Jau ketvirtus metus dešimtys tūkstančių Lietuvos įmonių aplinkosauginius dokumentus privalo rengti Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS). 2022 m. įvyko ir dar laukia gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo bei mokestinių naujovių.

2022-09-20 į GPAIS gamybinę aplinką įdiegti gaminių apskaitos funkcionalumai:

 • gaminių apskaitos suvestinių nauja forma;
 • suvestinių formavimas be nulinių eilučių;
 • panaikintas ribojimas naudoti tik unikalius gaminio kodus gaminių ir pakuočių sąrašuose;
 • baterijų ir akumuliatorių ataskaitos papildymas atvaizduojant „Įmontuota“ ir „Neįmontuota“;
 • žurnaluose liko vienas prekybos būdas „Prekyba LR vidaus rinkai“

Iki 2022 m. pabaigos planuojama atlikti sistemos tobulinimus tarpvalstybinių atliekų vežimų, atliekų susidarymo, įrodančių dokumentų ir pakuočių apskaitos modeliuose.

Pagrindinės kylančios problemos dirbant su GPAIS:

 • Profesionaliai parengtų GPAIS naudojimosi vadovų nėra;
 • Pasitaiko atvejų, kai institucijų raštiški išaiškinimai dėl darbo su sistema prieštarauja žodžiu teikiamiems paaiškinimams;
 • Skirtingi pareigūnai skirtingai interpretuoja sistemos funkcionalumus;
 • Dėl nuolatinių sistemos patobulinimų, sunku praktiškai įgyvendinti visus aktualius pokyčius;
 • Apskaitant tam tikrus srautus GPAIS funkcionalumas vis dar yra ribotas.

Dirbant su GPAIS reikalingi papildomi techniniai įgūdžiai, net ir daug patirties turintis specialistas nėra užtikrintas, kad dėl tam tikrų funkcionalumo klaidų ir trūkumų sistema sukeltus duomenis interpretuoja tinkamai ar perkelia pilna apimtimi.
Šiuose kursuose trumpai aptarę teisės aktų reikalavimus kiekvienai GPAIS apskaitos sričiai, „nersime“ į detalų GPAIS techninių ypatumų pristatymą, pradedantiesiems papasakosime viską nuo registracijos GPAIS iki sėkmingo metinės ataskaitos pateikimo, o pažengusiems – kaip darbą su GPAIS padaryti efektyvesnį.

Kursų metu sužinosite:

 • Aplinkosauginių pareigų apžvalga (atliekų darytojams, tvarkytojams, gamintojams ir importuotojams);
 • Darbo su GPAIS pradžia;
 • Suvestinės, lydraščiai, metinės ataskaitos ir kt.;
 • Įvestų duomenų tikrinimas, klaidų šalinimas;
 • Rizikų valdymas dirbant su GPAIS.


Temos:

1 DIENA:

 • Įžanga – aplinkosauginiai reikalavimai atliekų darytojams ir tvarkytojams.
 • Sąvokos.
 • Registracija GPAIS.
 • Atliekų susidarymas ir tvarkymas:
  • Atliekų susidarymo vietos registracija;
  • Atliekų susidarymo apskaitos vedimas;
  • Lydraščių formavimas;
  • Atliekų tvarkymo apskaitos vedimas;
  • Ketvirčio suvestinių ir metinių ataskaitų formavimas ir teikimas;
  • Klaidų taisymo mechanizmų pristatymas, praktiniai patarimai.
  • Duomenų suvedimas, kai negalima naudotis GPAIS.

2 DIENA:

 • Įžanga – aplinkosauginiai reikalavimai Gamintojams ir importuotojams (Toliau – GII):
  • Sąvokos;
  • Gamintojo atsakomybės principas;
  • GII aplinkosauginės ir mokestinės pareigos.
 • Registracija ir išregistravimas GII sąvade.
 • GPAIS modulių funkcionalumo trūkumų apžvalga.
 • Transporto priemonių apskaita:
  • Sąvokos;
  • Apskaitos reikalavimai;
  • Prekinių vienetų sąrašo sudarymas;
  • Žurnalo pildymas;
  • Suvestinių ir metinių ataskaitų formavimas ir teikimas.
 • Baterijų ir akumuliatorių apskaita:
  • Sąvokos;
  • Apskaitos reikalavimai;
  • Prekinių vienetų sąrašo sudarymas;
  • Žurnalo pildymas;
  • Suvestinių ir metinių ataskaitų formavimas ir teikimas.

3 DIENA:

 • Elektros ir elektroninės įrangos apskaita:
  • Sąvokos;
  • Apskaitos reikalavimai (žurnalo pildymas, terminai);
  • Apskaitos vedimas GPAIS;
  • Suvestinių ir metinių ataskaitų formavimas ir teikimas.
 • Alyva ir apmokestinamieji gaminiai (padangos, sveriančios daugiau nei 3 kg, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai amortizatoriai):
  • Sąvokos;
  • Apskaitos reikalavimai (žurnalo pildymas, terminai);
  • Apskaitos vedimas GPAIS;
  • Suvestinių ir metinių ataskaitų formavimas ir teikimas;
  • Atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai.

4 DIENA:

 • Pakuotės apskaita:
  • Aplinkosauginiai reikalavimai GII;
  • Sąvokos;
  • Apskaitos reikalavimai;
  • Pakuotės apskaitos vedimas (prekinių vienetų sąrašo sudarymas, žurnalo pildymas);
  • Daugkartinių pakuočių apskaita;
  • Ketvirčio suvestinės suminių kiekių apskaičiavimas;
  • Suvestinių ir metinių ataskaitų formavimas ir teikimas;
  • Atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai;
 • Ką daryti, kai neveikia GPAIS?
 • Teisės aktuose numatyta atsakomybė už netinkamą apskaitų vedimą GPAIS ir kaip to išvengti.
 • Klausimai – atsakymai.