Apie kursus

Kadangi Lietuvoje daugiausia lėšų į biudžetą surenkama iš PVM, šio mokesčio teisinis reglamentavimas yra be galo svarbus visiems PVM mokėtojams ir ketinantiems jais tapti. Kol kas tiesioginė PVM pakeitimų įgyvendinimo našta krenta ant finansinę apskaitą tvarkančio asmens pečių, tad jis turi neatsilikti nuo sparčiai kintančio PVM reglamentavimo.
2022-06-08 VMI paskelbė rekomendacinio pobūdžio klausimynus asmenims, siekiantiems tapti PVM mokėtojais.
Pridėtinės vertės mokesčio pagrindų kursų dalyviai bus supažindinami su aktualiausiais PVM aspektais, taip pat bus aptariamos konkrečios praktinės situacijos bei pristatyti aktualūs teisės aktų pakeitimai.
Kursai skirti pradedantiems darbą su PVM finansinę apskaitą tvarkantiems asmenims, apskaitininkams, kitiems asmenims, norintiems susipažinti su PVM reglamentavimu ir PVM taikymu įmonės veiklai.


Temos:

 1. PVM reguliavimo objektas
 2. PVM reglamentuojantys Lietuvos ir ES teisės aktai
 3. Pagrindinių sąvokų analizė:
  • Apmokestinamieji asmenys;
  • Ekonominė veikla;
  • Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sąvokos;
  • Sandoriai;
  • Apmokestinamojo asmens įsikūrimo vieta, buveinė ir padalinys.
 4. Apmokestinimo momentas
 5. Paslaugų teikimo vietos nustatymo taisyklės
 6. Pagrindinės paslaugų teikimo vietos taisyklės išimtys:
  • paslaugos, susijusios su nekilnojamuoju turtu;
  • keleivių vežimas;
  • kultūros paslaugos;
  • maitinimo paslaugos;
  • transporto priemonių nuoma;
  • tarpininkavimo paslaugos;
  • prekių vežimas;
  • kilnojamųjų daiktų aptarnavimas;
  • elektroniniu būdu teikiamos paslaugos.
 7. Prekių tiekimo vietos nustatymas
 8. 0 % PVM tarifo taikymas
 9. Prekių įsigijimas iš kitos ES valstybės, prekių įsigijimo vieta
 10. Prekių pervežimas verslo tikslais į kitas ES valstybes
 11. Trikampė prekyba
 12. Nuotolinė prekyba
 13. PVM sąskaitų faktūrų išrašymas:
  • PVM sąskaitų faktūrų išrašymo reguliavimo pasikeitimai;
  • PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymas.
 14. PVM deklaracija ir jos pildymas
 15. Teisė į PVM atskaitą: reikalingi pateikti įrodymai. Naujausia teismų praktika.

 

KURSŲ PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PAKEITIMUS: