Profesinių sąjungų veiklą reglamentuoja beveik prieš tris dešimtmečius priimtas tokio paties pavadinimo įstatymas. Tiesa, prieš kurį laiką jis buvo keistas. Jeigu šių pelno nesiekiančių vienetų veiklos reglamentavimas labiau aprašytas, tai finansinės apskaitos klausimai visiškai nutylėti. Natūralu, kad buhalteriai ir atsakingi profesinių sąjungų atstovai nėra tikri  - ar teisingai tvarkoma jų profesinės sąjungos apskaita ir kokios sankcijos už pažeidimus gali būti taikomos. Taigi, šis seminaras – kaip tik apie tai.

Pelno mokesčio mokėjimo klausimai galėtų būti ir neaktualūs, tačiau profesinei sąjungai nedraudžiama gauti ir komercinės veiklos pajamų. Todėl ypač svarbu teisingai ir laiku apskaičiuoti ir sumokėti ne tik pelno mokestį, bet ir kitus, jeigu tokios prievolės atsiranda. Seminare bus kalbama šiais klausimais – trumpai, aiškiai, iliustruojant pavyzdžiais.

 

Temos:

 

 • Kokią apskaitos politiką turėtų pasirinkti profesinės sąjungos?
  • Ar privaloma sudaryti finansinių ataskaitų rinkinį?
  • Kaip apskaityti turtą, nario mokesčius, gautą paramą ir įsipareigojimus?
 • Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams:
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams;
  • Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Pelno mokesčio mokėjimo tvarka 2020 m.;
  • Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymas: deklaracijos pildymo tvarka, prievolė teikti deklaraciją; naujos deklaracijos formos pildymas.
 • Paramos gavimas ir panaudojimas:
  • Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo rekomendacijos;
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu;
  • Metinės paramos deklaracijos.