Mokymai yra orientuoti į įmonių buhalterius, finansininkus, įmonių vadovus, investuotojus ir kitus įmonių finansinių rezultatų analize besidominčius asmenis. Seminaro metu dalyviai išmoks:

 • Skaityti įmonių finansines ataskaitas ir interpretuoti pateiktus duomenis;
 • Susikurti patogius įrankius finansinių rodiklių skaičiavimui ir pokyčių stebėjimui;
 • Atlikti pagrindinių finansinių rodiklių skaičiavimus;
 • Analizuoti įmonių finansinius rodiklius ir palyginti juos su panašių įmonių rodikliais;
 • Daryti išvadas apie įmonės pelningumo, likvidumo, mokumo, veiklos efektyvumo situaciją;
 • Nustatyti įmonės vertę.

Temos:

 • Įvadas į finansinę analizę;
 • Finansinių ataskaitų interpretavimas;
 • Pelningumo rodiklių analizė. Praktiniai pavyzdžiai ir situacijų analizė;
 • Likvidumo rodiklių analizė. Praktiniai pavyzdžiai ir situacijų analizė;
 • Mokumo rodiklių analizė. Praktiniai pavyzdžiai ir situacijų analizė;
 • Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Praktiniai pavyzdžiai ir situacijų analizė;
 • Kapitalo struktūros rodiklių analizė. Praktiniai pavyzdžiai ir situacijų analizė;
 • Įmonės vertės nustatymas. Praktiniai pavyzdžiai ir situacijų analizė.