Vykdant tarptautinius bendradarbiavimo ir paramos projektus svarbu atskirti apskaitoje nacionalinę lėšų dalį ir kitų valstybių gaunamų lėšų dalį. Už gautus pinigus turi būti teisingai ir laiku atsiskaitoma, taip pat pateikiamas projekto įgyvendinimo rezultatas. Kaip teisingai sutvarkyti projektų apskaitą ir parengti ataskaitas, bus išaiškinta seminaro metu.

 

•    Projektų, finansuojamų iš ES paramos, ir investicinių projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų paramos ir iš Valstybės investicijų programos, apskaitos reglamentavimas;
•    Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo pripažinimo kriterijai;
•    Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo sumų apskaita;
•    Projektų pirkimų ir išlaidų apskaita. Koncesijos ir partnerystės sutarčių vykdymas. Darbo užmokesčio ir atostoginių apskaita;
•    Projektų pajamų ir įplaukų apskaita;
•    Projektų finansavimo sumų pergrupavimas ir atkūrimas. Mokėjimų prašymai ir paraiškos;
•    Projektų finansinės atskaitomybės parengimas;
•    Projektų finansinės atskaitomybės duomenų perkėlimas į VSAKIS;
•    Operacijų derinimo procedūros dėl projektų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų VSAKIS sistemoje;
 


Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.
 


Teikiame individualias konsultacijas apskaitos perkėlimo nuo VAS į VSAFAS klausimais, taip pat galime parengti apskaitos politiką pagal VSAFAS.

Konsultacijų metu patariame, kaip atlikti svarbiausius darbus perkeliant likučius pagal VSAFAS, taip pat detaliai supažindiname su VSAKIS sistema, kurioje atliekama:

  • Prijungimas prie VSAKIS sistemos;
  • Paruošiamieji darbai likučių perkėlimui;
  • Likučių perkėlimas į naująjį viešojo sektoriaus sąskaitų planą;
  • Apskaitos politikos parengimas;
  • Pradinių likučių įkėlimas į VSAKIS ir pirmos finansinės atskaitomybės parengimas.

Platesnė informacija apie teikiamas konsultacijas:
Tel. 8 678 82847 ir  info@buhalteriumokymai.lt