Ne tik viešasis sektorius, bet ir kai kurios privačios įmonės sugeba gauti nemokamų paslaugų – dažniausiai rašo projektus ir gauna finansavimą iš ES struktūrinių fondų. Nors tokių finansavimo sumų sutartys būna griežtai reglamentuotos, tačiau klausimų dėl apskaitos ir mokesčių kyla nemažai. Šis seminaras skirtas būtent tokiems klausimams išsiaiškinti. Suteikiame galimybę bei rekomenduojame pateikti išankstinius klausimus ir diskusinio seminaro metu juos aptarti kartu.

Temos:

  • Projektų avansinių mokėjimų ir dotacijų (subsidijų) apskaita.
  • Projektų pirkimų ir išlaidų apskaita.
  • Projektų pajamų ir įplaukų apskaita.
  • Projektų finansavimo sumų pergrupavimas.
  • Projektų lėšų panaudojimo ataskaitų ir finansinės atskaitomybės parengimas.
  • Projekto auditas.