelgdamas į naujausią Lietuvos teismų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, pateiks patyręs lektorius Artūras Kapitanovas.

Seminaro metu sužinosite:

 • Kokią veiklą vykdant PVM mokėtojui atsiranda prievolė skaičiuoti PVM mišriai veiklai?
 • Kokioms paslaugoms galima pasirinkti PVM skaičiuoti ar neskaičiuoti ir kokie yra specifiniai PVM sandoriai?
 • Kokią įtaką mišraus PVM skaičiavimui turi gautos subsidijos ir dotacijos?
 • Kaip teisingai paskirstyti pirkimo PVM mišrios veiklos atveju?
 • Kaip teisingai apskaičiuoti metinį pirkimo atskaitos PVM procentą?
 • Kokios bus susigrąžinimo ir tikslinimo galimybės apskaičiuoto pirkimo PVM, naudojant atskaitomos PVM dalies procentą iki ir nuo 2021 m.?
 • Kuriais atvejais kyla prievolė teikti metinę PVM deklaraciją?

Temos:

 1. Veiklos mišrumas ir jo pasekmės – kada laikoma, kad asmuo vykdo mišrią veiklą PVM tikslais?
 2. Pirkimo ar importo PVM proporcingas paskirstymas;
 3. PVM atskaitos proporcijos skaičiavimas;
 4. Atsitiktinės apmokestinamojo asmens veiklos pajamos ir jų įtaka apskaičiuojant PVM atskaitos procentą;
 5. Kitos PVM atskaitos procento apskaičiavimo kriterijų taikymo galimybės;
 6. PVM atskaitos tikslinimo aspektai;
 7. Teismų praktika dėl PVM taikymo mišrios veiklos atveju.