Darbo kodekse darbo užmokestis gali susidėti net iš šešių sudėtinių dalių. Pati paprasčiausia darbo užmokesčio sudėtinė dalis – bazinė tarifinė. Visos kitos, nors ir išvardintos, tačiau menkai aprašytos ir paaiškintos Darbo kodekse. Jokiame kitame teisės akte daugiau ir nėra minimos. Todėl nemažas iššūkis yra ne tik sugalvoti kaip kitos sudėtinės darbo užmokesčio dalys yra apskaičiuojamos, bet ir kokiais atvejais yra skiriamos. Vis dėlto yra labai svarbu, kad darbo užmokesčio mokėjimo tvarka būtų kuo skaidresnė ir suprantamesnė tiek pačiam buhalteriui, tiek ir darbuotojui.

Šiame seminare nagrinėsime kuo skiriasi sudėtinės darbo užmokesčio dalys ir kada jos gali būti mokamos. Nuo kokių aplinkybių priklauso ir kada galima nemokėti priedų ar premijų? Svarbu kuo tiksliau reglamentuoti atskirų sudėtinių darbo užmokesčių dalių skyrimą, tada ir darbo ginčų, tikėtina, galima bus išvengti.

Temos:

  • Priedų, premijų ir priemokų reglamentavimas Darbo kodekse. Kaip atskirti kada ir kokią priskaitymo rūšį taikyti?
    • Kada svarbu tik atliekamo darbo kiekis?
    • Kaip elgtis, kai darbuotojas atlieka savo pareigas, tačiau nesilaiko darbo drausmės reikalavimų?
    • Už kokį laikotarpį gali būti skiriami priedai, premijos ir priemokos?
  • Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas – ar įtraukiami priedai, premijos ir priemokos ir kokia tvarka?
  • Apmokestinimas.