Vienas iš pagrindinių projekto (t.sk. ir nekilnojamojo turto – NT) ar verslo tikslų yra vertės kūrimas, kurio metu beveik neįmanoma išvengti technologijų, naujos įrangos ar įrengimų pirkimo, senų keitimo, naujų produktų bei mokslinių tyrimų plėtros, NT įsigijimo/statybos ir kitų investicijų. Prieš atliekant minėtus pirkimus ar įdėjimus, norint išlikti konkurencingam ir pelningam, būtina paskaičiuoti/įvertinti projektų ar investicijų efektyvumą ir tik po to priimti sprendimą dėl finansavimo struktūros (dotacijos, skola, nepaskirstytasis pelnas, nuosavas kapitalas).

Šių mokymų tikslas – pagilinti praktines žinias arba išmokti, naudojant projektų ir investicijų efektyvumo įvertinimo metodus, pačiam paskaičiuoti finansinius/investicinius rodiklius bei juos interpretuoti.

Mokymai skirti įmonių finansininkams, direktoriams, savininkams, taip pat besidomintiems finansų vadyba.
 

Temos:

 • ĮVADAS: Grynasis pelnas – GP, Laisvas piniginis srautas – LPS, EBITDA. Truputis finansų matematikos. Priklausomybės „investicijų pelningumas – rizika“ veiksniai. Investicijų/projektų efektyvumo vertinimas – „kapitalo biudžetavimas“.
 • PROJEKTŲ IR INVESTICIJŲ EFEKTYVUMO ĮVERTINIMO METODAI BEI RODIKLIAI (praktiniuose pavyzdžiuose):
  • Greiti – operatyvūs arba apytiksliai įvertinimo metodai ir rodikliai:
   • Apskaitinė investicijų grąža (ROI);
   • Atsipirkimo periodas (PB).
  • Diskontuotų būsimųjų piniginių srautų įvertinimo metodai ir rodikliai:
   • Dabartinės vertės (PV) samprata, diskontavimo norma;
   • Grynoji dabartinė vertė (NPV);
   • Vidinė pelno norma (IRR);
   • Rentabilumo indeksas (PI).
  • Žemės liekamosios vertės metodas (NT projektams).
  • Verslo efektyvumo rodiklis: ekonominė pridėtinė vertė (EPV).
  • Finansinis svertas: nuosavo kapitalo pelningumo – efektyvumo veiksnys.
  • Praktinės rekomendacijos, susijusios su aukščiau minėtų metodų bei rodiklių panaudojimu ir interpretavimu.
 • Išvados ir klausimai.